DÜNYA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE

DÜNYA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE

Bediüzzaman Hazretleri kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili olarak Hicri 1545 yılını verir yani Miladi 2129 tarihidir.

2090 yılına kadar da bu durumun galibane hüküm süreceğini ifade eder.

Bu tarihten kıyamet kopmasına kadar ise gizli ve mağlubiyet içerisinde devam edeceğini söyler.[1]

Hadiste: ”Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beş yüz (1500) seneyi aşmayacaktır.”[2]

“Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek.”[3]

Yaşlı amca doktora gider.

Vücudunun her yerinin ağrıdığını ve teker teker neresinin ağrıdığını söylese doktor cevaben;

-Amca yaşlılıktan, cevabını alır.

Bu duruma sinirlene yaşlı amca doktora ağzını açar, gözünü yumar.

Buna da cevaben Doktor;

Amca, bu da yaşlılıktan, der.

-Dünya tam manasıyla yaşlı bir dünya…

Dünya hastalıktan dolayı ölüm döşeğinde.

Manen kriz geçirmekte, sitresi yaşamaktadır.

Fiziki olarak da ekolojik denge bozukluğunu sürdürmektedir.

Bundan 1400 sene önce Kur’an-ı Kerim; “ Kıyamet yaklaştı.[4] der.

1400 sene önce kıyamet yakın olursa, bu gün için ne derece yakın olduğu elbette daha iyi anlaşılır.

Efendimizin bir sıfatı da; Âhirzaman peygamberi olmasıdır.

-Kıyametin on büyük alameti ve yüzlerce küçük alametleri hadislerde sıralanmaktadır.

Bunlara baktığımızda değil küçük alametlerin, büyüklerin dahi önemli bir kısmının kendisini gösterdiğini görmekteyiz.

Âhirzamanın son âhirinde Müslümanlar mağlubiyete düçar olacakları bir sırada Allah müminlerin ruhunu önceden kabzedecek ve kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.

Dünyanın hastalıkları depreşiyor, ölüm hırıltıları gelmeye devam ediyor.

MEHMET ÖZÇELİK

12-03-2017

 

 

[1] Bak.Kastamonu Lahikası.47.

[2] bk. Suyuti, El-Keşfu Fi Mücazevet; Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, s. 299.

[3] bk.Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi,2 / 248; Tefsiri Ruhul Beyan, Bursevi,(Arapça) 4 / 262; Ahmed bin Hanbel, İlel, s. 89.

http://www.sorularlarisale.com/makale/20665/hadiste_ummetimin_omru_1500_seneyi_pek_gecmez_deniyor_bediuzzaman_hazretleri_risalelerinde_verdigi_kiyametle_ilgili_1506_ve_1542_seneleri_ile_neyi_anlatmaya_calisiyor_bu_hadis_ile_tam_tevafuk_ediyor_mu.html

https://sorularlaislamiyet.com/benim-ummetimin-omru-1500-seneyi-pek-gecmeyecek-ifadesi-hadis-midir-bu-hadis-sahih-ise-kiyamet

[4] Kamer.1.

Loading

No ResponsesMart 14th, 2017