MECAZ ALEMDEN HAKİKAT ALEMİNE

MECAZ ALEMDEN HAKİKAT ALEMİNE

Mecaz alemden hakikat alemine..

Bedenden sıyrılmayan insan mana alemine geçemiyor.

Öyle ki benim dediği her şey; El- kol –baş- ayak- vücut- bütün güzellikler burada kalıyor. Öbür aleme sadece giden ruhu…

Gerçek aleme geçiş bu bedeni burada, bedene ait her şeyi buraya ve burada ve de benim dediği her şeyi burada bırakmaktan geçilebilir.

Bunlar insan için bir yük olaraktan adeta elbisenin çıkarılması gibi, bütün sahip olduğu hayat boyunca beslediği, baktığı ve güzelliğine ihtimam göstermiş olduğu bütün aletleri, edevatları, duyguları kısaca her şeyi burada bırakarak mana alemine geçmektir.

Zira bu fani alemin silik parası, baki alemin cevherleri karşısında kıymetsiz olduğundan teneke mesabesinde kıymetsizdirler.

Bu bir tecerrüddür.. Bu bir soyutlanmadır.. Bu adeta insanın Ahiret yolculuğunda fazlalıklarını bırakıp gerçek sahibi olduğu değerleri ile beraber sonsuz aleme göçmesi, sonsuz aleme geçmesidir.

Bekaya giden yol, fenadan geçmektedir.

Dünyanın kıymeti bi zatihi değil, bi ğayrihidir.

Yani ahirete giden yolda bir köprü ve geçiş yeri olmasıdır.

Üzerlerinden geçenlerden ve gdilecek yerin öneminden dolayı bir değer taşımaktadır.

En önemlisi de Cenab-I Hakkın esmasının tecellisine mazhar ve makes olmasındandır.

Bin yıl yaşasak yine cihan bu,

Gerdiş bu, zemin bu, âsumân bu.

-Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes

Virdim olsun her nefes “Allah bes, baki heves.

Bir çok zat hakikatı terkte bulmuşlardır.

“’Der tarik-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk / Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.’

Hakikate ulaşmak için Nakşi yolunda giden bir müridin dört şeyi terk etmesi gerekir. Bunlardan birincisi dünyayı terk etmektir.

İkincisi terk-i ukbadır. Yani ibadet ve niyette cennet sevdası ve cehennem korkusu maksat ve gaye olmayacak tam manası ile her şey Allah’ın rızası için olacak.

Üçüncüsü terk-i hestidir. Allah’a karşı benlik ve varlık davasını bırakıp, kulluk ve ubudiyet tavrına girmektir.

Dördüncüsü ise terk-i terk etmektir. Yani dünya, ukba ve benliği terk eden birisi, ben bunları terk ettim diyerek böbürlenip kendinin üstün bir mevki ve makamda olduğunu tevehhüm dahi etmemelidir.”

Bir Kıssa:

BU DÜNYA KİMSEYE KALMAZ!!!
Satın aldığı bataklık araziyi ekilebilir hale getiren adam tek gözüyle bakarak;
– “Ey tarla şimdi asıl sahibini buldun!” demiş. Tarla dile gelip cevap vermiş:
– “Seninle beraber üstümden tam 99 tane tek gözlü geçti. Beni bırakıp giden çift gözlülerin hesabını var sen yap!

Bu dünya kimseye kalmaz. Öyleyse elini korkak alıştırma, korkma ve ALLAH için ver.

MEHMET ÖZÇELİK

31-05-2018

 

HER GÜNE BİR BEYİT paylaştı: 20 Kasım 2015 Cuma

 

Loading

No ResponsesMayıs 31st, 2018