SİLİK PARA

SİLİK PARA

Diğer adıyla geçersiz akçe, silinmiş para geçerli olmazken, hiç silik insan geçerli bir akçe eder mi?

Paranın siliği gibi, insanın siliği de Allah nezdinde geçersizdir.

Ahirette geçmez.

Herkes kendi tinet, karakter, yapı ve mayası doğrultusunda hareket eder.

Abdullah bin Sebe’ler kendisi gibi olanları seçmektedir.

Maddi yapının bozulmasıyla hastalıklar ortaya çıktığı gibi, manevi yapının bozulmasıyla da, manevi dünyada bozulmalar ve hastalıklar baş gösterir.

Bu da dışa yansır. Hayatı kokutur ve bozar.

Bundan da firavun ve nemrutlar çıkar.

Cennet de cehennem de kendi müşterilerini oluşturmaktadır.

Müşterisine göre…

Dünyada gübreye de, demire de, altın ve elmasa da müşteri çıkmaktadır.

Herkes bu dünyada cennet ve cehennem binasını kurmaktadır.

Ahirette herkes talep ettiğini bulacak ve ona kavuşacaktır.

Buğday eken arpa biçmez, diken eken de pamuk biçmez.

Hiçbir asırda firavun ve nemrutlar eksik olmamıştır.

Ancak asrımızda bu her devlet ve belde de firavuncuklar olarak kendisini göstermiştir.

Son ana kadarda olmaya devam edecektir.

Ancak bunlar kader cihetiyle olumlulukların ve olumlu duyguların ortaya çıkması sebebiyle dolaylı olarak şer de olsa, hikmet ve onların varlıklarına müsaade edilmesi sebebiyle hayırları doğurmaktadır.

Ehli iman için bir gübre olmuştur. Şeytan bir gübredir, duyguların gelişmesi veya duygusuzların ortaya çıkması için…

Allah yakmasın… Hızımız kılsın…

Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değildir.

Kabiliyetler ayrıştırılırken, kaliteler ve kaliteliler de ortaya çıkmaktadır.

Hayatta olan olaylar farklı yapıda olan insanların iç dünyalarını dışarıya çıkarıyor.

Musibetler, savaş, kıtlık gibi durumlar insanların samimiyetini ölçen birer miyar ve değerleri ölçer aletdir.

Şu anda bir kısım esnafın malını stoklayıp ihtikar yapması, toplumdaki boşluktan istifade etmek amacıyla haksız kazanca yönelmesi, aslında kendisine verilen fırsatı lehine değil, aleyhine çevirmekte, gerçek yüzünü ortaya koymaktadır.

Şu an fırsatçılık yapıp da malını stoklayanlar millete pahalı pahalı satmaya çalışanlar, aslında içlerindeki gerçek karakterlerini, hayvaniyet duygularını açığa çıkartmış oluyorlar.

Hadislerde ihtikar yani stokçuluk yasaklanmış ve de lanetlenmiştir.[1]

Aslında kolay da değil, bu memlekette Allah demek yasaktı.[2]

Zira bu milletin maddi ve manevi başına gelen eğer gündüzün başına gelseydi, gündüzü gece olurdu.

Asırların görüp yaşamadığı zulümler yaşandı.

Onun içindir ki; Allah imhal eder ancak ihmal etmez. Yani bir süre fırsat verip dener, göz ardı etmez.

Altın çıkarsa ne ala, kömür çıkarsa tinetini göstermiş olur.

Nitekim dünyadaki kavgalarda, ayı ile domuzun yaptıkları kavgalar çiçekleri vurdu. Çiçekçileri üzdü. Çiçekler soldu.

Ayı ile domuz tinetlerinin gereğini yaparken, ezilen çiçekler yapması gerekeni yapamadı.

Etrafa çiçeklerin güzel kokuları değil, ayı ve domuzun kokularıyla, çıkardıkları toz toprağın kokusu yayıldı, etrafı sardı.

Bu dünya iş yönüyle ekme, duygular yönüyle de ekilme yeridir.

Ya olup gelişecek ya da sönüp gidecektir.

Zorluklar ve zor durumlar bazen kahramanları çıkarırken, bazen de zalimleri…

Allah bir fırsat vermiştir, o da bir ömür…

Kimler geldi kimler geçti bu felekten/ Kalbur ile un elerken deve geçti bu elekten.

İnsanlık tarihi boyunca nice devler ve nice develer gelip geçmiştir.

Karakter meselesi…

Katranı kaynatsan  olur mu şeker, herkes aslına çeker.

İşler aslına döner.

Kurt kurtluğunu, tilki tilkiliğini, ayı ayılığını yapar.

Arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir akıtır.

Anlat anlat anlamaz, kaynat kaynat kaynamaz.

Kimi rahmetlik olurken, kimi de zahmetlik.

Ne kendi etti rahat, ne halka verdi huzur/ çekip gitti dünyadan dayansın ehli kubur.

Gidiş nasıl?

Hayırlı olsun, hayırla olsun, hayırlılarla olsun, hayırla dolsun.

Hamdım. Piştim. Yandım…

Hayat mutfağında ne olmak ne nasıl olmak istersiniz?

Afiyet olsun…

MEHMET ÖZÇELİK

8-4-2022

 

[1] https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/ihtikar

http://www.hadismerkezi.com/h640_stokculuk-haramdir

https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=22009#:~:text=Di%C4%9Fer%20bir%20had%C3%AEs%2Di%20%C5%9Feriflerinde,olunmaz%C2%BB%20(3)%20buyurmu%C5%9Flard%C4%B1r.

[2] https://www.yenisafak.com/hayat/allah-demek-boyle-yasaklandi-yesilcamin-sansur-tarihi-cikti-3773524

https://www.yenisafak.com/hayat/yesilcamin-sansur-tarihi-filmde-kbeyi-istemediler-3773731

 

No ResponsesNisan 8th, 2022