İLAHİ PROJE SONSUZ PROJE

İLAHİ PROJE SONSUZ PROJE

Düşünebiliyor musunuz bir adada milyonlarca Flamingo kuşu, bu Flamingoların hepsini bir gözde ve tek gören bir çift gözle görüyorsunuz ve de bunların sesini kulaklarınızda işitebiliyorsunuz!

Bir de bunların teker teker içlerini okuyabildiğinizi, isteklerini, arzularını, sevgilerini, korkularını, ilgilerini, kısaca alakalarına varıncaya kadar hepsini kontrol edip, gözden geçirebildiğinizi düşünün!

Kulaklarınızda ayrı ayrı sesleri, ses farklılıklarını düşününüz.

Bir de bunlara ek olarak; karadaki diğer hayvanları, Denizlerdeki, havadaki diğer canlıları, Melekleri ve bütün bunların hepsinin his ve duygularını, alaka ve ilgilerini, dünyalarını bildiğinizi düşündüğünüzde hakikaten hayret içinde hayrette kalacaksınız.

İşte Efendimizin:” Ya Rabbi. Hayretimi arttır.” Manası burada daha iyi anlaşılacaktır.

Adeta ağızlar açık kalacak derecede hayret-engiz bir faaliyet görülmektedir şu kâinatta.

-İnsan bunu aklıyla anlar, tefekkürle inceliğine varır, hikmetle künhüne varır.

Onun içindir ki Kur’an-ı Kerim bizleri; Taakkul yani akletmeye, bir üst seviyesi tefekküre yani inceliğini farkedip, kabalığı törpülemeye, Tedebbür ile de eşyanın arkasındaki ve gerisindeki hakikatları görmeye davet eder.

-Sadece şu üç alemin derinlikleri bile fezanın boşlukları gibi ulaşılamayacak boyuttadır.

Mesmuat alemi yani sesler dünyası.. Tek bir kulağa odaklanmış, kulakdaki düğmelerin açılmasıyla her türlü sese aid olan şeylerin duyulması.

Farklı farklı dile sahip olan varlıkların konuşmaları ve kulak ile onların anlaşılıp, dil ile de dile getirilmesi.

Mubsirat alemi yani görünen ve görme özellikli her şey. Mikro alem ve makro alem.

İnsan bütün alemlerdeki sesleri duymaya, cevap vermeye, görüp anlamaya ve iletişim kurmaya odaklanmış külli ve kapasiteli bir varlıktır.

Alemlerin odak noktası insandır. İnsanda düğümlenmektedir her şey.

Me’kulat alemi yani yiyecekler dünyası. Tüm duyguların ve midelerin önüne kâinat adeta bir sofra gibi kurulmuş, istifadesine müheyya hale getirilmiştir.

Alemler insan duygularının serilmiş ve açılmış sofralarıdır.

Ondandır ki; insan bu dünyada sonsuz aleme ve de sonsuzluğa hazırlandırılmaktadır.

Bundandır ki insan bu dünyaya duyguları yönüyle ekmeye ve ekilmeye gelmiştir.

Yaptıklarıyla ekmekte, duygularıyla da ekilmektedir.

Ya olacak ya da sönecektir.

-Ezeli ve ebedi bir Rab düşünün ki, sayısız melaike ve ruhani gibi mahlukatına sonsuz alemleri gezdirip seyrettiriyor.

İnsan ve Cin gibi mahlukatına bilinçli olarak sonsuza dek, sonsuz alemleri bilinçli seyrettirip, tefekkür ettiriyor ve ondan manevi mahsulatlar aldırıyor.

O halde kişi nerede çok kalacaksa, yatırımını da oraya ve oraya göre yapmalıdır.

MEHMET ÖZÇELİK

24-08-2019

Loading

No ResponsesAğustos 24th, 2019