MALZEMELER ÖZÜRLÜ ÇIKIYOR

MALZEMELER ÖZÜRLÜ ÇIKIYOR

Evet, Malzemeler özürlü çıkıyor.

Hem insan aleminde hem de hayvanlardan dünyaya gelen varlıklar özürlü geliyor.

İnsan ruhen, fikren ve kalben yaralı durumda.

İnsanın kişiliğinde, hayvanın kimliğinde görünür derecede bir bozulma var.

Gıdaların genlerinin de değiştirilmesi bunda önemli rol oynar.

Kur’an-ı Kerim bunu haber vermektedir, yahudilerin bunda önemli rol oynayacaklarını ifade eder;

“O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.”[1]

Bu duruma hadiste; kıyamet alâmetleri bölümünde işaret edilmiştir.

Ahirzamanın hususiyeti anlatılırken özellikle organların dengesizliğine işaret edilir.

Bu da dış yapının iç yapıyı etkilemesi gibi, iç yapıdaki bozulmanın da dış yapıyı etkileyeceğini göstermektedir.

Bu konuda Bediüzzaman; “ Zahiri vücudun hatasıyla, batini duyguların hasta olduğu..” nu ifade eder.

Yeni nesil eski nesille yeteri kadar uyumlu değil.

Bunda da şu sebebler rol oynar; Yeni nesli anlamama ve onları yakalayamama.

Yeni neslin rahat bir ortamda yetişmeleri sebebiyle; büyüklerini anlama yoluna gitmemeleri, geçmişinden yeteri kadar haberdar olmamaları önemli sebebtir.

-Cep telefonları mahrem alanlara girdi. Mahremiyet hudutları çiğnendi.

Hareme tecavüz edildi.

Okul- Cami gibi manevi ağırlığı olan yerlerin hürmeti zedelendi.

-Büyük bir nimet olan İnternetin kontrolsüz yayılmasıyla toplumu esir almaktadır.

Kıyametin on büyük alametinden birisi olan Dabbenin, internete benzetilmesi elbette anlamsız değildir.

İnternet bir yandan toplumu Sosyalleştirirken, diğer yandan da onu yalnızlaştırmaktadır.

İnternet istifade için kullanılan bir alandan çıkıp, asrın modası haline gelmiştir.

Tıpkı dedesinin yırtık elbise giymesinden utanan çocuğun, bu gün moda adıyla yırtık elbise giymesi gibi.

Kişilik geliştirme, bilinçlenme yönüne gitmeyen yeni nesil, bunun bedelini de ağır ödeyecektir.

Robotlaşan bir nesil haline gelmektedir.

MEHMET ÖZÇELİK

07-08-2018

[1] BAKARA-205,Bak.İsra.4.

HER GÜNE BİR BEYİT paylaştı: 8 Haziran 2016 Çarşamba

Loading

No ResponsesAğustos 11th, 2018