AYIDAN POST…

AYIDAN POST …….. Sesli Dinle

Doğru bildiniz devamını.Yani;

Ayıdan post, Rus-dan dost olmaz, diye…

İnsanlık tarihini gözümün önüne getirdiğimde, Dakyanusu, Fir’avunu, Nemrudu, Buht-un Nasır-ı düşündüğümde,1917 rus ihtilalinden sonra yüz milyondan fazla insanın sibiryada,rusyada,93 harbiyle başlayan zulümler ve özellikle Kominizm belası kadar bir belayı ve vebayı dünya görmedi ve de yaşamadı.

Öyle ki; insanların veya sadece Müslümanların değil, bütün dinlerin ve maneviyatın yer yüzünden kaldırılması için her türlü zulmü reva gördü.

1970-lerde Türkiye kominizm ile büyük bir sarsıntı geçirdi.

Kırpıntı halinde de olsa varlığını sürdürmektedir.

*Batının tecrübesini elde eden Rusya, boşluk bulduğunda orayı doldurmaya çalışır.

Ayıdan post, Rusdan dost olmaz, düşüncesi, yabana atılıp, göz ardı edilecek bir söz değildir.

Bir yandan büyük bir caminin açılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğanı davet ederken, diğer taraftan bizde oluşan seçim boşluğundan dolayı çok rahat suriyede Esede destek olup, muhalifleri bombalamaktadır.

Menfaatı için her şeyi yapar. Savaş dahi…

*****************  

Rusyaya esir düşen Bediüzzaman, eserlerinde rusya ile ilgili genişçe bilgi verir.[1]

Dünyadaki terörün pimini rusya çekti.

“…sosyalistlik, bolşeviklik sûretinde, evvel Rusya’yı zîr ü zeber edip, geçen Harb-i Umûmiden istifadé ederek, her yerde kök saldılar. Şu bolşevizm perdesi altındaki kıyâm-ı avâm, havâssa karşı bir kin ve bir tezyif fıkrini verdiğinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ı şeref herşeyi kırmak için bir cesâret vermiş.”[2]

-Doğuyu yakmış,yıkmış,Ermenileri kullanmıştır.

-“Harb-i Umumîde Van şehrinin, Rus’un istilâ etmesi ve ihrak etmesiyle harâbezâr olması…”[3]

Dünyaya salgın bir hastalık gibi Allahı inkâr düşüncesi rusyadan büyük bir ateş gibi dünyaya yayıldı,önüne gelen tüm dinleri yakıp kavurdu.

-“Rus’un dehşetli bir inkar ile ve Allah’ı tanımamak ile hücumunu yazan gazetelerin yazılarını okuyan gençler ve ihtiyarlar, elbette iman-ı billahtaki mevcudiyet ve vahdaniyet-i İlahiyeye dair gayet kati ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var” diye tesbihatta kalbe geldi.”[4]

-“kızıl Rusya dan çıkarak kızıl ateşler ve kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve ovaları yakıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri saçarak, kardeşine “Kardeşini öldür!” diye bağıran ve en nihayette alem-i Hıristiyaniyeti yakıp kavurup harman gibi savurduktan sonra alem-i İslam mahallesini saran ve evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir bela olan komünizm”[5]

Ancak bunun sürekli devam etmeyeceğini söyleyen Bediüzzaman,1989 yılında kominizmin yıkılmasıyla bu hakikatı haber vermişti.

-“İki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılıç çekemez.”[6]

******************  

MEHMET ÖZÇELİK/24-11-2015

[1]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Home&SubSection=Search&Command=Results&TextAny=rus&TextExact=&TextAll=&TextNone=&BookName=&where=Kulliyat&ResultPage=1

[2] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Mektubat&Page=354

[3] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Lemalar&Page=403

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Lemalar&Page=249

[4] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=517

[5] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Page=116

[6] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Page=311

Loading

No ResponsesKasım 24th, 2015