NASIL BİR İNSAN….???

NASIL BİR İNSAN….???

-Masonluğa kötü diyemeyen bir insan…

-En küçük bir mesele için beyanat verirken,Kendisine isnad edilen masonluk iddiasına karşı cevab vermeyen ve veremeyen bir insan,

Darbecilere alkış tutan ve onlara sitayiş-kârane mektuplar yazan bir insan,

Bir asırdır manevi değerlere ve maneviyata saldıran bir zihniyete maddi manevi destek olup,tesettürlü kızları kapı kapı dolaştırıp Chp-ye oy isteyen bir insan,

Hdp ile ortaklık yapıp,Erdoğana saldıran bir insan,

17-25 aralık 1923 darbesine teşebbüs eden bir insan,

Şimdiye kadar ki su-i istimalleri,yolsuzlukları tenkid etmeyen bir insan,

Tesettüre teferruatdır diyen bir insan,

Gayrı Müslimlerinde,Hz.Muhammedi peygamberi peygamber olarak kabul etmeyen, cennete gideceğini söyleyen bir insan,

Papaya,hizmetindeyiz diyen bir insan,

Fbı ve Cıa-nın kontrolünde olan bir insan,

Mavi Marmara hadisesinde İsrail-in yanında olup,Türkiye-nin gücünü görmeden, İsrailin gücünü öne çıkaran bir insan,

İsraili Filistin meselesinde tenkid etmeyen bir insan,

Kendisi için bir yasak durumu söz konusu değilken,16 yıldır dışarıda olan bir insan,

Darbeye ortak olan,su-i istimallerde bulunanları tenkid etmeyip,sahiplenen bir insan,

Erdoğanın şahsına olan düşmanlığı,adeta devlet düşmanlığına dönüştüren bir insan,

Boğaz boğaza olduğu Chp-Hdp ile kolkola hareket edip,kendi medyalarında sürekli onların haberini verip,öne çıkartan bir insan,

Üst kademedeki yüzde beşi koruma uğruna,yüzde doksan beşi feda eden bir insan,

İmtihan gibi bir çok kurumlara kendi adamlarını yerleştirmek için her türlü su-i istimalleri meşru gören bir insan,

Din adamından çok,siyaset adamı ve ekonomist bir tavır sergileyen bir insan,

Tarih boyunca alınmayan dersler gibi,dine siyaset ve madde ile hizmet etmeye çalışan bir insan,

İçine aldığı insanları elemeden,maddi geliri için değerlendiren bir insan,

Nur talebesi gibi görünüp,düşmanın bile yapamayacağı risaleleri sadeleştirerek yozlaştırmaya ve tahrife çalışan bir insan,

Bediüzzamanı örnek aldığını söylerken,hapse girmemek için düşmanın kucağına oturan bir adam olmuş değil midir,bu insan?

Bediüzzaman 28 sene hapisten hapse girmiştir.Kendisi ne kadar yatmıştır?

Nur cemaatından ayrı karar verip,onların kararına uymayarak şahsi karar veren bir insan,

Gün be gün ortaya çıkan şaibeler karşısında,savunulamayacak bir insan,

Dinler arası diyaloğu adeta islamın deforme ve reforme edilmesine sebeb olan bir insan,

İktidar sarhoşluğuna ve güç zehirlenmesine kapılan bir insan,

Dünya yılan ve ejderhalarıyla aynı torbaya giren bir insan,

-Zaman şahıs zamanı değildir,bir hakikat iken,neden bu insanın şahsiyeti sürekli öne çıkarılmaktadır?

Nasıl bir insan ki,Tek Türkiye ile pkk-yı hatta Kürtleri kötü gösterirken,daha sonra o insanlarla iş birliği yapıyorlar!

Nasıl bir insan ki;yıllarca ak partiyi desteklerken,daha sonra taban tabana zıt olan Chp-yi,daha sonra da hızını alamayıp Pkk-nın siyasi temsilcisi Hdp ile ortaklık yapıyor.Tv-lerinde ve gazetelerinde sürekli onların beyanatlarına yer veriyor.Tv-ye çıkarıyor.

Nasıl bir insan ki,gizli olarak hdp-ye oy verilmesini ve bunun bir dini tercih değil,siyasi tercih fetvasını verebiliyor.

Muhalif birinin ölmesi sebebiyle mesaj yayınlarken,onlarca askerin şehid edilmesinden dolayı pkk-yı kınayıp tenkid etmiyor,şehidlere bir baş sağlığı dilemiyor.

Hiç pkk-yı,israili,masonluğu tenkid etti mi?Hayır…

*********************  

Kesindir ki,Gülen bilinçli hareket etmiyor,yönlendiriliyor.

Hafızası kontrol ediliyor.

Tıpkı Hasan Mezarcı gibi.

Mezarcı-yı tasvib etmem.Dengeli hareket etmez ve etmedi de.

Ancak kesinlikle ve kesinlikle tüm olumsuzluklara rağmen,-Ben İsayım- da demez.

Amerika-dan dönüşte,uçaktan inerken -Ben İsayım-demişti.

Ondan sonra da sesi pek çıkmadı.Belli ki birileri beynini ya ilaçla veya yedirdikleriyle kontrol ediyordu.

Amerika istihbaratının müsaadesiyle 16 yıldır Abd-de kalan Gülen,bu süre içerisinde bir defa dışarı çıkmıştır.

Neden?

Yasaklı olmamasına rağmen,hasretini ifade ettiği Türkiye-ye neden dönmedi?

Gülen esaret altındadır.

Esaret altındaki insanın fetvası kabul olmaz.

Gülen fetva ve itibar makamından azledilmiştir.

İtibar eden muteber değildir.

-Yüz sene önce istiklalimize kastedilmişti.Şimdi ise istikbalimize kastedilmektedir.

İstikbalimize kastedenlerle beraber olanlar,istiklalimize kastedenlerle aynı saftadır.

-Yeminle söylüyorum ki,eğer bana denilse;değil dünyanın,tüm kâinatın idaresi sana verilecek,sen yöneteceksin,senin tasarrufunda olacak ancak Gülenin düştüğü bu duruma düşeceksin…

Vallahi de,billahi de,tallahi de kabul etmem…

Nasıl iyi niyetli,iyi düşünceli bir insan olabilir???…

*”Hakikatli bir lâtife: Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: “Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez.”[1]

Kanuni, İstanbul’un muhtelif yerlerine kırk gözlü çeşmeler yaptırdığı zamanda, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona hitaben; “Sen Avrupa’dan Şeriata uygun olmayan kanunları getirmekle öyle bir fena ve yanlış bir iş yaptın ki, senin İstanbula yaptırdığın çeşmelerin hayrı ona keffaret olmaz.”anlamına gelen: “Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez.” bu sözü sert bir şekilde söylüyor.

-Eğer Zenbilli bu zamanda bu durumlarla karşılaşsaydı,kim bilir daha fazlasıyla ne derdi?

-Tüm operasyonlar cemaat adına yapılıyor,cemaat ise –başta Gülen- buna sessiz kalıyor.

Zira eğer işin içinde 1960 yılından itibaren mason ortaklığıyla yapılan kirli bir ittifak yoksa,kesinlikle bunları yapan Gülen değildir.

O aklı kullanılıp kontrol edilerek,ona yaptırılıyor.

Yapılan şeyler ne akli,ne dini,ne de vicdan gibi temel duyguların onay vereceği bir durum değildir.

-Güleni Türkiye-den götürenler,ona kolaylıkla kontrolleri altında her şeyi de yaptırmaktadırlar.

*Bu adam meczub mu, bu adam mecnun mu,meclub mu,meçhul mü,mağdub mu,mağşuş mu,mefluç mu,maklub mu???

*********************  

Söylenen bir iddia da;Cemaatler neden bizi savunmuyorlar?

Savunulacak durum mu kaldı ki?Bir de diğer cemaatlerde mi zulme ortak olsun,kire ve lekeye bulaşsın?

Yani biz battık,siz de bizimle niye batmıyorsunuz,demektir.

-Gülen Yeni Asya grubunun 1970-lerdeki dağılma durumunu çok iyi bilir.

Onlardan ders çıkarmalıydı.

Acaba Zaman gazetesine mi darbe yapıldı yoksa Zaman gazetesi mi darbe yaptı?

Görünen o ki Zaman gazetesi adım adım darbenin taşlarını döşedi…

*Gülene elli veya yüz sene sonra bakıp değerlendirenler,bu gün bizim bakış ve sağlıklı değerlendirmemiz gibi değerlendiremezler.

Güya elli yıllık hizmeti anlatılıp,akibet değerlendirilmeden,sağlıklı bir değerlendirme olmaz.

*Gülen fitnenin kapısını açmıştır.

-Maalesef eksen kayması değil,kişilik kayması yaşanmaktadır.

*Aytunç Altındal-ın öldürüldüğü,zehirlendirildiği kuvvetle ve de hanımının ifadesiyle kuvvetle muhtemeldir.

Neden?

O çok şey biliyordu ancak özellikle papalığın seçmiş olduğu 20 kardinalden bahsederek, bunların 18 tanesinin isminin belli olduğunu,birisinin çinde bulunduğunu,diğerinin ise bir İslam ülkesinde bulunduğunu söylemesi üzerine spiker onun kim olduğunu sorduğunda gülerek sessiz kalmayı tercih etti.

Bu bazı şüpheleri gündeme getirdi…

-Hrant Dink gibi eğer bazı kirli işler paralel yapıya yıkılır veya paralel yapının içinden bir el tarafından yapıldığı ortaya çıkarsa şaşmamak gerektir.

-Ve de cemaate zor mudur ki;Kıbrısta kumar oynayan zaman gazetesinin mali işler müdürünü görevden hemen almak,köpük banyosu yapanı atmak,şaibeli polislere sahip çıkmamak???!!!…

-Yazdığım yazıların sadece başlıklarını yazsam,paralel yapının ne halde olduğunu tanımakta yeterli kalır.

-Ömrümde bir bedduanın hedefi bulmayıp,geri teperek kişinin yarım asırlık birikimini bitireceğini hiç düşünmezdim.

Bu beddua devletin dört bakanının yolsuzlukları sebebiyle yapılmıştı.

Peki bu dört bakan şu anda milletvekili olmayıp,korunmaları bulunmamaktadır.

Neden şimdi şikayette bulunulmuyor?.

Eğer bir sonuç çıkmaz deniliyorsa,daha iyi ya…

Bakın yolsuzluklar araştırılsın dedik,araştırılmıyor denilerek haklılıklarını ortaya koymuş olurlar.

Mesele yolsuzluk olmayıp,darbenin ayak sesleridir.

***********************    

Başta Gülen olarak,cemaatten olduğunu söylediği halde;Chp veya Hdp-ye oy vereceğini söyleyen birisinin seviyeli,kişilikli,dini,insani,milli,manevi gerekçesini de ortaya koyması gerekir?

Acaba bu ciddi gerekçe hatta gerekçeler ne olabilir?

Bunu ortaya koymayan veya koyamayan,kendilerine bu insanların bir asırdır yaptıklarını düşünmeyen, pkk-yı temsil eden Hdp-nin yaktığı dershanelerini,tehdit ettiği kendi insanlarını göz ardı edip körlük edilebilir mi?[2]

*Ve yine, Gülen Tansu Çilleri ve Mesut Yılmazı İmam Hatiplerin kapanması için ikna ettiği söylenmekte,sırf kendi okulları revaç bulsun diye..[3]

Bu hazmedilecek ve de tahammül edilecek bir durum mudur?

Yoksa İkinci bir Cibali Babalık mıdır?

-Paralel yapı eğer tüm kesimlere karşı ayrı ayrı savaş açarsa şaşmayın…

-Cemel vak’asında on bin sahabe,Sıffin vak’asında da yetmiş bin sahabenin şehid olduğunu düşündükçe şaşkınlıklar içerisinde kalıyorduk.

Bu gün bu durum islam dünyasının genel halini düşündükçe daha iyi anlıyoruz.

Fitnenin dehşeti gayet büyük,gayet dehşetli,gayet öldürücü ve de her şeyden beterdir.

 

CEMAAT NEDEN ÇÖKTÜ ?

İslama gölge oldu.

İhlası kaybetti.

Para veren,himmette bulunan herkesi içlerine aldı.

Seçici olmadı.

Meşru hedefe gayrı meşru vasıtalarla gidildi.

Cemaat menfaatı icabı her önüne gelenden bir şeyler koparmaya çalıştılar.

Onlarda cemaatten bir çok şeyler koparmak uğruna buna katlandılar.Bu gün bu ortam yok.

Menfaatçılar da etraftan dağılıp başka yerlerde nemalanmaya başladılar.

Cemaat keyfiyet değil,kemiyet peşinde koştu.

Ben bu durumun olacağını bekliyordum ancak Gülen-in ölümünden sonra maddi paylaşım ve başa geçme ihtilafından dolayı olacağını düşünüyordum.

Ancak erken patlama oldu.

Bu da hesabın Gülen sonrası olmayıp,Gülen döneminde olması gereken bir hesap olduğunu göstermektedir.

Şeytan sağdan geldi,sağı kullandı.

Allah akıbetimizi hayretsin…

MEHMET ÖZÇELİK

29-10-2015

[1] bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Sekizinci Lem’a.

[2] https://www.google.com.tr/search?q=g%C3%BClen+hdp-ye+oy+istedi&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=2ssnVuGGKqT_ygPVh4ioAw

[3] http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/10/19/imam-hatipleri-gulen-kapattirdi

Loading

No ResponsesEkim 29th, 2015