ZULMÜN LEŞ-KERLERİ-LİDERLERİ

ZULMÜN LEŞ-KERLERİ-LİDERLERİ
Pkk-yı kimler besledi.
İrticayı pkk-dan daha tehlikeli gören zihniyet ve mensupları.
Beşli çetenin mahsulü.
Bin yıllık islamın bayraktarlığını yapmış olan ordu,camiler kurarken,birden camisini bombalayan,i’layı kelimetullahta bulunurken,birden içinde bulunan namaz kılanları,eşleri örtülü olanları,dine bulaşmış! olanları içinden attı.Bununla da kalmadı,hiçbir hayat hakkı tanımaksızın,başka kurumlarda çalışmasına müsaade etmedi,atıldığında eşi hastanede yatarken,hastaneden çıkarıldı ve on beş gün içinde ölmesine sebeb olundu.
*Tarihte eşkiyaları ortaya çıkaran en büyük âmil,adaletsiz yönetim,halktan kopuk bir idare ve dıştan desteklenerek içi zayıflatmak amacıyla sürekli olmuştur.
Devlete karşı açılan bir bayrak! tır.
16.ve 17.yüzyıllar bunun yaygın dönemidir.
Kuralsız da olsa, devlet gibi büyük bir güce sahip olmanın gururu insanları baştan çıkarmış,keyfi hareketlere sevketmiştir.
Tarihteki “Celali İsyanları” devleti 14 yıl kadar uğraştırmıştır.
Geçmişten günümüze bu milletin en hassas ve yumuşak karnı;Şia ve ermeni olmuştur.Birini İran beslemiş,diğerini Ermenistan…
Eşkiyalığın en büyük zararı;devletin gücünü dağıtıp,toplamasını ve toparlamasını engellemektir.Onun için çoğu zamanda dış destek bulmuştur.
Her dönemde çıkmış,devleti dışarıdan ve içerden zayıf düşürerek darbeye ve yıkmaya hazır hale getirmiştir.
Tıpkı bizdeki pkk-nın içte Ergenekon,dışta ise Ermenistan,Avrupa ülkeleri, Suriye,iran, Almanya,Abd gibi devlet destekli olması gibi…
Kandırılan gençler,para vaat edilen ve Hasan Sabbah gibi cennet vadedilen insanların kandırılmasıyla oluşturulmuş bir çapulcu güruhudur.
Bütün bunların özeti;cehalet,fakirlik ve toplum ve kabile ihtilaflarıdır.
Bu üçünün olduğu yer olan doğu bölgeleri ise,tam da buna müsait bırakılmış,tetiklemeye hazır yerlerdir.
Ordunun içinde bulunan Ergenekon terör örgütü mensupları,sırf darbe yapma uğruna teröristleri beslediler.
1970-lerin sol zihniyeti buna eleman sağladı.Boşluğunu bunlarla doldurdu.
*Her dönemde kaosla oluşturulan darbe ortamları,28 şubatta da geniş bir katılımla yani en üstteki Demirel-den en alttaki işçiye kadar destek oluşturuldu.
28 Şubatı kurgulayanlar,yapanlar ve alkışlayarak maddi ve manevi destekte bulunanlar;bu milletin kiri ve döküntüsü olan bir asırlık çöplükleridirler.
Bunlar toplumu da kendi çöplüklerine çekmektedirler.
Rahmetle değil,lanetle anılacak kimselerdir.
İsrailin ortamı hazırlama planıyla beraber,Abd-nin kriptolu emriyle içteki maşaların devreye konulmasıyla oluşturulmuştur.
Menfi insanların ortak noktada buluştukları bir zemin olmuştur.
*Kader cihetiyle ise;Kader her şeyin güzel cihetine bakar.Bu da olumlu olan yönleridir.
Kimlerin ne olduğu,ne kadar samimi olup olmadığı bu ateş ve ateşleme ile ortaya çıkmıştır.
Samimi Müslümanlar için bunlar ve yaptıkları birer gübre ve gbrelemelerin yapıldığı gübrelik oldu. (Epey yaksa da…)
İnançları insanları bu ateş pişirdi ve biledi.Bir kısmını yaktı kül etti.
Hz.Âdem-den beri devam eden iman ve küfür mücadelesinin şiddetli bir safhası oldu.
Dün 28 şubatı yapıp sürdürenler,bugün zillet içerisinde hesap vermekte,içeride yatmaktadırlar.
Burada kendi illet,zillet ve mahcubiyetleri içerisinde yanmaktadırlar.
Geçmişten beri unutulmadan süre gelen Dakyanuslar,Firavunlar,Nemrudlar ve Hülâgular kafilesine,28 şubatçılarda eklenmiş oldu.
Bu lekeli tabloya zulmün lider kadrosu denilmesi layık ve yerinde oldu.
MEHMET ÖZÇELİK
28-Şubat-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015