KİRLİ İLİŞKİLER -Sesli Dinle –

KİRLİ İLİŞKİLER

            Hz.Âdem-le beraber başlayan iman ve küfür mücadelesi farklı adlarla zamanımıza kadar gelmiştir.

  1. ve 13.yüzyılları arasında iki asrı aşan sürede sürdürülen haçlı seferleri,bu günde avrupanın İslam ülkelerini karıştırması,Abd-nin bizim çocuklar darbe yaptı,sözleriyle İslam dünyası karıştırılmakta ve değiştirilmektedir.

            Bu gün ise bu iki zihniyet aynen değişik adlarla kendisini devam ettirmektedir. İster bu Bop adı ile büyük Ortadoğu projesi olsun,ister pkk,ışid adıyla olsun;sonuçta iman ve küfür mücadelesinin devam ettiğidir.

*******************  

*Yaptıkları terör eylemleriyle sağı tahrik ederek harekete geçiremeyen terör mihrakları,Suruç ve Ankara terörleriyle sol kesimi harekete geçirmeye,sokağa döküp,sağ! la karşı karşıya getirme yöntemini denemektedir.

1970-lerde bu manada sağ ve sol birbirine kırdırılmıştı.

O zaman Türk solu vardı,bu gün ise kürt solu sahnededir.

Bir farkla ki;bu gün Türkiye-nin devrilmesinde 7 düvel değil,77 düvel bir araya gelmiştir.

Yüz sene önce bu milletin istiklaliyle oynanırken,bu gün istikbaliyle oynanmaktadır.

Daha hazini ise içteki farklı kesimler,aynı noktada birleşmişlerdir.

Taban tabana zıt olan bu kesimler,Avrupa ve abd-nin uyguladığı B planı veya şeytanı sadece sağdan değil,soldan da sevkederek yıkmaya çalışmasıdır.

*********************  

Bu gün batı islamı engelleyemeyeceğini çok iyi bilmektedir.

Onun çabası İslamiyeti durdurmak değil,hristiyanlığın çöküşünü yavaşlatmaktır.

*Merkel’in gizli emriyle, Almanya’ya giriş yapan Müslüman göçmenlere, “Hristiyanlığa geçmeniz halinde oturum izni alacaksınız. Aksi durumda burada kalıcı olmanız mümkün değil” dedi.

Çok zor durumdaki Suriye-liler’in bu teklifi kabul etmesi, Almanya’yı daha da cesaretlendirdi. Bazı göçmenlerin bu durumu herkese açıklayacaklarını söylemesi üzerine, Almanlar tarafından tehdit edildikleri belirtildi. İslamofobinin en önemli merkezi Almanya’nın böyle bir çılgınlığa kalkışması, Macaristan’ı da heveslendirdi. Macar yetkililerin de Suriyeli göçmenlere din dayatmasına başladığı iddia edildi. AB yetkililerinden de bu durumdan haberdar olduğu ancak 3 maymunu oynadıkları ortaya çıktı.[1]

**********************  

*O kadar kirli bir ilişki mevcut ki;İslami bir yazar görüntüsü veren zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç çok rahat bir şekilde kirini kusmaktadır;

 “PKK, NATO’ya müracaat ederse NATO Güneydoğu’yu işgal edebilirmiş!”    Gerekçesi ise;“Kriz bölgeleri”ne yeni konsepti gereği NATO müdahale edebilirmiş.”

*Ali Bulaç ve zaman yazarları adeta hdp-nin avukatlığını yapmakta,pkk.nın kamplarının bombalanmasını tenkid etmektedir.

Cemaatın yazarlarına ne oldu da 360 derece dönüş yaptı.

Bir asırdır hedef aldığı chp-nin hangi özelliği ortaya çıktı ki,ev ev tesettürlü çocukları dolaştırarak chp-ye oy istediler.

Kirlenmenin ötesinde bir lekelenme oluşmuştur.

*İçeriye attığı binlerce Kck mensubu pkk-lılarla nasıl oldu da,hükümeti yıkmak için ortaklık yaptılar?

Yoksa Pkk-nın içerisine sızmış olan mit mensublarını deşifre etmek için miydi?

-Zaman gazetesi cemaate darbe yaptı.Cemaat ise buna suskun kalıp,bir kısmı bekle gör politikası uyguladı.

**********************  

*Webster’in kitabında şunlar yazmaktadır:

“Jön Türk hareketi, Italyan Meşriki azamının direktifi altındaki Selanik Mason locaları tarafından başlatılmıştır ve aynı makam daha sonra M. Kemal’in başarıya ulaşmasında da yardımcı olmuştur. Dahası, Mason sisteminin beşiği olan Ortadoğuya yaklaşıldıkça yalnız Yahudiler’in değil, locaları yöneten diğer Sami ırkların etkisinin de arttığını görmekteyiz.”[2]

Friedrich Wichtl ise, 1900 yıllarında Fransız Maşriki azamının Abdülhamid’in devrilmesi gerektiğine karar verip, gelişmekte olan Jön Türk hareketini bu yöne çevirdiğini yazmaktadır.[3]

Bir başka yazar, “kesin olarak söyleyebiliriz ki, Türk İhtilali, hemen hemen tümüyle bir Mason-Musevi komplosudur.” der.[4]

***********************

*1856-dan bu yana otuz kadar kürt ayaklanması yaşanmıştır.

Bu devletin en hassas damarı doğudadır.

Doğunun cehalet,fakirlik,ihtilafları bu olumsuzluklara davetiye çıkarmaktadır.

*Darbe uğruna Ergenekon sol kolunu kesip,sağ kolunu devreye koymuştur.

Derinde yapılan savaşlar,artık yukarıda yapılmaktadır.

*Şimdiye kadar orduyu ve askeri kullanan solcu,ateist,laik,Atatürkçü,chp,hdp gibi tüm olumsuz topluluklar,ordunun onlara sırt çevirmesiyle pkk hatta dış güçlere, Almanya,İngiltere,Ermenistan,İsrail,abd,iran gibi devletlere yüzleri çevirdiler,onlardan medet ummaya başladılar.

****************  

            Türkiye-de-ki bu gün yapılanlar,bir asır önceki ölüş ve bitiş sözleşmesinin, yeniden sözleşmenin uzatılmasına yöneliktir.

            Yani ölmüşleri diriltmek,dirilenleri de öldürme faaliyeleridir.

*”Elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir kıyâmet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika’nın Din-i Hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü, bu hakikat noktasında, katiyen Kur’ân’ın misli yoktur ve olamaz; ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.”[5]

*“Efendiler, soruyorum, düşmanların altı ay sonra iade etmiş olduğu bir toprak var mıdır? Yoktur efendiler. Hangi toprak bir daha iade edilmiştir? Musul’u bir sene sonraya bırakmak… neticede kaybetmek demektir… “Mehmetçiğin süngüsüyle kazanılan muazzam zafer, Lozan’da heba edildi… Misak-ı Milli’den taviz veriliyor…”Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey.[6]

*Kadir Mısıroğlu, Lozan’ın bir hezimet olduğu görüşündedir. Mısıroğlu, kendi görüşünü “Lozan, muazzam imparatorluk mirasının han-ı yağmasıdır. Türk’ün şahsında İslâm’dan intikam alınarak, bütün bir İslâm dünyasının başsız bırakılmasıdır.” şeklinde özetlemektedir.

Ahmet Kabaklı‘da Ekim 1988’deki Sur dergisinde “Rivayete göre Lozan’ın 12 veya 24 gizli maddesi vardır ki, bunları bilmiyoruz. En üst tabakada halledilmiştir. Hilafetin kaldırılması gerekmiştir. Hilafet ve saltanatın kaldırılmasıyla yetinilmemiş, bunlara düşman da olunmuştur. Lozan’la Misak-ı Millî gerçekleşmemiştir. Misak Millî’de bize vaat edildiği halde, Musul ve çevresi, Batı Trakya ve adalar elimizden çıkmıştır.” yazmıştır.[7]

********************

* Kul lillezîne keferû se tuğlebûne ve tuhşerûne ilâ cehennem ve bi’sel mihâd

“İnkâr edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!”[8]

MEHMET ÖZÇELİK

11-10-2015

[1] http://www.haber7.com/dunya/haber/1550537-almanyadan-insanlik-disi-karar

[2] Nesta H. Webster, Secret Societies and Subversive Movements (Gizli Cemiyetler ve Yeraltı Faaliyetleri), Londra, Boswell 1928, sayfa 284.

[3] Friedrich Wichtl, Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik, Eine Untersuchung über Ursprung und Endziele des Weltkrieges, (Dünya Masonluğu: Dünya Ihtilali: Dünya Cumhuriyeti: Dünya savaşının kaynağı ve hedefleri üzerine bir araştırma) 2. baskı, J.F. Lehmanns Verlag, Münih 1920 sayfa 105.

[4] The Cause of World Unrest, With an Introduction by the Editor of “The Morning Post”, Londra 1920, sayfa 143. Bu anonim kitap Morning Post gazetesinde yayınlanan bazı makalelerle Nesta Webster’in bazı yazılarını bir araya getiren bir derlemedir. Wichtl’den alınan hayli makale vardır.

http://www.yalanyazantarihutansin.org/sultan-ii-abdulhamide-darbe-yapan-jon-turk-ve-ittihatcilar-kime-hizmet-ettiler/

[5] Sözler.141.

[6] http://www.yalanyazantarihutansin.org/lozan-nasil-kabul-ettirildi/

[7] http://www.yalanyazantarihutansin.org/lozan-hezimet-mi-zafer-mi/

[8] ALİ İMRAN-12.

No ResponsesEkim 11th, 2015