İÇTEKİ ANARŞİ

İÇTEKİ ANARŞİ

Her nevi anarşi;evvela kişinin içinde başlar. Daha sonra içteki anlaşmazlıkların artması sonucu dışa yansır.

Eğitim anarşisi,emniyet anarşisi gibi ki;cehaletin ve güvensizliğin insanın içerisinde hükmetmesiyle patlak verir ve dış da kavga şeklinde tezahür eder.

Sağlık anarşisi ki;evvela iç deki dengesizlik ve bunun belirli boyutlara gelmesiyle ortaya çıkan aksaklıklar,hastalıklar şeklinde tezahür eder.

Her birerlerinin sağlıklı,sağlık ekiblerinin çağrılıp tedavi edilmesiyle meseleler halledilmiş,problemler çözülmüş olur.

Kin ve nefret köksüz,sevgi ve saygı köklü olmasıyla beraber,kalbte yer ettikleri nisbette dışa da öylece yansımış olur.

Toprağa ekilip sulanarak,toprağın altından toprağın üstüne doğru gelişen tohum ve çekirdekler;fıtratlarını,tinet ve karakterlerini ortaya koymuş olur.

Öyle de,insan içerisindeki ekilip ve de yeşermesi için sulandırılan iyilik ve kötülük,yükseliş ve alçalış tohumları da insanın karakterini,kabiliyet,tinet ve seviyesini ortaya koymuş..çıkan ne ise,o olarak tezahür etmiş olur.

Kendisini bilemeyen ve bulamayan,başkasını nasıl bilsin? Başkasında kendisini nasıl bulabilsin?

Anarşi boşluktan doğar. İnsan boşluğu kabul etmez. Boş insan hoş insan değildir.

O insan dolacak..ya o doldurduklarıyla kendisini bulabilecek,kimliğini kazanacak,değerlerle değerli olacak..bu durumda da emniyetli ve teminatlı bir insan olarak kalacaktır. Veya kendisini boşluktan boşluğa yuvarlayarak,hayatını ve hayatının sermayesini tüketmiş olacaktır.

Kendisiyle anlaşamayan,başkasıyla anlaşamaz.

İslâmiyet fıtrat dinidir.

İnsanın kendisini bileceği,bulacağı bir şablondur. Kendisiyle,toplumla,her şeyle barıştığı,anarşinin tard edildiği esastır,hakikattır.

Fıtrat,fıtrata zıt olanı reddeder.

Bir ara yaygındı. Her çocuğun hemen hemen ağzında sakız olmuştu.

“Kâinatın hâkimi He Man”

Müdür muavini arkadaş bundan rahatsız olmuş,bana söylemişti. Bende kendi sınıfım olan 7-C sınıfına girmekteydim.

Sınıfa girdim ve kainatın hakimi kim,diyerek sırtımı çocuklara taraf döndüm. herkes hep bir ağızdan Allah, dedi. Ancak cılız bir ses He Man,dedi.

Aradığımı bulmuş,bu vesile ile bir şeyler anlatacaktım. Sesin geldiği tarafa döndüğümde kızarmış bir yüzle karşılaştım. Yine de gülerek kimin söylediğini sordum. Cevab gelmedi. Birkaç kere daha sorup,bir şey yapmayacağımı ısrarla belirttikten sonra bir öğrenci mahcub bir şekilde kalkarak,özür diledi,istemeden yaptığını ifade etti.

Her ne kadar –He Man-sözü yaygın ve salgında olsa,fıtratın dediği Allah gibi köklü,içten ve samimi değildir.

İslâmiyet;içteki ve dıştaki emniyetin teminatıdır.

21-4-1998-MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015