MISIR MI SURİYE Mİ OLMAK İSTERSİNİZ?

MISIR MI SURİYE Mİ OLMAK İSTERSİNİZ? – Sesli Dinle

Bu milletin genleriyle oynanıyor.

Yüz yıllık boşluktan istifadeyle,yeni kaoslar planlanmaktadır.

Mısır mı Suriye mi olmak istersiniz?

2013 yılı 17 ve 25 Aralıkla başlayan Mısır gibi olma planları geri tepince,çevreden kuşatılmaya çalışılan Türkiye bu sefer Suriye gibi yapılmaya çalışılmaktadır.

1970-lerden beri Kahraman Maraş,Sivas,Çorumda devreye konulan Alevi-Sünni çatışması,şimdilerde yerini devletler arası alevi-sünni çatışmasına bırakmıştır.

Başta İran-ın İsrail ve Amerika ile olan gizli anlaşması devreye konularak;bir yandan İrana eski Sasani imparatorluğunun önünü açma vaad ve senaryolarıyla birlikte,Irak-Suriye-Yemen gibi şianın olduğu yerlerdeki hakimiyet kurma sevdası ortadoğuyu bir ateş topuna ve çemberine doğru götürmektedir.

**************************

Ermeni hayranlığı git gide ilerlemeye ve artmaya başladı.

Hdp-nin ermeni hayranlığı,pkk-nın bir ermeni kuruluşu olması,ermenistanın gözünü diktiği 100 sene önceki doğuya olan hayranlığı,sinsi ve hainane oyunlar içerisine girilmektedir.

Bir kasetle başkanlığı ele geçiren Chp-nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-nun annesi Yemuş-un ermeni olması [1] iddiası,diğer yandan Dersim Alevilerinden olması,yüz yıl önce küllenmiş olan ateşin tekrar tutuşturulması için küllerinin alınmaya çalışıldığı görülmektedir.

Tam bir biçilmiş kaftan olarak görülmektedir.Hem ermeni yönü ve hem de alevi yönü.

-Yüz yıl önceki gizli kalmış olan kimlikler bu gün ortaya çıkmaktadır.

Ermenilerin 1915-de tehcir ile sürgüne gönderilirken,doğuda bırakmış oldukları çocukları ve torunları şimdiye kadar Müslüman adıyla bilinirken,şimdilerde yavaş yavaş bu dillendirilmektedir.

-Diğer yandan –Gürbüzler Ordusu- yani;” Savaşta yetim kalan 6 bin çocuğu toplayarak onlardan “Gürbüzler Ordusu” kuran ve bir kısmını da sanayi mekteplerinde yetiştiren Karabekir Paşa, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında bu nedenle eleştiri almıştı.

Bu konuyu tarihçi Cemal Kutay şöyle anlatır:” “Atatürk, Kırklareli Milletvekili Dr. Fuat Umay’ı bizzat bu çocukların eğitimi ve sağlığıyla ilgilenmesi için görevlendirdi. Latife Hanım ise bu çocuklarla ilgilenmeyi ulvi bir görev kabul etti; eğitimleri ve bakımlarıyla bizzat ilgilendi. Karabekir Paşa, bu çocukları Ankara’ya, Paşa’nın huzuruna getirirken amacı, tüm ülkedeki yetimlere ve kimsesiz çocuklara dikkat çekerek onların eğitimini sağlayacak okullar kurdurtmaktı. Amacına ulaştı. Onun kurduğu sanayi mektepleri şimdiki meslek lisesi.”

Diğer bir rivayette:”
Erzurum ve çevresinde tüm yetimleri toplar, onları yurtlara yerleştirir. Bu yetimlerin büyük çoğunluğu Ermeni çocuklarıdır. 6 bin civarında olan bu Ermeni yetimlerin 4 bini erkek 2 bini kızdır.

Bu yetimlerin bir kısmı zenaata verilirken büyük çoğunluğu Kuleli ve Bursa’da açılan Işıklar Askeri Lisesi’ne kaydedilir. Bu çocuklar daha sonra “Gürbüzler Ordusu” olarak anılır.

27 Mayıs ihtilalini yapan albayların bir kısmının bu yetimler arasından çıktığı söylenir.[2]

-Beş sene kadar önce bir asker komutanıyla yaptığı konuşmasında;-Komutanım uçaklar bizimkileri (pkk-lıları) vuruyor.-diyerek,koordinatları değiştirme yoluna gitmişti.

Onlardan bir türlü haber alınmadı,işlem yapılmadı.

-Erdoğan-ın üzerine bu kadar gidilmesindeki tek sır,onun devrilmesiyle kaosun ateşini fitillemektir.

-Uyuyan hücreler uyandırılmaktadır.

Tıpkı Van belediyesinin billboardlarda asmış olduğu –kan akan musluklar- bir kin ve nefretin,kan akıtmanın bir mesajı olarak verilmekteydi.

Ancak oynanan oyunlar bir asırdır bildik oyunlardır.

İnsan nisyan ile malul olduğundan çok çabuk unutmaktadır.

Yeni yetişen nesil okumuyor,dinlemiyor,eskiyi bilmiyor,sıkıntıyı çekmemiş olduğundan çok çabuk oyuna gelebiliyor.

İnsan bir yandan nankör olurken,diğer yandan da doğu hala cehaletini sürdürüyor.Çok çabuk kanabiliyor.

Paralel yapı öne sürülerek,tüm muhalifler devreye konulmaktadır.

Doğunun ateşi yandırılmaya ve alevlendirilmeye çalışılıyor.

Bir yandan ermeni,diğer yandan alevi kartı oynanmaya çalışılmaktadır.

-Çözüm ise;” Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesâbına aldığı için, farazâ hakîki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için, siyâset âlemindeki vaziyetten ferâgat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.

Hem, üç mesele var: biri hayat, biri şeriat, biri îmandır. Hakîkat noktasında en mühimmi ve en âzamı, îman meselesidir. Fakat, şimdiki umûmun nazarında ve hâl-i âlem ilcaatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden, o zât şimdi olsa da, üç meseleyi birden umum rûy-i zeminde vaziyetlerini değiştirmek, nev-i beşerdeki câri olan âdetullaha muvâfık gelmediğinden, her halde en âzam meseleyi esas yapıp, öteki meseleleri esas yapmayacak; tâ ki îman hizmeti safvetini umûmun nazarında bozmasın ve avâmın çabuk iğfal olunabileri akıllarında, o hizmet başka maksatlara âlet olmadığı tahakkuk etsin.”[3]

-Şu zaman üçüncü devre olan İttihad-ı İslâm zaman ve devresidir.

İslâm ülkeleri bilhassa Türkiye bir an evvel ittihad-ı islâma yani islâm birliğine gidip,yüz sene önce dağılan tesbih tanelerini tekrar bir araya getirmelidir.

-Bizler Dağıldık.Bizi topla Allahım…

 

MEHMET ÖZÇELİK

10-07-2015

[1] https://www.google.com.tr/search?q=Yemu%C5%9F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=hIKfVfOdBaio8weG9YCgBA

[2]http://www.yerelgundem.com/yazarlar/yusuf_inan/2918/ilker_basbug_kazim_karabekirin_gurbuzler_ordusu_ve_ermeni_cocuklari.html

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=216889

https://www.youtube.com/watch?v=4SyBh34b8HY

https://www.youtube.com/watch?v=5qjrOaaeI6Y

[3] Hizmet Rehberi, Sayfa 102.

No ResponsesTemmuz 18th, 2015