TESLİMİYET TİMSALİ

TESLİMİYET TİMSALİ – Sesli Dinle

teslimiyet

Kâinatta her şey emir ve kanunla hareket eder.

-Allah kâinatı iki harfli bir kelimeden yaratmıştır.Kün fe yekün yani Kâf ve Nun veya ol harflerinden…

Bir balığın suda yüzmesi nasıl bir kanunla ise,yine bir balığın karada ve çamurda yüzüp hayatını devam ettirmesi de aynı kanun iledir.

Allahın yer ve göğe emrine karşı itaatı emretmesiyle,onların –itaat ederek geldik-demesi gibi,[1]her varlıkta bu manayı söylemekte ve istenileni o emirle yapmaktadır.

*İBADET Allah’ın razı olduğunu yapmak,
UBUDİYET Allah’ın yaptığına razı olmaktır.(
E.H.Yazır)

İslâmiyet selm ve selamettir.İman ve Teslimiyettir.

Sorgulamadan teslim olmak,teslim olarak da hikmetini bilmeyi emreder.

*****************    

Akılları zonklatacak,idrakin idrakten aciz kalıp altında ezileceği,acaba bunlar insan mı yoksa insan üstü bir varlık mı diyeceği teslimiyetin simgesi üç dev şahsiyet;

Karı-Koca-Çocuk…

Veya Bir Baba-Anne-Yavru…

Veya Erkek-kadın-Çocuk…

Diğer bir ifadeyle;

Hz.İbrahim-Hz.Hacer-Hz.İsmail.

*İbrahim-Hacer ve İsmailin teslimiyetinin bizlerle mukayesesi neredeyse imkân dışıdır.

İnsan havsalasının almayacağı bir teslimiyet göstermelerinden dolayı,Allah onların yaptıkları normal gibi görünen işleri,sonraki ümmetlere ibadet simgesi ve emri olarak örnek göstermiştir.

**********************  

Hz.İbrahim Tevhid ve Teslimiyetin simgesi.

Hz.Âdem insanlığın babası,Beni Âdem,Hz.İbrahim Peygamberlerin babası,Ebul Enbiya.

Zorba Nemruda karşı Hakkı savunan,babası Azer-in put yapıp satmasına karşı,tevhide çağıran bir peygamber.

-Nemrudun dağ büyüklüğünde odun yığınını ateşleyip,İbrahimi o ateşe atmasına karşı hiçbir geri adım atmayan,tam bir teslimiyet ile tereddüd ve şüphe etmeyen İbrahim,kendisini Rabbine tam teslim etmiştir.

-Rivayete göre;ateşe atılıp havada iken Cebrail gelir ve İbrahime der;

-Ya İbrahim,Rabbinin selamı var,Bir dileği var mı,der.

İbrahim cevabın da;Rabbim beni biliyor ve görüyor mu,der.

Evet cevabını alınca Cebraile;Çekil aradan,girsin Yaradan…

*“Sözünün eri olan (ahdine vefâ gösteren) İbrâhîm.”[2] âyet-i kerîmesiyle övülürken,“Rabbi O’na «Teslîm ol!» deyince, derhal « (Bütün varlığımla) Âlemlerin Rabbine teslîm oldum!» dedi.”[3] âyet-i kerîmesi ile de, teslîmiyet timsâli olduğunu göstermiştir.

O, “Allah bana yeter, o ne güzel vekildir”[4]dediği için Allahda ateşe emrediyordu;

“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik.”[5]

**************  

Bu durumu kendimiz için bir düşünelim ve hayal edelim;

Nemrud gibi bir zalimin karşısındayız.Dağ büyüklüğünde bir ateş,mancınığa konularak ateşe atılıyoruz.

Bunu salıncak gibi değerlendirenle,daha havada iken ölen veya inancından vaz geçecek bir insan,vs durumlar,kıyasa girmez bir hal…

****************  

İbrahim Eşi Hacer-i yanında bebek İsmail-inde bulunduğu bir vaziyette,az bir yiyecek ve içecekle,şimdiki zemzem kuyusunun çıktığı yere bırakıyor.Orada canlı ve canlılık namına hiçbir şey yok.

Hz.Hacer itiraz etmiyor,Allaha emanet ettiği kocasına itimad ediyor.[6]

Hiçbir kimsenin olmadığı,ıssız bir çölde,küçük yavrusuyla baş başa kalan bir kadın.

Nasıl bir teslimiyet ve iman ki,itiraza mecal bırakmıyor!!!

-O teslimiyettir ki,kendisine çölün ortasında,kıyamete kadar akacak olan bir zemzemi ihsan ederken,Safa –Merve arasındaki koşmalarını ümmete haccın esasları olarak uygulanıyor.

-Gerek bu ve gerekse de oğlu İsmail-in kurban edilme teslimiyetini,hangi kadın gösterebilir?

****************  

İsmail olmak demek,ahirzaman nebisinin atası olmak demektir.

Nasıl bir çocuk ki,babasının gördüğü bir rüyaya dayanarak,kurban edilmeyi,kesilmeyi kabul ediyor.

Düğüne gidercesine kurban edileceği yere gidiyor.Şeytanın fısıldamalarına itibar etmiyor,değer vermiyor,aksini düşünmüyor,teslim oluyor.[7]

-O babada nasıl bir baba ki,gördüğü sadık rüya ile kendi öz oğlunu tereddüd etmeden Rabbisine adıyor.

********************  

Soyunun da aynı teslimiyet içerisinde devam etmesini isteyen baba İbrahim duasında;

Rabbimiz! Neslimizden, onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve kendilerini temizleyecek bir peygamber gönder. Kudreti her şeye galip olan ve kudreti her şeyi kuşatan ancak sensin.”[8]

O teslimiyetinde dolayı Rabbi de O’nun o duasını Efendimizle teyid edip,kabul ediyor.

Nitekim kendi içinizden bir peygamber gönderdik ki, size ayetlerimizi okur, sizi inkar ve günah kirlerinden temizler; size Kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğretir.”[9]

MEHMET ÖZÇELİK

24-08-2015

 

[1] Fussilet.11.

[2] Necm, 37.

[3] Bakara, 131.

[4] Al-i İmran 3/173.

[5] Enbiya.69.

[6] İbrahim.37.

[7] Saffat Suresi, 37/102-107.

[8] Bakara Suresi, 2/127-129.

[9] Bakara Suresi, 151.

Loading

No ResponsesEylül 1st, 2015