SENDE Mİ FERZENDE?

SENDE Mİ FERZENDE?

Hac ibadeti zahmet,zorluk,meşakkat ve sabır isteyen bir yolculuk ve ibadettir.Dünyanın farklı yerlerinden,farklı özelliklere ve fıtratlara sahib olan farklı insanların toplandığı farklı bir mekan…

Bütün bu farklılıklar bir noktada toplansa da,hayatı boyunca herkesten farklı olarak bu farklılıkları içerisinde barındıran insanların,bir anda o farklılıkları kesip atması ve terk etmesi elbette güçtür.

Hacca sadece temiz ve arınmış,hayatı ibadetle geçmiş insanlar gelmemekte. Aynı zamanda hayatında her türlü menfiliği yapmış,ömrü günah çirkefi içerisinde geçmiş olan insanların,manevi ameliyat ortamına geldiği,manevi kirlerinin temizlenmesi için kirlerini bıraktığı bir temizlik yeri ve ameliyesidir.

Ümitlerin bittiği yerde ümidin başladı,kapıların kapandığı bir dünyada açık kalan bir kapı,başka gidilecek bir yerin olmadığı gidilen kutsal bir yerdir hac…

Aklanma ve pâklanmak amacıyla,hayatını istikametle değerlendirememiş insanların intibaha gelerek son anda da olsa bir teveccüh edip,teveccühe mazhar oldukları umumi kabul yeridir hac…

Orada red yok,kabul vardır.Ümitsizlik yok,ümit vardır.Günah ve kirlilik yok,temizlik ve arınma vardır.Samimi olarak isteyene,isteğinin verildiği bir yerdir.Makamların en ulvi olduğu bir makamdır.İlahi tecellinin ve teveccühün bütün haşmetiyle tezahür ve tecelli ettiği farklı bir yerdir.Farklılaşmak için gidenlerin,farklılıklarını ömür boyu yaşayıp,bulup gördükleri ve de gösterdikleri bir yerdir hac…Ezelden tayin ve tahsis edilmiş,İbrahim peygamber tarafından davetiyenin çıkarıldığı,alemlerin efendisine kucak açıp,O’nu barındırdığı kutsal barınaktır hac…

Allah’ın özel ve güzel misafirleridir oranın sakinleri.Beytullah yani Allah’ın evine özel kabule mazhar olunan bir girizgâh,bir nüzhetgâh,bir seyrangâh,bir temaşâgâh makamıdır.

Orada bir tarih var.Dinlerin merkezi,ibadetin mescidi,gönüllerin birliği,dünyanın kıblesi var.Kâinatın merkezi dünya,dünyanın merkezi kâbe olmuştur.

Orada sevgi var,kardeşlik var,dostluk var,iman var,âhiret ve bekâ var ve orada sonsuzluk var…Rasulullah ile insanlığı temsil etmiş,Beytullah’la Allah’ı temsil etmiş,Hacer-ül Esved’le cenneti temsil etmiş,Arafat’la yükselişi temsil etmiş,İhramla temizlik ve arınmayı temsil etmiş,Tavaf ile ibadeti temsil etmiş,Sa’y ile gayreti,azmi,cesareti,yükselişi,çıkışı,kat edilen mesafeleri temsil etmiş,Kin ve nefreti temsil eden şeytanı taşlamakla kötülükten ve kötülük duygularından uzaklaşmayı,hakka yaklaşmayı,hakikata ulaşmayı temsil etmiştir.

Kısaca hac zenginliktir.Maddi zenginliğin başlangıcı,Manevi zenginliğin kazanılarak elde edilmesidir.

Hac yanmaktır.Hamlıktan pişmeye,pişmeden yanmaya dönüşmedir.Allah için yanmak,günahları yakmaktır.Yanmayan,yakamaz.

Hac bir arzu,bir sevinç,bir coşku,bir kavuşmadır.

Hac bir berzahtır.Hac bir yolculuktur.Anne karnından bu dünyaya gelen bir insanın aştığı bir aşama gibi,hac’da bir aşama,uzun hayat yolculuğunda bir devre ve yolculuktur.

Hac başlı başına bir alemdir.Dünya alemi,misal alemi,rüya alemi,cinler ve melekler alemi gibi…

İşte böyle bir aleme seyahat edenlerden biride Ferzende diğer adıyla Ferzo…

Sende mi Bürütüs dedirecek kabilden…

Ferzo her türlü günahı işlemiş,65 yaşına gelinceye kadar günahın her çeşidinden haberdar olan bir kimse…

Tevbe kapısı kapanmadığı,sonsuz rahmet tükenmediği için rahmetten ümidini kesmeyen Ferzo hacca niyet eder.

Buna ne derseniz deyin!İster artık eski arkadaşları yaşlandığı için kabul etmiyor,hanımından yüz bulmuyor,eve gelen misafirlerden evde kalamıyor,bu yaşında kahveye gidip tıfıl çocuklarla oynamak yaşına başına yakışmıyor,geriye de camiyle hac kalıyor,diyebilirsiniz!Ancak işin iç yüzünü biz bilemediğimizden,işi ilahi iradeye bırakıyoruz.

Hac günü gelip çatmış,Ferzo otobüse binmiş,yolculuk devam ediyor.

Ancak hayret edilecek bir husus;Ferzo hüngür hüngür ağlamakta.Niye ağlıyor?Hizmette kusur mu edildi,bir yerinden mi rahatsız,bir sıkıntısı mı var?

Bu meçhulü çözmek üzere hac organizesini yapan zat yanına yaklaşıp sebebleri sıralıyor.Ancak hiç birisi de değil.

Ancak onu ağlatan sebeb nedir?

Bunun bir an evvel tesbit edilip halledilmesi gerektir.Israr neticesinde Ferzo başlar gerçeği anlatmaya;

Ben günahkâr bir insanım.Hayatım boyunca Allah’ın dediklerinin hep tersini yaptım.Günah çamuruna battım.Sürekli şeytanla arkadaşlık yaptım.Adeta ondan ayrılmadım.

Oraya varıp hac görevlerimi yaparken Şeytanı da taşlayacağım.

Peki,şeytan bana demiyecek mi;Sende mi Ferzo!Biz seninle şimdiye kadar hep beraber değil miydik?Bunca yıllık arkadaşlığımız var,şimdiye kadar hiç birbirimizi taşladık mı?Hep birbirimize iltifat yağdırdık,alkışladık..şimdi ise bu taşlaman sana yakıştı mı?

Sende mi Ferzo…

Sende mi Bürütüs..

19-01-2003

Mehmet ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015