GÖBEKTEN KONTROL EDİLİYORUZ

GÖBEKTEN KONTROL EDİLİYORUZ

Kur’an-ı Kerim-de Yahudilerin yeryüzünde iki kere fesadından bahsedilir.[1]

“Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana Allah’ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez.”[2]

Bu zamanda en büyük terör, gıda terörüdür.

Zira herkesi kapsar, harici olmaz.

Ahirzamanda gelecek olan yecüc ve mecüc, bütün terörleri içerisinde barındıran terördür.

İlaç terörü, silah terörü, gıda terörü, ekonomik terör, teknolojik terör.

-Süleymanın yüzüğünün güç kaynağı olması, adeta enerji yüklü.

Biyoenerji yüzüğü … Gıdanın verdiği enerji… Suyun güç ve enerjisi…

Suyu ağızda bekleterek içmek adeta o enerjiyi massetmektir.

Telefonu uzakta tutmanın gereği, onun vücudun enerjisini alması sebebiyledir.

Başta zemzemin içindeki enerjinin gücü, içtiğimiz suların en az dört katıdır.

Mineralleri yüksektir. Bazı terme suları da bu kabildendir.

-“Duygular karında oluşur ve karında etkili olur.” Horst Ferdinand Herget. 

“Bağırsaklar ikincil beynimizdir, onsuz yaşam düşünülemez.”Horst Ferdinand Herget

Sindirim organımız 200 milyon sinir hücresine ile çevrilidir.

“Vücudumuzda toplamda 10 trilyon insan hücresi varken bağırsağımızda 100 trilyon mikrop vardır. Bağırsaktaki floraya ait eşsiz genleri insan hücreleri ile karşılaştırdığınızda, onların insan vücudu içinde sinyal yolladığını ve sayıca da 150 kat daha fazla olduğunu görürsünüz (insan genlerinde 3,3 milyon mikrop geni vardır).”[3]

Günlük yaşanan stresi kompanse edebilmek için sağlıklı bir bağırsak florasına ihtiyaç vardır.

Eğer bağırsak florası bozuk ise oral probiotik almak gerekir.” [4]

“75 yılda 30 ton besin ve 50.000 litre sıvı bağırsaklardan geçmektedir ki bu da bağırsaklarımızın mükemmel işleyişini göstermektedir.” [5]

“Bağırsaklarımız 100 trilyon sinir hücresinden oluşur ki bu da omurga sisteminde bulunan tüm sinir hücrelerinin toplamından daha fazladır.

Bağırsaktaki hücre tipleri ve reseptörleri ise beyin hücrelerinin özelliklerini taşımaktadır.” [6]

-İnsan yediğidir.

Can boğazdan girer ve boğazdan çıkar.

Sürekli hayvan eti yiyen adeta hayvanlaşır.

Koyun ve sığır eti bile mizacın farklılığında farklı yönden etkili olur.

-İnsan alemden süzülmüş bir varlıktır.

Alemde ne varsa, insanda da o vardır.

İnsan alemin ve alemde bulunan maddi ve manevi özelliklerin hülasasıdır.

”İslâm Tıbbı hakkında yazılan tüm büyük sistematik eserlerin girişinde şu öğretilerden bahsedilir: Evren dört ana unsurdan meydana gelir. “Anasır-ı Erbaa” olarak bilinen ve dört sır manasına gelen bu unsurlar su, toprak, ateş ve havadır. İnsan bedeninde bu dört unsurun her birinin karşılığı olduğuna inanılır ve bunlara hılt adı verilir. Hıltların karışımından müteşekkil insan bünyesine ise mizaç denmiştir. Her bünyede bu karışımlar değişik oranlarda bulunduğundan, insanların mizaçları da farklı farklıdır. Bir bünyede hangi mizaç hâkimse bünye onunla anılmıştır. Safravi mizaç, sevdavi mizaç, demevi mizaç ve balgami mizaç gibi. Kan grupları da dörttür. Fakat hiç kimse tek başına ve tamamen şu veya bu mizaçtan olmuyor. Herkes, bu mizaçların belli oranda karışımından müteşekkil bir yapı arz ediyor. Bu mizaçların belli orandaki bileşkelerine göre eski hekimler 64 çeşit temel mizaç olduğunu ifade etmişlerdir.”[7]

Bazen insanda ateş galib gelir. Aşk üzere gider, hem yanar ve hem de yakar.

Aklı örtülüdür. Ateşin kontrolü altındadır.

Mecnun, aklın kendisini terkettiği kimsedir.

Aşk ise; aşıkın aklı terkettiği kimsedir.

-Cesaret ve tersi olan korkaklık yine mizaçtaki hususiyetin galibiyeti iledir.

-Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-u cihândır.

Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır …

-40 günde bir insana arız olur şu 3 şey; İllet, Kıllet, Zillet…

Bunun temelinde de nimet…

-Hastalıkların çoğu çok yemektendir.

Yemek yememenin bir problemi varsa da, yemenin 99 problemi olur.

-AZ YİYİREM HEKİME İŞİM DÜŞMEZ, DÜZ GİDİREM HAKİME İŞİM DÜŞMEZ.

Hastalıkların çoğu kanın tam devrini yapmaması, tıkanması, hasiyet ve özelliğini kaybetmesidir.

Kansız insanların kansızlığı, ya mizaçlarından ya da kan yapısının bozukluğundandır.

MEHMET ÖZÇELİK

21-12-2018


[1] İsra.4-7.

[2] Bakara.204-205.

[3] DUYGUSAL BEYİN : BAĞIRSAK. Hüseyin Nazlıkul. Sh.20.

[4] Age.21.

[5] Age.26.

[6] Age.27.

[7] İslam Tıbbı adlı eserden. Ayrıca bak.  http://bedirhaber.com/ferhan-uysal-yazilari/karakterler-1-demevi-mizac-37266.html

Loading

No ResponsesAralık 21st, 2018