İSLAMIN ÖNÜNDEKİ ENGEL TERÖR

İSLAMIN ÖNÜNDEKİ ENGEL TERÖR

Bu gün islamın kabul edilmesi veya ilerlemesinin önündeki en büyük set ve engel, terör ve terörizm akımıdır.

Nitekim İslama hamile olup,  Doğum sancısı çeken avrupa, en yakın zamanda bir islam devleti doğuracaktır.

Biz yüz sene önce onlara hamile idik, tam bir batılı doğurduk. Şimdi onlar bunun sancısını çekiyor.

Doğumu geciktiren ise iki şey;

1.Bizim iyi bir örnek olmayışımız.

2.Onun içimizde terör estirmesi. Avrupa ve Hristiyan dünyası bunu biliyor. Bildiği içindir ki, islam dünyasını sürekli terörle meşgul ediyor.

-İsraile Onu Minute, dedik.

Abd- ye demenin ise zamanı geçti bile. Çünkü teröre açık destek vermektedir.

40 yıl savaştığımız pkk-ya Abd, bin tır silah vermiştir. O da son sistem silahlar.

Sıra Nato da. Terörün ve teröristin gizli hamisi olan Natoya, ‘Third One minute’ demenin zamanı gelmiştir.

Önce İsrail, sonra Abd, sonra Nato, sırada, Almanya, One, Second, Third, sırada bu Fourth…

“Sizi Şer ve Hayır ile imtihan ederiz. Dönüşünüz bizedir.”[1]

İslam dünyası şerle imtihan edilmektedir.

3 nesil şerri defetmekle uğraştık. Dileriz bundan sonraki nesiller hayırları celb ile uğraşırlar.

Şer bulutları def oluyor, şerlilerle beraber.

Şerliler kara bulutlarıyla beraber göçüyorlar.

-Yecüc mecüc devrede.

Yecüc mecüc yani terör ve terörist, anarşi ve anarşist artık koordineli ve planlı olarak terör estirmektedirler.

Müslimi gayrı müslimi, ırkı ve milleti gözetmeksizin hatta devlet olarak ve ihale yoluyla sürdürmektedirler.

-Avrupa arayış içerisinde, kiliseler boş, hrıstiyanlıktan kopmuş, gideceği limanı arıyor.

-Avrupa ve yeni haçlı güruhu hem içimizde ve hem de dışımızda terör ateşini sürekli yakıyor, fitne ateşini fitilliyor.

Mesela her birinin maddi bir hesabı vardır. İsrail gibi.

İsrail için Diyarbakıra kadar olan Arz-ı Mev’ud ne ise, Ermenistan içinde Doğu odur. Oyunda onların oyunudur.

Terörün en başta gelen özelliği; gizli, kripto ermeni, Yahudi, sabataist, dersim mağduru, ihanet içerisinde olabilecek şaibeli kimseleri büyüttü.

Makam, para, kadın, menfaat faktörünü çok iyi kullandı.

Yalnız Fetönün bilmeden yaptığı en önemli iş, bunların açığa çıkmasına vesile oldu.

Münafıkane, gizli yapılan işler açığa çıktı, saflar belirginleşti.

Pkk ile ortaklığı deşifre oldu. Daeşle ittifak yaptı. 15 Temmuzda darbe değil, terör saldırısı yapıldı.

– Askeriyede 15 temmuzdan önce, 15 temmuzda vatandaşa sıkılan kadar pkk-ya sıkılsa, aynı kin ve saldırı pkk için gösterilse idi, pkk biterdi.

Ordunun içerisindeki Asker görünümlü teröristler pkk-nın bitişini engelliyor, boş dağları bombalıyordu.

*Ameliyattan yeni çıkan bir insan ameliyatın sıcaklığından pek bir şey hissetmez. Zaman geçtikçe yaranın acısı sızlamaya başlar.

15 Temmuzun acısı ve dehşeti ise zaman be zaman daha iyi anlaşılacaktır.

Nuh peygamber bedduasında kafirleri ve onların çocuklarını sağ bırakma derken; onlardan bu güne gelen Esed gibi, Avrupa ve etbalarını kastetmektedir.

Yoksa o zalimlerin yaptıkları şimdiki sadece Esedin yaptığının yüzde biri bile değildir.

Nuh peygamberin bedduası cüz-i, şahsi ve mevzi-i bir beddua değildir.

Külli ve kıyamete kadarkilerini kapsamakta idi.

-Fetönün münafık karakterinin yanında en belirgin özelliği, yapmayı istediği veya kendisinde bulunan özelliğiyle başkalarını, itham etmesidir. Takiyye gibi.

İran taraftarlığı, cami bombalama gibi.

Efendimizden bu yana halis münafık görmek isteyen, Fetö-ye baksın.

Fetö dinin değil, cumhuriyet idaresinin ürettiği bir üründür. Ondandır ki Chp ona sahip çıkmaktadır. Avrupa ve Abd himaye etmektedir.

– Obamanın münafıkane yapıp, irana saldırıyı başaramaması veya alt yapısı olan Deaşı oluşturmasından sonra, yerine kasıtlı olarak getirilen, deli dolu bir adam olan Trumpun getirilmesiyle fitil ateşlenmiş oldu.

Allah muhafaza etsin, 3. Dünya savaşının başlamasına start verilmiş oldu.

Türkiye doğrudan zarar görmese de; İran, Suud-i Arabistan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerin ateşleri yükseltilerek, savaşın alevi tüm orta doğuya yaygınlaştırılacak.

Rusya ve Abd-nin karşı karşıya gelmesi halinde göçler tehlikeli boyutlara ulaşacaktır.

*Parayı en iyi kullananlar Yahudiler, Dini en iyi kullananlar İngilizler, terörü en iyi kullanan abd-liler, dünya kültürünü etkilemede en iyi kullanan Fransızlar, bunları bir araya getiren veya bunların bir araya getirdiği kimse ise Fetödür.

– Fetönün devre dışı olmasıyla, islami safiyet ortaya çıktı.

Rekabet kalktı.

Cemaatların önü açıldı.

Trt1-de ilk defa Kur’an-ı Kerim yarışması düzenlendi.

Memleketin taşları yeni yeni yerine oturuyor. Trt 1- de ilk defa yayınlanan; “Kur’an-ı Kerim-i Güzel okuma Yarışması- bunun ilkidir.

Dünya-mal-makam sevdalılarının yoğunluğu kalktı.

İltimaslar dost iltimaslarıyla devam etse de, soru çalma gibi hırsızlıklar kalktı.

Devlet rahatladı. Soyulup soğana çevrilmenin önemli bir kanalı kapatılmış oldu.

Din fetönün tekelinden kurtarıldı.

Belki de en önemlisi, görünen vitrinin arkasındaki münafık yapı deşifre olup, yıkılmış oldu.

Risale-i Nura perde olmuştu. Böylece perde kalkmış oldu.

Sadeleştirme bahanesiyle yaptığı tahrifte engellenmiş oldu.

– İslamın uyanışı, uyuyan arapların uyanışına bağlıdır.

Arapların uyanmaması için terör ön plana çıkarılmaktadır.

Sürekli islam dinine saldırıldı.

-İngiliz oyunu; dini yasakla ve alternatif din uydur. Dini serbest kıl, onu sulandır.

İslam ile toplumun arası sürekli problemli kılındı.

 

 

 

 

[1] Enbiya.35.

 

Loading

No ResponsesAğustos 5th, 2017