BİTMEYEN RAHMET

BİTMEYEN RAHMET

Bitmeyen rahmet;kâinatı sarar ve sarmalar…

Bitmeyen rahmet;kâfiri dahi sular…

Bitmeyen rahmet;iner,iner..bazen yağmurla,bazen toprakla,bazen ruhlara esinti veren nesimiyle…

Bitmeyen rahmet;kelâmıyla,diniyle,peygamberleriyle;rahmet rahmet insanların üzerine iner,âdeta onları bağrına basıp kucaklar,bırakmamacasına…

Bitmeyen rahmet;öyle geniş bir kucak ki,oraya her ne girerse onun rengiyle renklenir,şekliyle şekillenir. O kucak şefkatli anne kucağı gibi,onu şefkat bağrına basar,şefkatiyle büyür,şefkatli olur.

Bitmeyen O rahmet; canavar ve ejderhanın kucağında canavarlaşan o yavruyu,o masumu şefkatiyle örter,rahmet kucağında büyütür. Yabani kucakta büyüyen yabanileşir,küheylanın kucağında büyüyen tay da küheylan kesilir. Şefkatli ailenin kucağında büyüyen kedi uysallaşırken,şefkatsiz ayakların altında gezinen kedi yabanileşir. Rahmete mazhariyet nisbetince varlıklar rahim,enis ve munis olurlar.

Hırçının hırçınlığına şefkatle,hikmetle muamele eder. Yüz kere hırçınlık yapsa da yine de kabul eder.. kendisini reddetse de O onu reddetmez,adeta son nefesine kadar yolunu gözler..bir yandan onu gözler,bir yandan ona sözler..bir yanda gözler,bir yanda sözler öz-lerindeki özü özler…

Bitmeyen rahmet;bitmeyen ümitleri,medetleri,ebetleri,saadet ve selametleri ayaklar altına serer…

Bitmeyen rahmet;kainatı bir sofra,güneşi bir lamba,ayı gece lambası,dünyayı ve alemleri süslü kılar…

Bitmeyen rahmet;insanı her şey üzerinde her şeye bir taç kılar,mi’racı ona yol kılar,cenneti ona bir mesken ve oda…

Bitmeyen rahmet;Cemâl ve Kâmalin tecellisini o insana bitmeyen bir deste gül kılar..adeta Cemâl ve Kemâlini ebediyyen koklamaya müsaade eder.

Bitmeyen rahmet;bitmez esma ve sıfatlarının kapısını o insana açar,bitmeyen sıfatlara,bitmez varlıklar kılar…

Temaşa edilen ebedi,temaşa eden ebede…

Bitmeyen rahmet;bitmez rahmetlere kapı açar. Bir kapı,bir kapı,bir kapı,bir birlikler içerisinde rahmetlere açılan binler kapı…

Bitmeyen rahmetin, sonsuz yapıları,onlara takılan rahmet kapıları,adeta gül goncası gibi… derlenmiş,toparlanmış,toplanmış…

Bitmeyen rahmet;bitmeyi,tükenmeyi,yokluğu,azabı,karanlığı,ölüme zıt,onu kabul etmeyen,bitişe giden yolları kapatan sonsuzluk muştusu,müjdeci ve habercisi.. varlığın kendisi.. yokluk onun bendesi…

Bitmeyen rahmet;hikmetiyle bitiren,tüketenlere sırf bitir-mesi,üretmesi,mükemmel neticeler aldırması için müsaade eder.

Bitmeyen rahmet;bitirmez,üretir…

Bitmeyenler,bitmek istemeyenler,bitmez rahmete,bitmeyen,tükenmeyen rahmete dalar,onda fani olurlar.

-Heme ost- değildirler,-Heme Ezost-turlar. Yani her şey o değildir. Ama her şey O’ndan ve O’nun halk ve rahmetindendir.

19-4-1998

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015