HAYVANLARIN DUASI

HAYVANLARIN DUASI

Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.

Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekilerde size merhamet etsin.

“Küfür ve dalalet, Kâinata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-ü azîmdir ve Rahmetin ref’ine ve âfâtın nüzulüne vesiledir. Hattâ deniz dibinde balıklar, canilerden şekva ederler ki; “İstirahatımızın selbine sebeb oldular” diye Rivayet-i Sahiha vardır. O halde kâfirin azab çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate lâyık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki, müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var.”[1]

Sayın Erdoğan’ı muvaffak eden sebepler gayet çoktur. Bunlar içerisinde zamanla gelecek nesiller tarafından takdir edilecektir ki Ayasofya bunlar içerisinde küçümsenmeyecek derecede öneme haizdir.

Özellikle ve özellikle garip gurabaya, fakir fukaraya yapmış olduğu şeyler onun muvaffakiyetinde en önemli faktörlerdir.

Koronanın rahmete vesile olan şu ciheti oldu. Bir buçuk yıldır insanlar çokça evde kalmanın da vermiş olduğu sebeple; kedi gibi hayvanlara olan ilgisi daha da arttı. Neredeyse herkes evinde kedi besleyip onlara sahiplenir oldu.

Durum öyle oldu ki; artık meclise taşındı ve hayvanlar mal olmaktan çıkartıldı, can oldu. Böylece hayvanlara yapılacak olumsuz muamele, insanlara yapılan muamele ile aynı duruma gelmiş oldu.

Böylece cana yapılan saldırıdaki ceza aynen hayvanlara yapılanlara da verilecektir.

İşte bu amaçla özellikle veterinerlerde hayvanlarla ilgili bakımlardan, ilgiden, onlar için hazırlanan yemlerde gittikçe yoğun bir artış oldu.

Bunu şunun için ifade ettim. Bu milleti İnşallah maddi ve manevi büyük bir Rahmet bekliyor.

Bu hayvanlara olan ilgi, bakım rahmetin celbine vesile olacaktır.

Bu da toplumun maddi manevi rahatlamasına ve toparlanmasına önemli bir sebep olarak görülebilir.

Artık bu millet o hayvanlarında duasını almaktadır.

-Allah Resulü yorgun gördüğü bazı hayvanları, onları rahatlatmak için olacak ki, başlarını okşamıştır.[2] Bize düşen, hayvanların da okşanma ihtiyaçları olan bir ruhları olduğunu unutmamaktır. Üzerlerinde giderken hayvanları durdurup, onları bir sandalye gibi kullanıp, insanların birbiri ile sohbete dalmaları da, hayvana eziyet olacağından yine Hz. Peygamber (sav) tarafından yasaklanmıştır. “Hayvanlarınızın sırtını minberler edinmekten sakınınız. Çünkü (yüce) Allah sadece zorlukla varabileceğiniz yerlere sizi iletmeleri için onları sizin emrinize verdi. Arzı da sizin için yarattı. Binâenaleyh ihtiyaçlarınızı arzın üzerinde karşılayınız.”[3]

Böylelikle hayvanları kendi fıtratlarına ters düşen iş ve durumlardan uzak tutulmamasını istemiştir.[4]

Ayrıca Resulullah (sav) hayvanlara karşı kötü ifadeler kullanmayı, onlara lanet etmeyi şiddetle yasaklamıştır.[5]

MEHMET ÖZÇELİK

03-08-2021


[1] Kastamonu Lahikası. Bediüzzaman.75.

[2] Ebû Dâvûd, Cİhad, 44.

[3] Ebû Dâvûd, Cİhad, 55.

[4] Yeniçeri, 2014:129.

[5] Müslim, Birr, 80, 81; Dârimi, İsti’zân 45.

No ResponsesAğustos 13th, 2021