HAYIRDA YARIŞINIZ

HAYIRDA YARIŞINIZ

Bir kardeşimizin arayıp sorması ve bu konuyu dile getirmemi istemesi üzerine ele aldım. Hayır yapmanın, her türlü hayırda bulunmanın ve bunu teşvik amacıyla insanlara söyleyip duyurmanın dinen bir mahzuru var mıdır?

Elbette riya ve gösteriş şirke yakın bir durumdur.

Evvela bu o kişiyle Allah arasında olan bir durumdur.

Üçüncü kişinin müdahale edip de bunun gösteriş olduğunu ima etmesi edebe de, dine de aykırı bir durumdur.

Sormazlar mı? Sen onun kalbini mi okudun? Niyet okuyucu musun? diye.

Veya iftirada bulunma gibi daha ağır bir durum içerisine düşmekten korkmuyor musun?

-Osmanlı paşalarından birisi diğerine; ne kadar borcunun olduğunu sorar;

O Paşa da başlar saymaya; Bakkala şu kadar, kasaba şu kadar diye…

Devreye giren Paşa; Hayır onu sormuyorum, Namaz, oruç gibi borçlar, der.

Diğeri ise; O borç benimle Allah arasında bir borç ve alış veriştir.

O’nu Allah soracaktır, der.

Hayır yapmayı teşvik eden o kadar âyet ve hadis mevcut ki; bunları görmeden, yapılan iyilik ve yardımları riya ve gösteriş olarak değerlendirmek ancak hayra mani olmak demektir.

-“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.”[1]

Allah hayırda yarışmayı tavsiye etmektedir, mani olmayı değil.

-“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”[2]

-“…İyi ve güzel işlerde birbirinizle yarışın…”[3]

-“Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.

“Onlardan kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. İçine girecekleri Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir.”[4]

“İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, Allah’ın cezası şiddetlidir.”[5]

“Ve Rabb’inin nimetini her fırsatta anlat.”[6]

“(Ey Mü’minler!) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”[7]

“Hayırda yarışanlar var ya, onlar öncüdürler ve Allah’a yakın olanlar işte onlardır”[8]

“Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar”[9]

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır; malın en hayırlısı, Allah yolunda harcanandır; Allah yolunda harcananın en hayırlısı da insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılayandır”[10]

-Su-i zandan sakınmalı.

Hele hele böyle bir zamanda, Türkiye ve dünya çapında, hassas bir durumda, toplumsal bir seferberliğin başladığı bir zamanda, mü’minlerin yaptıkları yardımları adeta başa kalkarcasına, bunu riya ve gösteriş olarak ifade etmek en az tabirle bağnazlık, kabalık ve cehalettir.

Böyle külli bir yardımlaşma, birlik ve beraberliğe vesile olacak, mağdurların mağduriyetlerini nisbeten de olsa gidermeye çalışmaya karşı muhalefet etmek, kısır ve dar görüşlülüktür.

Daha ötesini söyleyeyim mi?

İnanınız, düşmanın vurmadığı ve acıtmadığı darbeyi vurmak ve ihanet etmektir.

Allah’ın soracağı hesabı, kulun haddini bilmeden sorguya çekmesidir.

“Ey insan! Düşün! Sen alâ küll-i hal öleceksin! Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fânî dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme!”

MEHMET ÖZÇELİK/04-04-2020


[1] Zilzal.7-8.

[2] Bakara.148.

[3] Âl-i İmrân, 3/114.

[4] Fatır.32-33.

[5] Maide, 5/2.

[6] Duha. 11. Ayet.

[7] Âl-i İmrân, 3/92.

[8] Vakıa, 10-11.

[9] Bakara 3.

[10] Sahîh-i Buhârî, Hadîs No: 1226.

Loading

No ResponsesNisan 4th, 2020