BAŞARISIZLIKLAR ÜZERİNE KURULAN EĞİTİM SİSTEMİ

BAŞARISIZLIKLAR ÜZERİNE KURULAN EĞİTİM SİSTEMİ

Nasıl mı?

Başarılı öğrencilerin başarısını arttırmaktan ziyade, başarısızları koruma üzerine kurulu bir eğitim sistemi.

Ancak bu başarısızlar başarılıların içinde muhafaza edilmektedir.

Başarılılar başarısızları etkileyemedikleri gibi, başarılılar hatta sınıf başarısız olanlara kurban edilmektedir.

Öğrencilerin bir şeylerini kaybetmemelerini düşünmekten, kazanmalarını düşünmeye geçemedik.

Dışarıda kalıp da kaybetmesinler diye, içteki başarılı ve isteklilerin başarısızlığına kapı açılmış oldu.

Yeter ki kaybetmesinler denilip, kazanmasalar da…, üzerine odaklanıldı.

Değerlerini kaybetmemesi çabası, kazanmaları çabasına ulaşamadı.

Öyle hale gelindi ki, kaybedilecekleri kazanmaya yönelik çalışmadan dolayı, kazanacaklar unutulur hale geldi.

Kütük kurtarma! Üzerine mi çalışılıyor?

Bizde olaya olumlu bir açıdan bakacak olursak, bizim durumumuz da biraz ve bir cihetle buna benzemektedir.

Tıpkı insanlara cenneti kazandırmak değil de, cehenneme gitmelerini engelleme üzerine gösterilen çaba gibi…

Tıpkı selin önünden kütük kurtarma çabası gibi.

Ne kadar çok kurtarılırsa oda cabası…

-Elbette mesele kazanmaktan ziyade, kaybetmemektir.

Ancak başarıyı arttırmak esas ve hedef olması lazım gelirken, başarısızlığı engelleme üzerine bir eğitim sürdürülmektedir.

Bu arada başarılılar da kaybetmiyor değil…

Teşviklerle başarı sağlanamayınca, tehditlerle veya tavizlerle başarısızlığın önü alınmaya çalışılmaktadır.

Eğitim arabasında en çok kullanılan fren bölümüdür.

Gaza pek sıra gelmiyor.

Arada bir gaza basılmalar da boşluğu doldurmuyor, mesafeyi kısaltmıyor.

Bir asırlık boşluk…

Bunlar bir umutsuzluk sebebi olması için değildir.

Vakıaların dile getirilmesi için söylenmektedir.

Günün Sözü: Evvelden üç ayda öğretmen olunurdu, şimdi ise üç ayda idareci ve yönetici olunuyor.

-Eğitim doğuştan var olan duyguları geliştiriyor.

Kötü eğitim o duyguları öldürüyor.

Bir asırdır Türkiye-de bu amaçla oynanan asıl oyun şudur;

-Bilimle din bilim adamı görünümlü materyalist kimseler tarafından ayrıştırılmaya çalışılmaktadır.

Bilimi dinden soyutlama çabası sürmektedir.

Mesela eğer insan bilim adamı görünümlüler tarafından  evrim neticesinde olmuş olsaydı, Allah meleklere neden;

Yer yüzünde bir halife yaratacağını söylemiş olsun?

Eğer zaten önceden yaratılmış bir varlık olup, ondan devam edecekse, neden yeniden bir türün yaratılmasına başlanılmış olsun?

Varlıklar oluşmuş, yaşam devam ediyor ve en son varlık olarak insan yaratılıyor.

İlk insan Âdemin  insani özelliği, Allaha muhatap oluşu ve Havva ile cennette hayatlarını sürdürürken, beraber olarak dünyaya indirildiler.

MEHMET ÖZÇELİK

25-02-2017

 

Loading

No ResponsesMart 4th, 2017