REFERANDUM SONRASI NELER YAPMALI ?

REFERANDUM SONRASI NELER YAPMALI ?

Evvela referandum sonucu milletimize hayırlı ve mübarek olsun.

Bizler buna her şeyin hızlandırılarak, milletin iradesi doğrultusunda, bir asırlık bizleri bağlayan zincirlerin kırılması için Beli dedik, Evet dedik.

Artık hızla neler yapılmalıdır;

1-Artık hakimiyetin kayıtsız ve şartsız Milletin olduğu millete açıkça hissettirilmeli, gösterilmelidir.

2-Her kesim devlette temsil edilmelidir. Bunun için bir birim oluşturulmalı ve mensubları kendilerini direkmen ifade edebilmelidirler.

3-Belki de ilk yapılmasını taleb ettiğimiz şey ise, Ayasofya-nın hürriyetine kavuşturularak, milleti bağlayan zincirlerden kurtulmalıdır.

4-Hızla İttihad-ı İslam yani islam ülkeleriyle bir birlik oluşturulmalıdır.

5-Azınlık hakları göz önünde bulundurulmalı, haksızlığa uğramaları engellenmelidir.

6-Özellikle bizim olduğu şüpheli olan Milli Eğitim ve müfredatı bu milletin ruhuna uygun olarak düzenlenmeli, bu konuda öğretmenlerin görüşüne baş vurup gereği yapılmalı, hantallıktan kurtarılarak, geleceğe taşıyan bir eğitim haline dönüştürülmelidir.

Tüketen ve üğüten değil , üreten bir kurum olmalıdır.

Öncelikli olarak Tevhid-i Tedrisat kaldırılmalıdır.

7-Darbelerin yapılmasından toplumsal kavgaya kadar sebep olan Atatürk-ü koruma kanunu kaldırılmalıdır.

8-Devlet dairelerine kaliteli ve kapasiteli insanlar alınmalı, dost ve dayılık dönemi kaldırılmalıdır.

Kaliteli ve başarılı insanlara sahip çıkılmalıdır.

8-Diyanet aktif hale getirilmelidir. Toplumun şüphelerini ve tartışmalarını birinci elden çözen bir kurum olmalıdır.

9-Bürokrasi azaltılmalı, işler hızlandırılmalıdır.

10-Hukuk hızlandırılmalı, haksızlık ve mağduriyetler hızla giderilmelidir.

11-Kavga eden değil, proje üreten partilerle iş birliği yaparak, birleştirici politika izlenmelidir.

12-Gençlere sahip çıkılmalı. Uyuşturucu gibi zararlı yollara düşmeleri engellenmelidir.

13-İslam dünyasına sahip çıkmalı, onlara maddi manevi destek sürdürülmelidir.

14-Ekonomiden paylar dağıtılırken toplumun tüm kesiminin yararlanması adaletli olmalıdır.

15-Avrupa birliğine girmede son nokta konulmalıdır.

16-Pkk ve terör bitirilmelidir.

17-İdam da dahil, işlenen suçların cezaları caydırıcı olmalıdır.

18-Yeni şeyleri ve yenilikleri yapmaya sürekli açık olmalıdır.

MEHMET ÖZÇELİK

16-04-2017

Loading

No ResponsesNisan 16th, 2017