KABİR VE KABİR AZABI

KABİR VE KABİR AZABI

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk ise yokluktan, ruhlar aleminden çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve de kabirle âhiret alemine olan yolculuk başlar.

Kabir hayatı başlı başına bir hayattır.[1]

Bu dünya hayatından sonraki başlayan uzun ahiret yolculuğunun ilk menzili ve ilk durağıdır.

Kabir azabı haktır ve muhakkaktır.

Âyet ve Hadislerle sabittir.[2]

-“Size böyle nimet eden bir Zât sizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatasınız.”[3]

Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu geniş ve sahih olarak neticeye kavuşturmuştur.[4]

Kur’an-ı Kerim-de geçen iki ayetle sabittir ki; Şehitler ölmez.

Kendilerine münasib bir hayatı vardır.

Onun gibi de, kabir de Hadiste buyurulduğu üzere;

“Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçedir veya cehennem çukurundan bir çukurdur.”

“Peygamberler kabirlerinde (Mecburiyet olmaksızın, zevk aldıklarından dolayı) namaz kılarlar.”

-“ Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Necaşi rahimehullah öldüğü zaman biz onun kabrinin üzerinde uzun müddet bir nur görüldüğünü konuşurduk.”  [5]

*Kabir azabının en zahir delili şu ayettir.

“Onlar sabah-akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde kendilerine, “Firavun ailesini en çetinine sokunuz” denilecektir.”[6]

Elmalı tefsirinde şöyle izah edilir;

“Âyet kabir azabına işaret eder. Kabirde azap ruhlaradır. İbn Mes’ud (r.a)’dan rivayet edildiğine göre kâfirlerin ruhları siyah kuşların bedenine girip sabah akşam cehenneme karşı tutulurlar, bu iş kıyamet gününe kadar böylece devam eder.

Buharî ve Müslim tarafından nakledilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (a.s.) ister cennetlik, ister cehennemlik olsun, ölen kişiye kabirde, sabah akşam gideceği yer gösterilip “İşte dirildikten sonra gideceğin yer!” denileceğini bildirmiştir.”

MEHMET ÖZÇELİK

[1] En’am.98.Tevbe.84,Hac.7,Furkan.53,Fatır.22,Yasin.51-52,Kamer.7,Mümtehine.13,Mearic.43, Abese.21,İnfitar.4,Adiyat.9,Tekasür.2.

[2] http://www.kuranikerim.com/kutubi-sitte/5460.html

http://hadis.resulullah.org/index.php?s=oku&id=2776

http://hadis.resulullah.org/index.php?s=oku&id=2774

Taha.124,Mümin.46,Nuh.18,

[3] http://www.erisale.com/#content.tr.1.171

[4]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Home&SubSection=Search&Command=Results&TextAny=kabir&TextExact=&TextAll=&TextNone=&where=Kulliyat&BookName=Sozler&BookName=Mektubat&BookName=Lemalar&BookName=Sualar&BookName=MesneviiNuriye&BookName=IsaratulIcaz&BookName=EmirdagLahikasi&BookName=KastamonuLahikasi&BookName=BarlaLahikasi&BookName=TarihceiHayat&BookName=HizmetRehberi&BookName=BeyanatveTenvirler&BookName=AsayiMusa&BookName=SikkeiTasdikiGaybi&BookName=Muhakemat&BookName=Munazarat&BookName=HutbeiSamiye&BookName=Sunuhat&BookName=DivaniHarbiOrfi&BookName=HutuvatiSitte&submit=Arama+Sonu%E7lar%FDn%FD+G%F6ster

[5] Ebu Davud, Cihad 29, (2523.

[6] Mü’min.46.

Loading

No ResponsesMayıs 22nd, 2016