VARLIĞIM VARLIĞINLADIR.. VARLIĞINDADIR

VARLIĞIM VARLIĞINLADIR.. VARLIĞINDADIR

Tüm varlığım iki nokta arasındaki kadar. Onlarada ne kadar maliksem.

Öncemden haberim yok.

Sonram ise meçhul.

Hareket alanım bağlantım ve yakınlığim nisbetindedir.

Etkilenen ve etkilenmem çevremin benimle bağlantısının gücü nisbetindedir.

Demek ki ben kendime Mâlik değilim.

Mâlikimin emanetini taşıyorum.

Malikiyet davasından vaz geçmelidir.

Var olduğumamı sevinsem yoksa yok olmadığıma şükredip, ya var olmasaydım korkusunu mu sürdürsem.

Hiç bir anlık yok olma ihtimalini düşündünüz mü?

Cehennem gibi yakıyor değil mi?

İnsan iki şükürle mükelleftir.

Birisi var olduğu için, diğeri ise yok olmadığı içindir.

İyiki varım.

Varlığım ve varlığımın alanının genişlemesi, varlık sahibine inkiyad, emirlerine itaat, nehiylerinden içtinab iledir.

Nereye kadar mı?

Sonsuza kadar.

Var olmak, yâr olmak iledir.

Varlığını sürdürmek, yârlığını sürdürmekledir.

ALEM NOKTADA…

Ben kimim?

Kâinatta bir nokta, Kur’an-da bir hareke, bir harf, bir kelime ve bir cümleyim.

Her şey noktada mevcud.

Noktada gizli.

Allah insanı güncelliyor.

Birden yükleme yapmıyor.

Çöker.

Taşıyamaz.

Altında kalır, ezilir.

Sonsuzluğa hazırlanan proje hassasiyet ister.

Bu durum insana bir cihetle bakıp, bir yönüyle ilgilendiriyorsa, proje sahibini sonsuz cihetle ilgilendirmekte, sonsuza kadar alakadar etmektedir.

Proje sahibi elbette kendi aleyhine bir proje yürütmez.

İşlerini proje çerçevesinde yürütür, projesini akamete uğratmaz.

İnsanın var oluşu, ilk var oluş.

Zamandan sonra var oldu.

Zamanla var oldu.

Zamanla yaşıt.

Ondan önce?

İlim ve proje devrelerinde idi.

Kudret var etti.

Varlığa çıktı.

Elhamdülillah.

Varlığımızdan ve daha önemlisi varlığından haberdar etti.

Varlık.

Gerçek varlığın yansıması.

Suyunun suyu bile değil.

Ya kendisi?

Aman Allah’ım.

İdraki meâli bu küçük akla gerekmez.

Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez.

Başlangıçta O var idi, hiçbir şey yoktu.

O ezelden beri, Ezeli varlığından beri yaratmakta ve yaratma işlemi devam etmektedir.

Her varlık var olduğu noktada varlığından memnun olmakta ve varlığını sürdürmektedir.

-İbni kemal bir gün gururlanınca öğrencisi sorar. Dünyanın kâinat içindeki yeri nedir?

Öyle bir soru olur, elbette bir nokta gibidir,der.

Öğrenci hocasına; Hocam o nokta içinde kendi yerinizi gösterebilirmisiniz?

Kâinat noktasının içerisinde küçük bir noktayız.

MEHMET ÖZÇELİK/ 21-03-2019

Loading

No ResponsesMart 24th, 2019