AFRİN – ZEYTİN DALI – OPERASYONU

AFRİN – ZEYTİN DALI – OPERASYONU

Abd ihanetini hep iyi çocuk rolü oynayarak hala sürdürmeye çalışıyor.

Ancak mızrak çuvala sızmamakta, deaş ve terörü kaldırmaya niyetli olmayıp, terörü besleyerek daha da azdırmaya yönelik adımlar atmaktadır.

Beş bin tır teröristlere silah temin eden Abd, terörist ve terörist babası değil de ya nedir?

Bal gibi şey yani zehir gibi terör zehiri ekmekte ve saçmaktadır.

Abd kendi suyunu kendi ısıtmaktadır.

Kendi mezarını kendi kazmaktadır.

Kirli çamaşırları ortaya çıktıkça mazisi sığır sürüsü çobanı olan abd, akibeti de terörist sürülerinin babası namı ve bi-şânı takılacaktır.

Keşke çoban olarak kalsaydı…

Abd bitişte…

Hem de şişte…

Domuz…

-Abd cambaz misal dünyanın nazarını deaşa odaklayıp,teröristlere her türlü desteği sağlamıştır.

Yılda 20 milyar dolarlık silah satan ve 27 yılda teröre ve teröristlere ortadoğuda 25 trilyon dolar aktaran Abd, israilin büyüğü bir terör devleti değilde, ne ile adlandırılabilir.

-Trump başarısız olmakla kalmadı, rezil oldu, Abd-yi dünyaya rezil etti, israilin hevesini kursağında düğümledi.

O halde gidişi de yakındır.

İkinci bir hak ve fırsat verilir mi?

*******************

Dağda ve ovadaki terörist ortaklar.

Bizde bir deyim vardır, Allah iti ite kırdırmakta.

Masumları öldürülenlere Allah itini ve de itlerini musallat eder.

Horoz kavgası.

Ypg, pkk, vs. gruplar.

Maşalar ve onları tutanlar.

İtler birbirleriyle dalaşır, pisliği bize bulaşır.

Arapça tabirle iki çömlek yani aptal birbirini kırsın.

Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner.

Zalim Allahın kılıncıdır.

Görünür ve de görünmez ordularını gönderir.

*****************

Bizleri tarih boyunca dışımızdaki canavar değil, içimizdeki kurt bitirmiştir.

Bir asırdır tozlanmış, paslanmış hatta duygusuzlaşmıştık.

15 Temmuz katmerli tozumuzu aldı. Afrin pasımızı almakta, ordu kendi dizginini eline alarak, süfyanın boyunduruğundan kurtulmaya başlamıştır.

İlk defa yüksek sesle dünyaya hitaben, zulme dur, denildi.

Allah ordumuza güç ve kuvvet versin. Onların tırnağını dahi incitmesin.

Haydi Yallah.

Yolunuz açık, Allah yardımcınız, Rasulullah duacınız, müminler muzahiriniz olsun.

*****************

Türkiye 1974 kıbrıs harekatından bu yana ilk defa kendisini isbat etmektedir.

Darbeye odaklı ve kurumlu olan ordu, ilk defa dış güvenliğe yönelmiş durumdadır.

Böylece orta doğuda bir asır sürdürülecek, plan, oyun ve pkk. ypg devlet kurma planı boşa çıkarılmış oldu.

Kendisiyle uğraşan Türkiye, kiminle uğraşacağını görmüş ve ona yönelmiştir.

İçteki teröristlerin can damarı kesilmektedir.

Abd kirli ortaklığında15 Temmuzda içten işgali millet engelledi.

Abd destekli dıştan kuşatmaya da ordu dur dedi.

Milletle Ordu el ele haçlı saldırılarını devre dışı bıraktı.

Birliğe ve dik durmaya ihtiyacımız var.

Böyle olursa bizi 7 düvel değil, 77 düvel de gelse durduramaz.

En büyük tehlikemiz içteki ihanet ve dıştaki aldatmacalardır.

Ordu metal yorgunluğunu atıyor.

Dileriz devam eder.

İçini temizleyen ordu, şu an dış temizliği yapmaktadır.

Bugün afrindeki hava saldırısının önemi, fetönün hava kurumunu öncelikle ele geçirmeye çalışmasının ve 15 Temmuzda meclis gibi belirli yerlerle Cumhurbaşkanının hava kuvvetleriyle ele geçirilmeye çalışılmasının sebebi anlaşılmaktadır.

Türkiye 50 yıldır sineklerle uğraştı. İlk defa in-lerine girip bataklığı kurutmaya çalışmaktadır.

*Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,

Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.

Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,

Ostralya’yla berâber bakıyorsun: Kanada!

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;

Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…

Hani, tâ’ûna da züldür bu rezîl istîlâ!

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,

Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,

Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;

Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…

Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.

Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbâb,

Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

********    

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;

Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat îman?

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?

Çünkü te’sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

*********    

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…

Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.

“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;

Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,

Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;

Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,

Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i,

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…

Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;

Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın…Heyhât,

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

MEHMET ÖZÇELİK

21-01-2018

Loading

No ResponsesOcak 21st, 2018