İYİLİKDEKİ GÜNAH

İYİLİKDEKİ GÜNAH

Hasenatil ebrar,seyyiatil mukarrebin,tıpkı Hz.Musanın Allahtan kendisini göstermesini istemesine karşı baygın olarak yere düşüp,bayılması gibi.Günahlar hatalar gibidir.Küçük görülmemelidir.Nice hatalar vardırki,insanın bir ömür boyu kazancını kaybettirir.Servetini bir kumarda,bir yangında,bir trafik kazasında kaybedebilir.Büyük hatalar,büyük kayıblara neden olduğu gibi;küçük hatalarda büyük kayıblara sebeb olurlar.Büyüğe sebeb olan küçük bir hata,küçük görülmemelidir. Günahlar ebedi ahiret hayatında,ebedi hastalıklara neden olurlar.Görmeden bir hata neticesi mayınlı tarlaya giren birisi ölebilir,ömür boyu sakat kalabilir.Havva annemiz ve Adem babamızda zahiren küçük bir hata yapmışlar,yasak meyveden yemişlerdi, netice ise malum.Bir üniversite imtihanında bazen küçük bir hata,büyük bir kayba neden olmakta,hayatın çehre ve seyri değişmektedir.Açık olan bir elektrik kablosuna bilmeden,görmeden dokunma durumunda hayat kararabilmektedir.Bilmeyip görmemek ise bir mazeret teşkil etmemekte,kaybı geri getirmemektedir.Devletin koyduğu kanunlarda da bilmemek suçun affına değil,iki kat arttırılmasına sebeb olmaktadır.Biri bilmemek,biride yapmış olmak.Günahlar hayatı karartan,kalbi siyahlaştıran belkide hayatı kemiren virüslerdir.Bilgisayara giren bir virüs,uzun müddet emek verilen bir birikimi bir anda silip süpürmektedir.Altı-üstü bir virüs!Günahlardan korunmak için anti-virüs sistemini kurmak ve işletmek gerekir.Aksi durumda yaratılıştan gelen ve ruhlar aleminde kurulan iman ve islam proğramını çökertebilir.Hayatı zehirleştiren tüm sıkıntılar,küçükten büyüğe hemde önemsenmeyen hatalar neticesinde doğmaktadır.Günahlar ana trafoya,bilgisayarın beyni olan hard-diski etkilemekte ve zedelemektedir.Orada meydana gelecek küçük bir zarar,diğer proğram ve sistemlerdeki büyük zararlardan daha büyük zarar açacaktır.Günahlar neticesinde imanda açılan yaralar,büyük kayıplara neden olup,ebedi hayatı etkiler,belirler,kaybettirir.Tıpkı bilgisayarın çökmesi gibi,hayat çöker.Günahlar ve hatalar her insana şu sözü söyletmiştir:Keşke şunu yapmasaydım veyaşunu yapsaydım!Mükemmel proğramlanan insan günah ve hata kirini kaldırmıyor.Ancak kader cihetiyle günah ve hataların var oluş sebebi;ona karşı alternatiflerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.Bir şeyin korunması,o şeyin zıddının o şeye girmesiy veya girme korkusu sebebiyle korunmasına sebeb olur.İnsanların hayatlarına ve sağlıklarına dikkat etmeleri,hayatı tehdit eden unsurların varlığı iledir.Vatanın muhafazası,bu uğurda uykusuzluk ve hertürlü harcamalar,düşman tehdidinin tehlikesi sebebiyledir.Birşeyi sahiblenmekteki amaç;dikkat,hassasiyet ve alınan önlemler,o şeyin kaybedilmesi korkusundandır.Cehennem gibi günah ve hata havuzu olmasaydı,cenneti elde etme ve muhafazasına çalışma istek ve azmi olmayacaktı.Küfrün karanlığıdırki,insanları imanın nuruna sevketmektedir.Günah ve hatalar hayatı yok etmek için değil,korumak için konulmuştur.

Hz.Musa Allahın kelamına mazhar olunca,rü’yetine iştiyak hissetti.Öyleki ölmeyi bile istedi.Görmemektense,görüp ölmeyi kabul etti.[1] Allah ise dağın bile tahammül edemeyeceği bir durumda-sertlikleriyle beraber-,dağa bakmasını,eğer yerinde durur veya durabilirse görebileceğini,onun nazarına sunuyor.Ancak buda muhal bir teklif olmayıp,Allahın kudretiyle durabileceği gibi,görülebileceğininde bazı şartlarla olabileceğinin imkanını ifade etmektedir.Eğer imkansız ve muhal olsaydı,Allah böyle muhal olan bir şartı,şart koşmazdı.Şart tahakkuk edince,vukuuda mümkün olur.Hammad bin Selemeden;Sehl b.Said-is Sâidî-den rivayet eder;Allah 70 bin hicabdan bir nur izhar etti.Bir dirhem kadardan dağ yerle bir oldu.”İbni Abbas;Toprak oldu,der.kül oldu denilir ve zayıf görüşe göre;bu dağların 6 dağ olduğu,üçü Medinede(ki biri Uhud),üçüde Mekke’de(ki biride Sebir)olduğu söylenir.[2]

Rasulullahın ölüyü diriltmesi;kendisi gibi,sözününde hayattar olmasından hayat vermektedir,tıpkı her asra hayat verdiği gibi.Haram ve şüpheliler ise bu tesiri kırar,kendisine bile hayat veremez olur.

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Mecmuatün minet-Tefasir.Kadı Beyzavi…(Arapça) 2/627)

[2] Age.2/630

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015