DARBENİN İKİ PİYONU

DARBENİN İKİ PİYONU

-PKK-FETÖ uyuşturucu ticareti kanıtlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK-FETÖ uyuşturucu ticareti bağlantısını belgeledi.

Dubai’de yakalanan uyuşturucu baronu İbrahim Işık’ın PKK ile çalıştığı, kazandığı paraları FETÖ’ye aktardığı belirlendi.

 KARDEŞLERİ DE FETÖ’DEN: İbrahim Işık’ın kardeşlerinin de FETÖ adına yayın yaptığı için el konulan Dünya TV’nin yönetiminde görev aldığı, yine FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hizmet verdiği tespiti yapılan Hür Sanayi ve İşadamları Derneği üyesi oldukları ve Kimse Yok mu Derneği’nde çalıştıkları öğrenildi.[1]

-Paralel devlet, Paralel din, Paralel Risale-i Nur; Fetönün üç ana hedefidir.

-Ne hazindir ki, gerek Türkiye için ve gerekse İslâm dünyası için batı, Hristiyan dünyası, Abd ve Rusya gibi büyük devletler karar vermekte ve onlar şekillendirmektedir.

– SSCB’nin Orta Doğuya yönelik saldırgan tutumu ve Orta Doğuda komünizmin yayılmasını istemeyen ABD ve İngiltere’nin isteği üzerine ,Türkiye, Pakistan, İran , Irak ve İngiltere arasında kuruldu.
-1958’de Irak ‘ın Sovyet Rusyaya yaklaşması ve pakttan ayrılması ile paktın adı CENTO olarak değişti. 1979’da önce İranın ardından da Pakistanın çekilmesiyle CENTO’nun varlığı sona erdi. 27 Mayıs 1960’ta işlevine son verilen II. TBMM binası 1961-1979 yılları arasında CENTO’nun son genel merkezi olarak kullanılmıştır.

Maliye Bakanı, Dış İşleri neden asıldı?

Bağdat Paktını imzalamadan dolayı. İmzalayanlar imzalamalarının bedelini idam ile ödediler.

Türkiye-nin açılımı ve zenginleşmesi istenmemektedir.

Irak ta da Kral Faysal da 6 ay sonra idam edildi ve yerine Saddam getirildi, böylece onun zulüm devri başlamış oldu.

Dün onun zulmünü başlatanlar, bu gün onun eliyle halkına zulmettiler.

Bağdat Paktında Türkiye, İran, Irak, Pakistan vardı.

24 Şubat 1955’de Türkiye ile Irak tarafından temelleri atılan daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan’ın da katıldığı, Orta Doğu’da güvenliği sağlamak ve savunma oluşturmak amaçlarıyla kurulan birliğe Bağdat Paktı denir.

*”Eğer bir vâiz halkı ağlatmaya, yaka-paça yırttırmaya çalışıyorsa, bilinki o adam gâfildir.” İmam Gazâli

-Nâ ehil olur muârız-ı ehil

Her Ahmed’e bulunur bir Ebu Cehil.

-27-1-1965  tarihli UPI haberine göre, Latin Kilisesi Cizvit Tarikatı başpapazı Peder Pedro Arrupe, kilise kurultayında şunları açıklamıştı: “Masonluk denen tanrısız teşkilatlar eliyle, dünya hâkimiyetini amaçlayan Siyonistler çok ince dokunmuş bir strateji takip ederek; Finans kurumlarından kitle iletişim araçlarına, uluslararası kuruluşlardan din adamlarına, maalesef neredeyse tam bir hâkimiyet oluşturmuşlardır.”

“Komünizm de, kapitalizm gibi bu şeytani komplonun bir koludur ve Moskova-Pekin çıkışlı değil, merkezi Paris, Londra ve Newyork’ta bulunan malum ve melun güçlerin bir uzantısıdır.”

*Gülen proje olarak masonluğu uyguluyor, plan olarak iran takiyyesini ele alıyor, Yahudileri memnun edecek Pavlus tarzını ölçü alıyor, papanın da asyanın hrıstiyanlaştırılmasına da ortak oluyor.

-“Beşinci esas: Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara herşeye bedel, kâfi geliyor.
Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur’ân’ın hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatleri, bir poraganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.” [2]

-Darbe süreci içerisinde yapılan en kirli oyunlardan biri de, işi sulandırmaktır.

-15 Şubat darbesi sadece Türkiye-ye vurma amaçlı bir darbe değildir.

Aynı zamanda bu darbeden en büyük zararı, burada bulunan 3 milyon Suriyelilerin özellikle tekrar suriyeye gönderilmesiyle, ölüme terkedileceklerdi.

15 Şubat darbesini yapan tilkiler, çevrede bekleyen kurtlarla yaptığı anlaşmayı -başarmaları halinde ortak paylaşıma gideceklerdi.

-Türkiye ortadoğunun bitirilmesi hatta ve hatta Hristiyanlaşması için kurban seçilmiştir.

-Papanın; ilk bin yılda avrupayı, ikinci bin yılda afrikayı Hristiyan yaptık.

Üçüncü bin yılda ise, asyayı hristiyan yapacağız, sözünün gerçekleştirilmesine Gülen, ön ayak olmuştur.

-28 şubatta zarar görmeyen fetö, ikinci bir 28 şubatı 15 temmuzla başlatmış oldu.

Ve akabinde Müslümanlar, tarikatlar ve cemaatlar hedefe konulmaya başladı.

-İsrail mavi Marmara hadisesinden dolayı ilk defa ödediği tazminatın onlarca kat bedelini adeta öç alırcasına 15 Temmuz olayıyla bize ödettiler.

Elbette bu işlerin başında bulunan üst akıl, daha açık ifadeyle; Dünyanın en zengin ve en tehlikeli ailesi ROTHSCHILD ve ROCKEFELLER Ailesi gelmektedir.[3]

MEHMET ÖZÇELİK

11-09-2016

[1] http://www.haber7.com/gazeteler/haber/2118245-pkk-feto-uyusturucu-ticareti-kanitlandi.

[2] Şualar, Sayfa 316-7.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=Euwc21G1P-Y

 

Loading

No ResponsesEylül 20th, 2016