STAJER ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER

STAJER ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER

1.Öğretmen kendisinin izzetini, dersinin haysiyetini korumalıdır.

2.Ciddiyet sürdürülmeli. Anne gibi.. bir yönüyle sevgi ve şefkati, diğer yönüyle cezayı bulundurmalı.

3.Öğretmenin olmazsa olmazı, mesleki yeterliliği ve birikimi olmalı, kendisini sürekli güncellemelidir.

4.Öğrenciyi tanımalı, ona yaklaşmalı, onunla ilgilenmelidir.

5.Öğrenci kamera gibi öğretmenini çok iyi takip etmekte, mümkün mertebe açık vermemeli, kendini hazırlamalıdır.

6.Derse mutlaka hazırlıklı girmeli, not alacağı bir ajandası mutlaka olmalıdır.

7.Konuşması etkili olmalı, bunu mimikleriyle desteklemelidir.

8.Öğrenciyle tartışmaya girmemelidir.

9.Yeni göreve başlarken çok ideallerle ve penbe tablolarla başlanır ancak her şeye hazır olunmalıdır.

10.Derse girerken selâmdan sonra öğrencilerin hatırları sorulmalı ve iyi dileklerde bulunulmalıdır.

11.Derse başlamadan ve konuya girmeden önce mutlaka sormak istedikleri soruları varsa cevaplamalıdır. Medya gibi dışarıda yanlış fikirlerle yaralanan ve yanıltılan bu öğrencilere doğrular anlatılmalıdır.

12.Akıllı tahtayı çok iyi kullanmalı, bunun için materyalleri bulmalıdır.

13.Haklarını bilmeli, resmiyete boğulmamak kaydıyla önemli olan idari görevlerini öğrenmelidir.

14.Bütün vesileleri kullanmalı, mutlaka faydalı olunacak yöntemleri değerlendirmelidir.

15.Duruma göre kıssalar anlatmalı, ilahi söylemeli veya söyletmelidir.

16.Katı olmamalı, gerektiğinde esnek davranmalıdır.

17.Notu silah olarak kullanmamalı, öğrencinin yazılıdan aldığını aynen vermeli, notunu yükseltmek isteyenlere araştırma ödevlerini vererek desteklemelidir.

18.Mümkün mertebe bir internet sitesi açmalı, çalışmalarını burada sergilemelidir.

19.Dersinin ihlaline müsaade etmemeli, bilgiyle derse hakim olmalı, gerekirse disiplin kurulunu devreye koymalıdır.

20.Eskilerin ru- be- ru yani yüz yüze dedikleri ilgiyi sürdürmeli, seviyeli ve ahlaklı öğrencilerle özel ilgilenmelidir.

21.Problem olan öğrenciler için idare ve ailesiyle iletişime geçmelidir.

22.Dersine zamanında girmeli ve zamanında çıkmalıdır. Bizler dakka hesabı çalışıyoruz. Bu noktada hem derse girişte ve hem de çıkışta hassas olunmalıdır.

23.Ses tonunu ayarlamalı, sınıfta sabit durmamalı, öğrencilerin gözlerine bakmalı, bütün vücut diliyle etkilemelidir.

24.Öğrencileri konuşturmalı, soru sormalarını sağlamalı, derse katılmaları için teşvikte bulunmalıdır.

25.Öğrenci öğretmeninin samimiyetine ve iyi niyetine inanmalıdır.

26.Zor olan öğretmenlik mesleğini bir ideal olarak sürdürmelidir.

27.Mümkünse öğrencisini okul dışında da takib etmeli, onu korumaya, ailesiyle iletişim kurarak gelecek vadeden birisiyse sahiplenilmelidir.

28.Öğrencinin öne çıkan kabiliyeti keşfedilmeli ve bu durum gerekli yerlerle paylaşılmalıdır.

29.Eğitim sabırla sürdürülmeli, kaybetme değil, kazanma amaçlı olmalıdır.

30.Öğrenciye birinci derecede verilecek en önemli eğitim, ahlaki eğitimdir. Eğitim öğretimden önce gelmelidir.

31.Pes etmemeli, eğitimin uzun bir süreç olduğunu düşünmeli, bazı şeylerde hemen karar vermemelidir.

32.Öğrenci düşünmeye, muhakeme etmeye, iradesini kullanarak karar vermesine çalışılmalıdır.

33.İdealist insanlar yetiştirmeye gayret edilmelidir.

34.Çalışmalarını Eba-da değerlendirmelidir.

35.Öğrencilerin sosyal aktivitelerini ortaya koymaları için röportaj yapmaya yönlendirilmelidir.

36.Öğrencilerin harcanmaması ne kadar önemli ise, öğretmenlerin harcanmaması da en az onun kadar önemlidir.

Öğretmen ve özellikle bayan olanlar erkek lise okullarında değil, kız öğrencilerin olduğu okullarda, öğretmenliğini daha iyi yapacağı orta veya lise seviyesindeki okullarda sürdürmelidir.

37.Sınıf ortamında laubaliliğe ve seviyesizliğe müsaade etmemeli, gerekli cevabı vermelidir.

38.Öğrencileri yanlış bilgilendirmekten sakınmalı, telafisi mümkün olmayacak yanlışı söylemektense, bilmiyorum diyebilmeli, öğrenip cevab vermelidir.

39.Öğretmen kendisine güvenmeli ve güven vermelidir.

40.Mesleğiyle alakalı olarak gündemi bilmeli, doğru ve yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

41.Siyasete asla girmemeli, öğrencilerin dolduruşuna ve oyununa gelmemelidir.

42.İdareyle sürtüşmeye girmemeli, olumlu davranışta bulunulmalıdır.

43.Evin problemini sınıfa, sınıfın problemini eve taşımamalıdır.

44.Öğretmen giyim kuşamına dikkat etmelidir. Öğretmen saç ve sakalı ve de giyimiyle örnek olmalıdır.

45.Öğretmen teknolojiyi kullanmada yeterli olmalıdır.

46.Öğretmen öğretmenlikle yetinmemeli, akademik çalışma ve sürekli araştırmacı olmalıdır.

47.Öğretmen güncellenmeli ve güncelleyen bir kimse olmalıdır…

48-Meslek heyecanı, şevk ve istek kaybolmuş ve öğrenci kontrol edilemez olmuş ise, kısaca bir yorgunluk diğer bir ifadeyle metal yorgunluğu varsa, ideal için değil maaş için sürdürülecekse ayrılmalıdır.

49-Öğretmen mahrem meselelerini, aile içi durumlarını sınıfta anlatmamalıdır. Anlatması gerekirse genel konuşmalıdır.

********************

Bir hatıra: 8 sene kadar önce, bir ortaokulda stajer öğretmenler gelmiş, derse giriyorlardı.

Benimde dersim boş olduğundan, öğretmenler odasında oturuyordum.

Zil çaldı, içeriye giren stajer öğretmenin yüzü kıpkırmızı, morali çökmüştü.

Teselli için kendisine ne olduğunu sordum.

Hemen öğretmen odasının bitişiğindeki 7.C sınıfından çıktığını söyledikten sonra feryat edercesine, keşke öğretmenliği seçmeseydim. dedi.

Öğretmen adayı, stajer çökmüş hatta bitmişti.

Kendisine o sınıftan tüm arkadaşların şikayet ettiğini, hepsinin öyle olmadığını söyleyip tesellide bulunduysam da yine de biraz yavaşlamış olarak, genede keşke öğretmenliği seçmeseydim, dedi.

Bu kişinin bu halet ile 30 yıl öğretmenlik yapacağını bir düşünün.

-Yine nöbetçi olduğum bir günde zil çalmış, öğrenciler koridorlara hızla dağılmakta , bir koşturmaca ve bağırma içerisinde idiler.

O sırada çocuğunun durumunu sormaya gelen ve berber olduğunu söyleyen bir veli bu durumu görünce; eğer ben burada on dakika kalsam mutlaka bir kaç kişiyi öldürürüm, dedi.

Kendisine müdahale ettimse de pek fikrinden dönmüşe benzemiyordu.

-Ancak güzel bir örnek ise, bir sanat okulunda bir veli gelerek, bizim hanım sizlere her gün dua ediyor, dedi.

Hoşumuza gitmişti.

Sebebini sorduğumuzda ise; biz evde üç çocukla baş edemezken, onlar üç yüz çocukla ne yapıyorlar, demişti.

Oysa okulumuz iki bin beş yüz kişi olup, sadece ben iki bine yakın öğrencinin dersine, otuz sınıfa giriyordum.

Girdiğim sınıfın birisi 71 kişi idi.

Büyük bir inanç ve ideal olmadıkça, sabır ve sebat göstermedikçe, öğretmenlik pek seçilecek, maddi bir gelir elde edecek bir meslek sayılmaz.

Para için yapılacak bir meslek değildir.

Peygamber mesleği olması bir hakikattır.

Toplumda doktorluk mesleği de dahil, insanın ruh ve aklına girip müdahale ve etkide bulunan tek meslektir.

-Bir Teklif; Üniversite özellikle kız öğrencilerin durumlarını göz önünde bulundurarak erkeklerin olduğu liselere kız stajerlerini göndermemeli, onların şimdiden meslekten nefret edip sevdireyim, öğreteyim derken, tecrübe kazandırayım derken, nefret ettirmemelidirler.

Çocuklar büyük bir idealle gelirken, hayal kırıklığına uğramamalıdırlar.

Bu konuda çok hassas olunmalıdır.

Biz bunu okulda yapsakta, hepsi için yeterli olmuyor.

Bıkkınlık ve şikayet duyuyoruz.

Sizlerde bu öğrencileri dinleyin.

MEHMET ÖZÇELİK

19-04-2018

https://www.facebook.com/divan.edebiyati.kulubu/photos/a.394318077404604.1073741828.130647883771626/918231291679944/?type=3

Loading

No ResponsesNisan 19th, 2018