İÇ TEHDİT

İÇ TEHDİT

Ebu Hureyre ve İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Ahir zamanda, dinle dünyayı talebeden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlar(a iyi görünüp, onları aldatmak) için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba  kalır. Dilleri de baldan daha tatlıdır. Ancak kalpleri kurtlarınkinden vahşidir.

Cenâb-ı Hak (bunlar için) şöyle diyecektir:”

“Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa bana karşı cürete mi yelteniyorsunuz? Zât-ı Akdesime yemin olsun, bunlar üzerine, kendilerinden çıkacak öyle bir fitne göndereceğim ki, içlerinde halim olanlar bile şaşkına dönecekler.”[1]

Türkiye’nin yüz yıldır başına açılan kavga ve gailelerden; önce laiklik ve Atatürk, sonra pkk ve bir elli yılda fetö…

Demek ki hizipleşmeler, batıl mezhepler ve farklı itikat ve ameldeki değişik düşünceler, birisinin peşine körü körüne takılanları alıp götürmesiyle oluyormuş.

Bir Hasan Sabbah Haşhaşi yani uyuşturucu sapık düşüncesiyle peşinden on binleri çok rahat sürükleyebiliyor.

Zamanımızda ve İslam dünyasında bundan çokça bulunmaktadır.

Kader ayrıştırıyor.

Maalesef zamanımızda da haşhaşilik ve sefahet ve de ahlaksızlık yaptığı halde peşine bir çoklarını takabilmektedir..

Münafıkane yapısını bina edebilmekte.

Peygamberlik iddiasında bulunduğu halde cenazesine binler katılabilmektedir.

Velhasıl acaib bir asırda yaşamaktayız.

Ruhlar hasta.

Hastalık ruhlarda.

İngiliz bu hasta ruhları çok iyi kullanıyor.

Koca bir İslam’ın merkezi olan Suudi Arabistanı ihdas ettiği bir vehhabilikle çok rahat idare ediyor.

Bunu da daha çok para, makam ve kadınla yapıyor.

Yahudi plan yaptığında üç yüz yıllık plan yapıyor.

Bugünkü kriptolar ta üç yüz yıl öncesinden tasarlanmış olanlardır.

Ya Yahudi ve Sevi[2], ya ermeni,[3] ya Moon,[4] ya münafıkane[5] veya terör ve uyuşturucu gibi kirli ve şaibeli ilişkilerle[6] faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Feto ve mensuplarının Hristiyanlara, İslam’ın zor olduğunu, kendi dinlerinde kalmalarını, hristiyan ve Yahudilerinde cennete gireceklerini söylemesi basit bir cehaletle geçiştirilemez zira tam bir ihanet ve hıyanettir hatta misyonerliktir.[7]

Fetönün tüm ölçüsüz ölçüsü, hedefe ulaşmak için her yol meşrudur, hareketidir.

Unutulmamalıdır ki, Haşhaşlı Hasan Sabbaha kendisini hançerleyecek, kaleden atacak 20 bin fedai bağlanmıştı.

Uyuşturucu bağımlısı gibi.

-15 Temmuz da hedef Suriye gibi iç savaştı.

Zira PKK ve Deaş doğudan girip genel bir işgale kalkışacak ve toplum mukavemet için karşı koyacak, kurumlar birbiriyle çarpışacaktı.

-Feto tehdidi bitti mi?

Daha yeni başlıyor. Zira 60 yıldır faaliyet gösteren bir akımın en az altmış yıl sürdürüleceği ve en önemlisi de dışarıdan kurulduğu gibi destekleneceği bir vakıadır.

-Ne gariptir değil mi?

Zahiren taban tabana zıt görülen, inanç farklılığı olan fetö ile CHP aynı safta oldular.[8]

CHP hapistekileri çıkaracağını, görevden alınanları iade edeceğini, daha neler neler, ayrıca bu PKK. lılar içinde mi söz konusu?

Acaba hikmeti nedir?

Birleştikleri, ortak noktaları ne ola ki?

Birileri birilerine gebe mi kaldı acaba?

Diyet borcumu var?

Yoksa gelemeyeceğini bildiğinden kendine yer mi yapıyor?

Ne olursa olsun, hesapların büyük olduğu kesin.

“FETÖ’nün kumpas merkezi ortaya çıktı!”[9]

-Haçlı Seferleri Gülen’e göre ‘fetih’

FETÖ’nün Anadolu’yu “içeriden Hristiyanlaştırma” çabalarına mercek tutan “İncil Müslümanları” kitabı Gülen’in 50 yıllık söylemini inceliyor. Fetullah Gülen’in 1975 yılında Zonguldak’taki “İdeal (Altın) Nesil Konferansı”nda bu konuda ilginç kanıtlar var.

40 YILDIR BUNU SAVUNUYOR.

Gülen, “Haçlı Seferleri dışın fatihidir: Nice cemaatler vardır ki devletler, fertler bunlar dışın fatihleridir. Mesela haçlı seferleri dışın fatihidir” diyor. Gülen, Haçlı Seferleri’ni sempatik gösterme çabasını 40 yıl sonra 15 Temmuz’dan sonra da sürdürerek, “Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir” ifadelerini kullanmıştı.

PAPA İLE GÖRÜŞMENİN KODLARI

Eserde Gülen’in 1998 yılında Papa’ya yazdığı mektubun kodları da kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Esere göre terör örgütü lideri Gülen’in her bir ifadesinin Hristiyan dünyasına apayrı kapıları açmaktadır. “Pek muhterem Papa cenapları” diye başlayan mektup özetle şöyle: “Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekle olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boş çıkmadığını acizane ifade etmek isteriz. Amacımız bu üç büyük dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis etmektir. Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahanıza sığınarak, bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz.”

Eser, Papa’nın Gülen’e hediye ettiği Aziz Pavlus ve Petrus tablosunun sırrını da ortaya koyuyor. 
Gülen’in açık mektubuna Papa çok sırlı bir hediyeyle, takdirlerini sunarak karşılık veriyor. Hristiyan dünyası ve misyonerlik açısından çok önemli, çok manalı taşıyan hediye, Aziz Pavlus ve Aziz Petrus, Hristiyan dünyası tarafından Hristiyanlaştırma tarihinin önemli şahsiyetleri olarak kabul ediliyor. En önemli yerleri ise Anadolu’nun Hristiyanlaştırılması konusunda taşıdıkları çok derin anlamlar ve yaptıkları olduğu belirtiliyor.

Amerikan Board’ın Anadolu’daki Fisk ve Parsons adlı misyonerlerine gönderdiği 1 Aralık 1983 talimatlı mektubunda, “Bu mukaddes ve vaadedilmiş topraklar, silahsız bir haçlı seferiyle alınacaktır”[10]

-Fethullah Gülen: Haçlı’nın Ülkenizi İşgal Etmesi Çok Tehlikeli Değildir.

Çünkü sizinle onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar.”[11]

-Ve Yunanlılar hakkında söyledikleri ise;

Yunanistan bizim için çok önemli. İki millet bir dönem kardeş olarak kabul edildi. Bazıları yanlış taktikler ve stratejiler izleyerek bizi arkadaşlardan ve yoldaşlardan ayırdı. Belki bir gün bu insanlar tekrar bir araya gelirler. Ancak bu ortaklık bu şekilde bile yapılabilirse, takdirle ele alınmalıdır. Herhangi bir nedenle herhangi bir tarafı desteklemek istemiyorum. Birisi ister masum olsun ister haksız olsun, o zaman aynı yerde bir arada yaşamaları mümkündür. Hümanizmin de aslında öğrettiği budur. Göründüğü kadar zor olsa da, kaçınılmazdır. Bir ülke, bir sorumluluğun yükünü taşıyamayacağını gösterebilir. Ancak, netleştiğinde hiçbir anlaşmazlık olmayacağını düşünüyorum. Türkiye ve Suriye’de ve birçok ülkede başka bir ülke denince akla ilk gelen Yunanistan oluyor. Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur”[12]

Bir yandan Hristiyanlık açısından 2 bin yıl sonra ve İslam’dan 1400 sene sonra yeni bir Pavlus çıkarılmaya çalışılıyordu.
Pavlus Hristiyanlıktakı teslisi bir rüya ile başlatmış, Hz. İsa’nın kendisine görev verdiğini söylüyordu.
Fetöde tüm oluşumunu rüyalar üzerine bina ediyordu.
Saddam Amerika’nın kendisine saldırısına pek önem vermedi. Kale de almadı, önemsemedi. Hava Kuvvetleri vardı. Ona güveniyordu. Sırtını ona dayamış ama bilememişti ki Kesnizani Tarikatı Amerika’nın kuklası, B planı ile ve tamamen işgal edilmişti ve netice hava kuvvetlerinden de bir yarar gelmeyince Saddam’a sonuçta Irak çökmüş oldu.

Aynı durum Türkiye içinde bizzat ve yapılan raporda ortaya çıkan şu ki hava kuvvetlerinde 100 tane pilottan 90’ı fetö mensubu idi. Böylece 15 Temmuz’da Türkiye aslında yine aynen Irak gibi havadan işgal edilecekti.

************   

Abd-Cıa-İsrail-İngiltere kısaca haçlı zihniyetinin 50 yıldır başkalarının gözünü oyması için beslediği kargalar, bu milletten bir parça koparsa da, gözleri oyamadı, gözü oyuldu.

Yarım asırlık oyun, münafık yapı fos çıktı.

-Aytunç Altındal öldü mü yoksa öldürüldü mü?

Bir ay öncesine kadar muayenelerinde hiçbir rahatsızlığı olmayan Altındal birden rahatsızlanıp öldü aslında zehirlendi.

Bir ay öncesinde de evine girilmiş, her şey dağıtılmıştı, özellikle evrakları.

Her şeye rağmen ölümünün altındaki şu ifşaat olmuştur;

-“A Haber’de yayınlanan Yaz-Boz programında Aytunç Altındal’ın, Fetullah Gülen hakkında çarpıcı tespitleri yer aldı. Fetullah Gülen’in, Vatikan’da görüştüğü Papa 2. Jean Paul tarafından “gizli kardinal” olarak atandığı ortaya çıktı. Altındal’ın konuyla ilgili “Vatikan’da yönetim Papa ve 9 kardinaldedir. Bu kardinallerin yedisini tüm dünya tanır. Ancak ikisi gizlidir ve sadece Papa bilir. Fetullah Gülen gizli iki kardinalden biridir” sözlerine yer verildi.”[13]

-Fetö haçlılar için ise şöyle diyordu;

“Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar.”( 20 Ağustos 2016)[14]   

-Darbecilere kucak açan Yunanistan’ın “yiğitlik” gösterdiğini savunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Yunanistan’ın yaptıklarının tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacağını söyledi.

Gülen, mesajında, “Yunanistan, kardeş bir ülkedir.” ifadesini kullandı.(|12.03.2021)[15]

MEHMET ÖZÇELİK

05-08-2021


[1] Tirmizi, Zühd 60.

[2] https://www.facebook.com/656108373/posts/10159031568728374/

https://www.facebook.com/656108373/posts/10159031606608374/

https://www.facebook.com/656108373/posts/10159036464383374/

[3] https://youtu.be/SjDbmTwf-cs

[4] MOON:CIA tarafından desteklenmektedir.(Bak.Memleket benim değil.Necmi Naz..sh.123-150.Dönme olan Muhammed Yahya ABD-li olup,Y.N.Öztürk-ün yüksek lisans öğrencisi olup,bu öğrencininde -moon olup-,özellikle Öztürkle ilgilenmesi ibretâmizdir.(Age.137-138.)

[5] https://www.ensonhaber.com/gundem/iyi-partili-bahadir-erdemin-escinsellere-destek-videosu-ortaya-cikti

[6] https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/latif-erdogan/feto-pkk-ve-kirli-iliskiler-35100.html

https://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/latif-erdogan

https://www.facebook.com/TEPDG/posts/2839138012979699/

https://www.facebook.com/656108373/posts/10158575271733374/

Dedeağaç’taki askeri yığınak: ABD neye hazırlanıyor? – DÜNYA Haberleri (haber7.com)

[7] https://www.facebook.com/656108373/posts/10158706016078374/

[8] https://www.aksam.com.tr/guncel/basdanisman-chp-imami-ile-ayni-evdeydi/haber-1191895

[9]  https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/07/18/son-dakika-fetonun-kumpas-merkezi-ortaya-cikti#:~:text=FET%C3%96%27n%C3%BCn%20kumpas%20merkezi%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1!

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/07/31/fetonun-mahrem-imami-ozgur-kayadan-bomba-itiraf

https://www.facebook.com/groups/osmanliislam/permalink/2829250654052786/

https://www.haber7.com/guncel/haber/3129518-uzun-cevdet-yaptigi-hamleyle-fetoyu-fena-karistirdi Perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş. Bu kadar maddi oluşumun akibetide sadece maddi yıkım değil, manevi yikimida beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.

https://www.haber7.com/guncel/haber/3129144-37-orgut-uyesi-kadini-taciz-eden-doktor-fetoyu-karistirdi

[10] https://www.yenisafak.com/gundem/feto-elebasi-fetullah-gulen-hacli-seferleri-icin-fetih-dedi-3664169

Bak. Alamut’tan Pensilvanya’ya: İncil Müslümanları Altın Nesil.

[11] https://www.dailymotion.com/video/x4pv4rf

https://www.facebook.com/656108373/posts/10159139240993374/

https://www.facebook.com/656108373/posts/10158706016078374/

[12] https://www.google.com/amp/s/m.haberturk.com/son-dakika-yunan-tv-sinde-skandal-feto-roportaji-haberler-3003263-amp

[13] https://www.sabah.com.tr/video/turkiye/vatikanin-gizli-kardinali-gulen

[14] https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/FET%C3%96%20K%C4%B0TAP%C3%87IK.pdf

[15] https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/feto-elebasi-gulenden-yunanistana-ovgu-yunanistan-kardes-ulkedir/2174158

Loading

No ResponsesAğustos 13th, 2021