15 TEMMUZ YOLUNDA DÖŞENEN TAŞLAR

15 TEMMUZ YOLUNDA DÖŞENEN TAŞLAR

1-Yahudi Solomon fıkrasında; Bir gün vatikanda kardinaller ayinden çıkıp meydana doğru yürüyorlarmış. Bir tarafta hristyanım diyen bir dilenci diğer tarafta ise yahudiyim, yardım edin diyen dilenci varmış. Kardinallerden biri yahudinin yanına ilişip;
-Bak, arkadaşın ne güzel para kazanıyor, kimse sana para vermiyor, gel sen de hristiyan ol demiş. Yahudi diğer dilenciye seslenmiş;

-Hey solomon şu adama bak bana ticaret anlatıyor.

-Kominizmin yahudiler tarafından kurulmuş ve Gülen Erzurumda kominizmle mücadele teşkilatını kurarak bu işe başlamıştır.

-Not: Bu yazacaklarım 2013 Ekim-inden bu güne yüzlerce makale, dergi, kitap, video ve şahitlerin dilinden anlatılanlardan derlenmiştir.

200 civarındaki yazdığım makalelerden derlenmiştir.

2-Fetönün gelişip bu günlere gelmesinde iki önemli kişi etkili olmuştur.

Birisi; 1965 Chp genel sekreteri ve Milletvekilliği yapan ve Mum tarikatının Türkiye temsilcisi  Kasım GÜLEK-tir.

-Fetö 1996’da Ankara Kocatepe Camii’nde CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in vasiyeti üzerine cenaze namazını kıldırmıştır.

-1999’da Amerika’ya göçtü. Kasım Gülek-in kızının, emekli Cıa ajanı Grahem Fuller-in aracılığıyla orada kalma izni almıştır.

Kaldığı yer, Cizvit papazlarının karargahı ve yeridir.

-1969 yılında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası tarafından üstün hizmetleri karşılığı taltif madalyası ile ödüllendirilen Gülen, 1975’te ise Türkiye Büyük Mason Mahfili’ne gizli yemin töreniyle girmiş. Gülen’i masonlarla Kasım Gülek tanıştırmıştır.

Şule Yüksel Şenler-in abisi Üzeyir bunu beyan eder videosunda.

-Ve de Yenişafak gazetesi bunun belgelerini günlerce yayınladı.

-900 küsur sayfalık 15 Temmuz Meclis tutanaklarında başkanın sorduğu sorulardan biride;”“Sıradan bir vaiz değildi, 1971 yılında Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Fuat Doğu, Yaşar Tunagür, Vehbi Koç’un evinde Fetullah Gülen’le beraber bir toplantı yapıyorlar.” şeklinde bir bilgi verdi.

3-Fetönün İzmiri seçmesi tesadüfi bir durum değildir.

İzmir Sabataistlerin çoğunlukla bulunduğu yerdir.

4-Fetönün ikinci büyük destekçisi ise, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür olup, ona sahip çıktı.

5-Fetönün şimdiye kadar deşifre edilmeyip tenkit de edilmemesinin sebebi; Ferdi zararlar içe atıldı, gıybet ve iftiradan korkularak ses çıkarılmadı. İğneyi kendimize batıracak olursak; Kendimizde de bunun yansımasını görürüz.

Nitekim ben 1993 yılında Şanlıurfadaki 15 kişi alınacak olan Hadis öğretim görevliliği sınavında açıkça Fetönün verdiği listeden bildiğimiz kadarıyle kendilerinden 8 kişi alındı. Buna karşı şikayet edilmedi ve tedbir alınmadı.

Üniversitelerin çiftlik gibi keyfi uygulamalarından, savcılığa müracaat edildiğinde bir neticenin alınamayacağı düşüncesinden dolayı şikayet yoluna gidilmedi.

-Polislerin alınmasında da aynı su-i istimal ve keyfilikler yaşandı.

-Nitekim Adalet Bakanlığında Seyfi Oktay-ın 3 bin hakim almasına tepki gösterilince; Ne yani Ülkücülerden mi alacaktım, diye cevap vermişti.

Liyakat esas alınmadı.

-EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN Bir röportajında “Himmet paraları FETÖ’ye yetmez. FETÖ, PKK’yla birlikte uyuşturucu ticareti yaptı ve kara para akladı.”diyor.

6-1971 yılında Eskişehir hapishanesinde Kadir Mısıroğlu Hüsrev Altınbaşakın kendisine Fetö ile ilgili olarak; Buan dikkat et, bu içimize konulmuş bir ajandır, dediğini nakleder.

7-Bir Öğretmen ve esnaf 2013 yılında meydana gelen karışıklıklar üzerine durum ne olacak diye soruları üzerine şu cevabı vermiştim;

-Eğer Gülen yarın sizin elinize silah verip toplumla ve cemaatlerle karşı karşıya getirirse şaşırmayın.

-Öyle şey olur mu diye sorunca;

-Görürsünüz, demiştim.

Meğer silah değil de, uçak savar verecekmiş!!!

-Bedduası üzerine ise Gülene mensub olanlara şunu demiştim;

-Farazi olarak eğer tüm kâinatın idaresi bana verilse ve Gülenin düştüğü duruma düşeceksin, denilse; Vallahi de, billahi de, tallahi de kabul etmem, demiştim.

8-A’raf. 175. “Onlara, kendisine âyetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat; âyetlerden sıyrılıp çıktı, derken onu şeytan arkasına taktı, en sonunda da helak olanlardan oldu.”

Bu âyetin  nüzulü ile ilgili olarak Bel’am bin Baura olayı anlatılır.[1]

9-Devletin dine cephe alma tavrı bu gibi akımların çıkmasını ortaya çıkarmakta adeta teşvik etmektedir.

Tıp ve eczacılık fakültesi kapanırsa merdiven altı yöntemlere başvurulur. Şebeke suları kapatılırsa, her önüne gelen her yerde kuyu kazmaya, kanalizasyonların karışmasına sebeb olur.

-Fetö-yü Milli Eğitimde başarılı kılan olay onun başarısı mıdır yoksa milli eğitimdeki devletin başarısızlığı mıdır?

Devletin Milli Eğitimdeki göstermiş olduğu başarısızlığı otomatikman Fetö ve cemaatını milli eğitimdeki hakimiyetini sağlamıştır.

-Nitekim fetöde bu amaçla Başbakan Çillere İmam Hatiplerin orta kısmını kapattırma teklifinde bulunması, Türk solu adlı bir dergi çıkarması, 13 tane alevi derneği kurması ve Ankarada Cami ve alevi cemevini bir arada yapmaya çalışması, kirli oluşumun bir neticesidir.

-Şimdiye kadar gerek islam dünyasında ve gerekse dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde iki yerde ve biri olan Salihlide Kur’an-ı Kerimi camide yere fırlatması görülmemiş bir vahşettir.

-Bir ingiliz ajanının üst düzey bir askere; Aslında Gülen bizim kontrolümüzdeydi, şu an Abd-nin kontrolündedir, der.

-Paralel yapının benzerini diğer islam ülkelerinde de görebiliriz.

-Pakistanın parallel yapısı, Muhammed Tahir Ül-Kadiri. 

TOPAL MOLLA:[2]

1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat, Afganistan’da tekke kurmuş. Topal Mollanın müritleri 3 yıl içinde 200 bine ulaşmış.

Müritlerin sayısı 1925’te 300 bini aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma başlatmış.

Bir yıl boyunca Afganistan‘da kan gövdeyi götürmüş. O yıllarda Afgan kralı olan Emanullah Han, ülkesini terk etmek zorunda kalmış.

Emanullah Han, ülkesinden ayrılırken Afgan sınırına geldiğinde yanına bir adam sokulmuş ve çok güzel konuştuğu Urduca’sıyla sormuş:

“Beni tanıdın mı? Ben meşhur Topal Mollayım. Afganistan’daki görevimi bitti, İngiltere’ye dönüyorum.”

“Seni tanıdım !” demiş kral.

“Ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum. Fakat halkıma o kadar çok tesir etmiştin ki, senin casus olduğuna onları bir türlü ikna edemedim ve inandıramadım.“

Sarıklı ve sakallı Topal Molla sakalını kesmiş, sarığını atmış, başına silindir şapkasını oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş.

KESNİZANİ TARİKATI:[3]

15 Temmuzun benzeri 2003 yılında Irak-ta KESNİZANİ (Kimse bilmiyor)TARİKATI tarafından Irak-a altın tepsi içinde sunulmuştu, o da bir kurşun bile sıkmadan ve de sıkılmadan. Saddam-ın haremine kadar girilmiş, tüm devlet teşkilatı orduda dahil ele geçirilmiş, sürekli CIA ve Mossad-la bağlantı içerisinde işler sürdürülmüştü.

Her yere sızılmıştı.

Sadece devlette her türlü değişiklik yapılmıyor, dinde de paralel bir din oluşturuluyordu.

Şeyh Muhammed Abdülkerim Kesnizani, zikirden ziyade, siyasete meraklıydı. Müritlerine de Kur’an eğitimi yerine Yahudi kabalasını öğretiyordu.

-Her ne kadar bu yapının Hasan Sabbah ve Haşhaşi benzetmesi yapılsa da, bu yapı daha dehşetli ve islam dünyasını değiştirme amaçlıdır.

Hasan Sabbahın faili malumları, burada faili meçhuller olarak sürdürülmüş tam bir münafık yapıdır.

-Bu yapının altı ibadet, ortası ticaret,  üstü ihanet üzerinedir.

Katıksız münafık bir yapı olup, 25 yıl Azerbeycanda idareci olarak kalan biri, hiç Cuma namazına gitmediğini söylemektedir.

Nitekim Sayın Erdoğanı İran yanlı ve yakınlığı ile tenkid eden Gülen, aslında en büyük iran hayranı ve takiyye yapan ve iranla muhaliflerini devre dışı bırakmaya çalışan kimsedir.

-Ve aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür.

-İmam-ı Şafi’ye sormuşlar; Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız? Demiş ki: “Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür.”

İçte ve dışta buna destek olanların kimler olduğuna bakarsanız, bunun ne olduğunu anlarsınız.

-2001 yılında Ekrem Dumanlı Zaman gazetesinin başına Genel Müdürlüğe geldiğinde ilk düşündüğüm, Acaba bu da -Bizim çocuklardan mı?- olmuştur.

Bu ifade 1980 ihtilalini yapan Abd tarafından; Bizim çocuklar başardı, olarak duyurmuşlardı.

-Neden geçmişte şimdiki gibi tepki gösterilmedi denilirse cevaben;

Her şey ortaya çıkmışken bugün bile destek olup savunanlar olursa, varın dünkü durumu siz düşünün.

-Ömer Halisdemir-in öldürmüş olduğu Özel Kuvvetler Komutanı Semih Terzi aslen Adıyaman/Kahta ilçesindendir. Soy adı Terziyandır.

Adıyaman Salnamelerinde Kahta da gayrı müslim-Süryani çok bulunmaktadır.

Bu gün Fetö adeta bir esaret hayatı altında ve Cıa-nın kontrolündedir. Oysa Esaret altındaki bir adamın fetvası kabul edilmez. Cıanın, Pentegonun ve Mossadın oyuncağı ve ortağı olan bir adam ve beyanı hükümsüzdür.

-Fetö oyunu, Türkiye merkezli, İslam dünyası kontrollüdür.

-15 Temmuzda da binbaşı O.K. nin olayı önceden mite haber vermesiyle gece 3- te yapılacak darbe erkene alınıp telaşa düşülmüş, Ömer Halisdemir-in özel harakat komutanı Semih Terziyi öldürmesiyle de darbe akamete uğramıştır.

Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli binbaşı ifadesinde, ailesiyle tatilde olduğunu, cuntacıların araması üzerine 15 Temmuz günü birliğe döndüğünü anlattı. Cuntacı Deniz Aldemir’in arabadayken telefonunu kapattırarak, “Ben senin hizmetten olduğunu biliyorum ama uzatmayacağım, bu gece faaliyetimiz olacak. Çok kan akacak” dediğini aktaran binbaşı bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı’na gittiğini anlattı.”

-Türkiyede 15 Temmuz gecesi; 250 şehit, 2703 gazi, binlerce her yaştan kahraman bu hayasızca akına karşı göğsünü siper etmişti.

-O gece; 8561 asker katıldı, 35 Uçak, 37 helikopter, 74 tank, 4000 hafif silah kullanıldı.

Akıncılar Hava Üssü’nde 15 Temmuz darbe girişimini yöneten eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın; “Cumhurbaşkanını öldüremedik, planlarımız boşa gitti, Cumhurbaşkanının Almanya’ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım, yoksa her şey boşa gidecek” şeklinde yalan sözlerinin uluslararası medyada aynen uygulandığı ortaya çıktı..

-Ahmet Akgündüz meclise verdiği tutanak beyanatında:”İki hafta önce Obama’nın himayesinde düzenlenen bir diyalog konferansına biz de katıldık. Orada bir profesör -Beyaz Saray’ın danışmanı maalesef- söylediği cümle şudur: “Biz bu darbeyle, başarısız olmakla partnerlerimizi kaybettik.” diyor.

Wilders da –ki Hollanda’daki İslam düşmanı partinin Genel Başkanıdır- çok açık bir şekilde “Dünyada en çok üzüldüğüm şey, bu darbenin başarılı olamamasıdır.” diyor.

PKK bir kaç gün öncesinden saldırısını durdurmuş, başarılı olunması halinde doğudan 8 bin kadar deaşlı ve pkklı giriş yapacaktı.

İngiltere’nin Kıbrıs’ta bekleyen 50 bin askeri kendi vatandaşlarını koruma bahanesiyle beklemekteydi.

Erdoğan’ın yakalanması halinde altın rengine boyanmış 20 ton altın külçe hazırlanmış, senaryo gereği 20 ton altınla kaçarken yakalandı, denilecekti.

Fetö ise Yavuz Sultan Selimin Topkapı sarayında bulunan kürkünü kaçırtırken yakalanmış, onun yerine diktirdiği yeşil kaftanla, Ankara’da kendisi için hazırlanan köşke hasmetle giriş yapmak için dört gözle sonu bekliyordu.

Ermeni, Yunan, İngiltere, ABD hep birlikte nefeslerini tutmuş, neticeyi bekliyorlardı.

-Ergenekonla karşılaştırmasına gelince; Derin devlet-gladyo-Gizli dinsiz komite, nato ilişkisi. Her türlü kirli ilişkinin toplandığı derindeki alan.

Devletin derinine inen Fetö, sahip olduğu güçle, devletin derinindeki ergenekonla savaşı neticesinde; bazen gerçek ve bazen de gerçek dışı beyanlarla onu devre dışı bıraktı ve yerine kendini ikame etti.

Ve aynı zamanda, devletin derininde solu temsil eden ergenekonun demode olması ve proje gereği yerine ergenekonun sağ kolunu oluşturan Fetö konulmuş oldu, strateji gereği olarak.

1960- dan 2016 yılına kadar aynı elden sürdürülen darbeler bu sefer B planı devreye konularak, elli yıldır beslenip büyütülen Fetö devreye konulmuş oldu.

-1993 yılında Uğur mumcu, Turgut Özala silahlı saldırı ve sonrasında zehirlenerek öldürülmesi, Eşref Bitlis gibi faili meçhuller, pkk.nın canlanması,Aytunç Altındal-ın Fetönün 12 kardinalden birisi olduğunu söylemesi üzerine öldürülmesi bu planın devreye konulmasıdır.

-Asıl patlak dersanelerin kapatılmasıyla başladı. Çünkü buralar insan devşirme yerleriydi.

-Gazeteci Nedim Şener-in ifadesine görede; Aslında Fetö devlete değil, Erdoğan fetöye sızdı.

-Bu yapının temel özellikleri;

-Makyavelist yani hedefe gitmek için her yol meşrudur,der.

-Menfaatçı- Yararcı- Çıkarcı bir yapıdır.

-Şahsiyeti ön plana çıkarmaktadır.

-Başlangıcında samimiyetin değil, hesabın ve planın olması.

-Asrı saadetten bu yana bir gerçektir ki; İslam ferdi veya cemaat olarak her ne zaman siyaset ve maddeye yani dünyevileşmeye yönelmişse, sürekli olmayıp, şaibelere ve yıkılmalara kadar bir çok fitnenin kapısını açmıştır.

Tam ihlaslı bir hizmetin olacağı düşünülemez.

Bu ise bir hırka bir lokma yani fakir yaşamak anlamına olmayıp, dünya ve ahiretin aynı koltuk altında, aynı derecede götürülemeyeceği, mutlaka bir tarafın ağır basacağı bir hakikattır.

Bu zamanda islamiyetin yükselişi maddi yükselişle orantılı olmakla beraber, bunun kontrolünün dengeli ve kontrollü olması gerekmektedir.

-İstanbul hafıza müzesinde;

Darbeler Çağı köşesinde, 1950-2016 tarihlerinde dünya genelinde 531 darbe gerçekleştirildiği, bunların 210’unun amacına ulaştığı, Türkiye’de ise 1960-2016 tarihlerinde 9 darbe ve darbe girişimi gerçekleştirildiği bilgisi verdi.

-15 Temmuz darbe olurken Koz filmini seyretmekteydik. Tam sonuna geldiğimizde camiden çıkan Erdoğana dürbünlü tüfekle tam ateş edildiği sırada filim bitmiş ve o sırada odadan yanımıza gelen baldız darbe olduğunu haber vermişti.

Koz filmi ve Darbe filimleri aslında bir darbenin olacağını haber verdiği gibi, ben de yazdığım iki yazıyla da üç ay kadar önce darbenin ayak seslerini anlatmıştım.

-Millet tozlansa ve kirlense de mayasındaki temizlik ve asalet böyle zor zamanlarda kendisini göstermektedir.

Bu millet zor ve zorlu dönemin insanıdırlar.

Tarih yazmaktan ziyade, tarih yazmaya yöneliktir.

Rahatlıkta rahatça her şeyi yaparlarken, zorlu durumlarda her türlü zorluğa göğüs germektedirler.

Çanakkalede 256 bin şehide karşı burada 251 şehid verilmiştir.

-Nitekim darbe gecesi köprüye yakın bir yerde meyhanede bulunan on kişi paralarını vermeden darbeye karşı engel olmak için gittikleri halde, üç gün içinde tekrar gelip paralarını ödemişlerdir.

Ve Köprüye yakın bir yerdeki karakolda hırsızın elinin çözülmesini ve darbecilere karşı konulmasını ve söz verip geri döneceğini isteyince kendisine karakoldaki polisler; kendisinin hırsız olduğunu söyleyince cevaben o hırsız;

Hırsızsam hain değilim ya, demiştir.

Bırakılmış ancak geri dönmemiştir.

Çünkü dönememiş ve şehid olmuştur.

Böyle darbeye karşı herkes meydanda devletine sahip çıkmıştır.

Maalesef kasıtlı olarak 15 Temmuza ortak olanlar bunu sulandırmaya çalışmaktadırlar.

-Fetö, 20 Ağustos’ta yayınlanan sohbetinde “Haçlının ülkenizi işgal etmesi, çok tehlikeli değildir; çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar, sizin kadınlarınıza kızlarınıza ilişmezler, mâbedinize ilişmezler; ilişmemiş Haçlılar.” dedi. .

Bu söz bile onun ne mal olduğunu anlamak için fazlasıyla yeterlidir.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ mensubu subayların darbe teşebbüsünü
koordine etmek için 15 Temmuz’da WhatsApp’ta oluşturdukları grup üzerinden
yaptıkları yazışmalara ilişkin çıkardığı 10 SAYFALIK döküm tam bir vahşet konuşmasıdır.

İşte bir kaç konuşma; Albay Eyyüp Gürler: Ordu komutanı hemen alınmalı.

-Yarbay Muzaffer Düzenli:İstanbul moda deniz kulübüne müdahale lazım. Generaller var derdest edilecek. Burada Hava Kuvvetleri K. Abidin Ünal var. Buraya müdahale lazım.

-Albay Osman Akkaya:İl Emniyete ateş etmeyi planlıyorum. Başka çare yok.

-Albay Uzay Şahin:Geçirmeyin Ateş Serbest

-Binbaşı Mehmet Karabekir:Beni durdurdular. Ateş ettim. Yaralılar var. Taviz tereddüt yoktur.

-Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu:Sadık Abim önce havaya ateş edelim.
Binbaşı Mehmet Karabekir:Sakın tereddüt etmeyin çakın.
Albay Sadık Cebeci:Tmm

-Albay Müslüm Kaya:AKOM’a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar ateş ediyor.
Albay Uzay Şahin:Ateşle karşılık verin, yaklaştırmayın.
Binbaşı Mehmet Karabekir:Sahada biri olarak ateş kalabalığa ateş ediyorum bekliyorum. Tekrar tekrar kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok.

-Binbaşı Muammer Aygar:Kuleli’de yoğun çatışma var. Gruba ateş ediyoruz
Albay Müslüm Kaya:Taksim’de durum kritik.
Yarbay Mustafa Düzenli:Ateşle karşılık verilen kalabalıklar dağılıyor. Allah yardımcımız olsun.

-Binbaşı Muammer Aygar:Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok.

-Yarbay Muzaffer Düzenli:Toplanan kitlelere askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert bir şekilde müdahale edilecek.

-Binbaşı Murat Yanık:Ankara’dan gelen talimat ATEŞ EDİLECEK.

-Binbaşı Muammer Aygar:Camilerin yayınlarının kesilmesi gerek.

-Binbaşı Muammer Aygar:1. Köprünün Anadolu yakasında polislerde hareketlilik var 1 toma vuruldu.
Yüzbaşı Mehmet Türk:66’ya polis girdi çatışıyoruz. Ölü polis var.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu Komutanım biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz.
Herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın. Mehmet Türk tedbir al can kaybetmeyin. Ankara’dan teyit ettim.

-Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: Komutanım hayatta kalın tercih sizin biz karar vermedik henüz. Ama lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz.

-Fetönün Gatadaki gata-kullisi tüm kirliliğiyle ortaya çıktı.

FETÖ’cü doktorlar özelde cirit atıyor. ​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.[4]

-Gülen Apo gibi Mit-den mi?

Apo-non karısı Kesire Öcalan’ın aynı zamanda kayınbabası da mit ajanıdır.

Ancak ABD.nin kontrolünde olup, bir müddet mit elemanlarının ve ABD ile alt üst oturduğu büronun kirasını dahi ABD-nin verdiği Mit de otomatikman ABD’nin kontrolünde olmuş oluyor.[5]

-Sözümü bir Yozgat türküsü sözüyle bitireyim:

Boğazında Hakik Var
Ne Çok Kalbi Yıkık Var
Şimdiye Kavuşurduk
Arada Münafık Var.

MEHMET ÖZÇELİK

06-09-2019


[1] http://www.tesbitler.com/2016/09/16/azginlardan-olan-kimse/

[2] http://www.tesbitler.com/2016/08/17/menfaat-uzerine-donen-yapi/

[3] http://www.tesbitler.com/2016/11/28/kesnizani-tarikati/

[4] https://www.yenisafak.com/gundem/gatada-yuzlerce-askeri-attilar-simdi-ozel-hastane-actilar-3504153

[5] https://www.google.com.tr/amp/s/odatv.com/amp/mit-fethullah-gulen-sizden-mi-sorusuna-ne-yanit-verdi-12121815.html

Loading

No ResponsesEylül 6th, 2019