KUR’AN-DA MÜJDELENENLER

KUR’AN-DA MÜJDELENENLER

Dünya imtihanını başarıyla bitirip,âhireti kazananla beraber ayrıca teşekkür ve tebrikle ödüllendirilenleri Allah övmekte,müjdelemektedir.

Kur’an-ı Kerim-de mü’minler çeşitli özellikleriyle bazen cennetle,bazende sevindirici bir haberle müjdelenmişlerdir.Kâfirler ise ya bundan mahrum kalmışlar veya cehennem bir gibi bir ceza kendilerine müjde olarak haber verilmiştir.

İşte Kur’an-da müjdelenenler ve müjdelendikleri şeyler:

1)İbrahim Peygamber Hakkı ile müjdelendi. [1]

2)İbrahim Peygamber Halim ve Alim bir evlatla (İsmail-le) müjdelendi.[2]

3)İbrahim Peygamber İshak’la müjdelendi.[3]

4)Müttakiler müjdelendi.[4]

5)Zekeriya Peygamber Yahya adında bir çocukla müjdelenmiştir.[5]

6)Salih amel işleyen Mü’minler cennetle müjdelenmiştir. [6]

7)Hz.Meryem Kelime yani Hz.İsa ile müjdelenmiştir.[7]

8)İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla,canlarıyla cihad edenler Allah katındaki üstün rütbeleri ve kurtuluşa ermekle müjdelenmişlerdir.[8]

9)Sabredenler cennetle müjdelenmişlerdir.[9]

10)Mü’minler müjdelenmişlerdir.[10]

11)Münafıklar elim bir azabla müjdelenmişlerdir.[11]

12)Kâfirler elemli bir azabla müjdelenmişlerdir.[12]

13)Namaz kılınacak yerler yapıp,namazını dosdoğru kılanlar müjdelenmişlerdir.[13] 14)Muhbitler yani İhlaslı ve Mütevazi insanlar müjdelenmişlerdir.[14]

15)Muhsinler yani Allah’ı görür gibi ibadet edip,iyilikte bulunanlar müjdelenmişlerdir.[15]

16)Mü’minler büyük bir fazılla müjdelenmişlerdir.[16]

17)Allah’a yönelenler müjdelenmişlerdir.[17]

18)Kulaklarında ağırlık varmış gibi,Allah’ın âyetlerini dinlemeyenler elemli bir azabla müjdelenmişlerdir.[18]

19)Kur’an-a uyup,Rahman-dan korka kimseler mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdelenmişlerdir.[19]

20)Allah’ın âyetlerini işitipte büyüklük taslayıp küfründe direnenler,acı bir azab ile müjdelenmişlerdir.[20]

21)Allah’ın âyetlerini inkâr edip,haksız yere peygamberlerin canına kıyanlar,adaletli insanları öldürenler elemli bir azab ile müjdelenmişlerdir.[21]

22)İnsanların mallarını haksız yolla yeyip ve insanları Allah yolundan engelleyen büyük bir kısım Haham ve Rahibler ve altın ve gümüşü yığarak Allah yolunda harcamayanlar acıklı bir azab ile müjdelenmişlerdir.[22]

23)İman etmeyenler,Kur’an okunuca secde etmeyenler elemli bir azabla müjdelenmişlerdir.[23]

24)Gömmek ile aşağılık duygusuna kapılmak arasında kalmaya sebeb olan,kişiye kızının olduğu müjdesi verilenler.[24]

25)Rabbimiz Allah’tır deyipte,dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler yani rahmet iner.Onlar için korku ve üzüntü olmayıp,vadolunan cennetle müjdelenmişlerdir.[25]

26)Allah yolunda öldürülüpte diri olan şehitler,kendileri Allah’ın lütuf ve kereminden rızıklandıkları gibi,kendilerine katılacak olan şehit kardeşlerininde aynı lütuf ve kereme mahzar olacakları sevinci,keder ve korku bulunmayacağı müjdesinin sevincini yaşarlar.Böylece Allah’ın mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin de sevinci içindedirler.[26]

27)Allah tarafından indirilen bir sure mü’minlerin imanını arttırır ve onlar için sevindirici bir müjde olur.[27]

28)Livata üzerine olan Lut kavmi,kendilerini helak etmek üzere gelen melekleri gençler olarak gördüklerinde,kötü arzularını tatmin etmek amacıyla birbirlerine bu müjdeyi vererek,sevindiler.[28]

29)Allah dilediği kullarına yağmuru nasib edip göndererek müjdeler ve sevindirir.[29] 30)Allah’ın adı anıldığında âhirete inanmayanlar bundan tiksinirken,Ancak Allah’tan başkası anıldığında bundan sevinip,müjdelenenler.[30]

31)Mü’minlerin malları ve canları karşılığında cenneti alarak;Allah yolunda savaşarak öldürmeleri,ölmeleri onlara kendisinden daha doğru hiçbir kimsenin olmadığı Allah’ın bu vaadini Tevrat,İncil ve Kur’an-da belirtmesi üzerine müjdelenmiş ve sevinmişlerdir.Büyük kurtuluşla müjdelenmişlerdir.[31]

32)Allah rüzgarları da rahmet müjdesi olarak göndermiştir.[32]

33)Kur’an mü’minler için müjdeci olarak indirilmiştir.[33]

34)Sabır gösterip Takvada bulunarak savaşan mü’minler Uhud’da beş bin melekle, Bedir’de bin melekle desteklenerek kalbleri rahat kılınmakla müjdelenmişlerdir.[34]

35)İman edip Takvada bulunan Allah’ın veli kulları için korku ve üzüntü olmayıp,onlar için dünya ve âhiret hayatında müjde vardır.[35]

36)Lut kavmini helak etmek üzere gelen melekler İbrahim peygambere Selam diyerek müjde getirdiler.Kendilerine İshak arkasından da Yakub müjdelenerek,yaşlı olmalarına rağmen,Allah’ın iyilik ve kudreti bildirilerek kalblerinden korku ve telaş gitmiş,yerine müjde gelmiş oldu.[36]

37)Kuyuya su almak üzere kovayı salan sucu,su yerine kuyuya atılmış olan Yusuf’u görerek müjdelendi.[37]

38)Âhiret gününde melekleri karşılarında gören günahkârlar için hiçbir müjde ve sevinç yoktur.[38]

39)Kur’an;namazı kılıp zekatı veren ve âhirete kesin olarak iman eden mü’minler için bir Hidayet ve Müjdedir.[39]

40)Tağut olan şeytana ibadetten kaçınıp,Allah’a yönelenler müjdelenmişlerdir.[40] 41)Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar,önlerinde ve sağlarından nurları koştuğu halde;zemininden ırmaklar akan ebedi cennetle müjdelenmişlerdir.[41]

42)Hz.Muhammed Beşir ve nezir yani müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderilmiştir.[42]

43)Hz.Muhammed iman eden bir kavim için Nezir ve Beşir olarak gönderilmiştir.[43] 44)Müjdeciler Mısır’dan Yusuf’un gömleğini getirip babası Yakub peygamberin yüzüne koyunca gözleri görür oldu.[44]

45)Allah tüm peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiştir.[45]

46)O gün kıyamet gününde bir takım yüzler sevinçli güleç ve müjdelidir.[46]

22-4-2003

Mehmet ÖZÇELİK

[1] Hicr.54-55.

[2] Saffat.101,Meryem.53.

[3] Saffat.112,Hud.71,Zariyat.28.

[4] Meryem.97.

[5] Meryem.7,Âl-i İmran.39.

[6] İsra.9,Kehf.2,Şura.23,Bakara.25.

[7] Âl-i İmran.45.

[8] Tevbe.20-21.

[9] Bakara.155.

[10] Bakara.223,Tevbe.112,Yunus.2,Saff.13.

[11] Nisa.138.

[12] Tevbe.3.

[13] Yunus.87.

[14] Hac.34.

[15] Hac.37,Ahkaf.12.

[16] Ahzab.47.

[17] Zümer.17.

[18] Lokman.7.

[19] Yâsin.11.

[20] Câsiye.8.

[21] Âl-i İmran.21.

[22] Tevbe 34.

[23] İnşikak.20-21,24.

[24] Nahl.58-59,Zuhruf.17.

[25] Fussilet.30.

[26] Âl-i İmran.169-171.

[27] Yunus.124.

[28] Hicr.61-77.

[29] Rum48.

[30] Zümer.45.

[31] Tevbe.111.

[32] A’raf.57,Furkan.48,Neml.63,Rum.46.

[33] Bakara 97,Nahl.89,102.

[34] Âl-i İmran.125-126,Enfal.9-10.

[35] Yunus.62-64.

[36] Hud.69-74,Ankebut.31.

[37] Yusuf.19.

[38] Furkan.22.

[39] Neml.2-3.

[40] Zümer.17.

[41] Hadid.12.

[42] Maide.19,Hud.2,Bakara.119,Sebe’.28,Fâtır.24,Fussilet.4,İsra.105,Furkan.56,Ahzab.45,Fetih.8,Saf.6.

[43] A’raf.188.

[44] Yusuf.96.

[45] Bakara.213,Nisa.165,En’am.48,Kehf.56.

[46] Abese.39.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015