FİTNENİN ADI AĞAÇ

FİTNENİN ADI AĞAÇ

-AĞACA YAKLAŞMA-

Kur’an-ı Kerim-de:” Dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”[1]

Atamız Hz. Âdem ve Havva annemizin İlk fitne , diğer adıyla ilk imtihanları ağaçla olmuştur.

Zahiren kaybetmişlerdir.

Meyve veren ağaç.. Ebedilik ağacı.. Hayat arkadaşı ve ortağı.. Cennetin kendisi ve birinci vasfı.

Cennet kelime anlamı itibarıyla; göz gözü görmeyecek derecede sık ormanlıklarla kaplı bahçe.. Çiftlik..

-Ağaca yaklaşma, o fitnenin adı ve başlangıcıdır.

Dikkatli ol. Zira her zamanda fitneye alet olmuş ve alet edilmiştir.

– Kur’an-ı Kerim-de onlarca yerde ağaç ile ilgili âyetler geçmektedir.[2]

-Ağaç sınavını kaybeden ecdadımız zahiri hale göre; şu sıkıntılı, belalı, problemli dünyaya geldi.

Hep o ağaç yüzünden…

Kötümü oldu?

Hikmet cihetiyle elbette hayır.

Zira cennet tenasül ve çoğalma yeri olmadığından; dünyaya iki kişi gelen atamız, giderken milyarlar olarak dönmektedirler.

Bu da kârlı bir ticarettir.

-17-27 Aralık 2013’ de gezi olaylarıyla darbeye zemin hazırlama girişimi, Taksimde ağaçları kesme bahanesi ile başlatıldı.

-Altın çıkarılacak olan Kaz Dağlarındaki ikinci bir gezi çıkışı ağaç kesme bahanesi ile başlatıldı.

-Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu senede memleketin bir çok yerinde ciğerlerimiz olan orman yangınları ihmal ve sabotajla ağaçlar yok edildi.

-Amazon ormanlarında bir yılda çıkan orman yangın sayısı 74155 olmuştur.

Bu gidişle görülmektedir ki; dünya imtihan meydanının açılışı ağaçla olduğu gibi, kapanışı da ağaçla olacaktır.

Hadiste: “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.”[3]

Burada kıyametin kopmasına işaret edilmesi de ibretli bir durumdur.

-“Bir Müslüman ağaç diker de bunun meyvesinden insan, ehlî hayvan veya vahşî hayvan veya kuş yiyecek olsa, yenen şey onun için bir sadaka hükmüne geçer. Her kim ne eksiltirse bu kendisi için (kıyamete kadar) sadaka olur.”[4]

-Hz. Enes radıyallahu anhtan gelen rivayete göre, Aleyhissalatu vesselam, Hayber-den dönerken, Medîneye yaklaşınca, şehre işaret ederek,

“Ya Rabbi ! Hz. İbrahim Mekkeyi haram kıldığı gibi, ben de Medîneyi haram kıldım. Onun iki kayalığı arası haramdır, ağaçları kesilemez, hayvanları avlanamaz, otu yolunamaz, ağaçlarının yaprağı silkilemez…” der.[5]

-Bir Kıssa: Sobasına odun atmadan iki kere odunu sobanın kenarına vuran teyzeye bunu niçin yaptığını sorduğumda “içinde börtü böcek varsa düşsün yanmasın” diyen teyzeden bu hâle nasıl geldik?

MEHMET ÖZÇELİK

23-08-2019


[1] Bakara.35.

[2] https://kuranfihristi.net/ayetleri/ağaç

[3] Heysemî a.g.e. 1, 104.

[4] Müslìm, Musâkât 7-8-10, Buharî, Edeb 27.

[5] Ebu Davud, Menasìk 96. https://sorularlaislamiyet.com/blog/hz-peygamberin-cevre-korumaya-yonelik-tedbir-ve-uygulamalari

Loading

No ResponsesAğustos 23rd, 2019