YASAK MEYVE

YASAK MEYVE
-“Ey Âdem, sen ve eşin, cennete yerleşin, ikiniz de dilediğiniz şeyleri yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, çünkü zâlimlerden olursunuz.”
-“Doğrusu bundan önce Âdem’e (bu ağaçtan yeme diye) emrettik, fakat unuttu ve biz onda bir azim (bir kararlılık) bulmadık.”
-İnsan nisyan ile maluldur.Unutkanlık onun yapısında,hamurunda,çamurunda ve genlerinde vardır.
Zaten insan kelimesi,nisyandan müştak ve alınmadır.
İnsan unutan demektir.
Kur’an zina gibi bazı yasakladıkları yapmayın değil,yaklaşmayın diyerek sakındırmaktadır.
Yani harama ve günaha gidecek yolları kapayarak;önce yaklaşmamayı ve dolayısıyla yapmamayı emretmektedir.
Buradaki yasak ağaçla ilgili olarak çok rivayetler zikredilmektedir;
-“İlim ağacı,hayrı ve şerri bilme ağacı,ebedilik ağacı,buğday ağacı,incir,üzüm, hurma, sünbül,zeytin,kâfur ağacı demişlerdir.
Bazıları şarap ağacı,mihne ve zorluk ağacı,bazıları da bir ağaç cinsi,bazıları meyvesinden yenildiği takdirde büyük abdest ihtiyacı hissettiren bir ağaç,şii müfessirler ise Batıni olarak –Şecere-i ilmi Muhammed,Şecere-i Âl-i Muhammed- demişlerdir.
Elma ağacı olarak da nitelendirilmiştir.
-Kısaca yoruma açık bir ifadedir..
O halde günahı netice verecek her şey bu yasak ağaç kapsamı içerisine girer.
-Gezi olaylarına yaklaşmayın,Taksimdeki çapulculara yaklaşmayın,Hz.Ademi cennetten çıkaran ağaç kesme ayaklanması olaylarına katılmayın.
Onlar şeytanın telkinleridir.Seni zalimlerden yapar.Zalimlerden olursun.Mahrumiyete sebebtir.
Şeytan ve şeytan yapılılara kulak vermeyin.
-Şeytan Hz.Âdem ve Havvayı yemeleri halinde ebedi kalacaklarını söylemiş,şeytan iyiliği ve faydayı telkin edip,sağdan gelmişti.
Taksim olaylarında da –maalesef- şeytan sağdan geldi.Güya iyiliği telkin etti.Ağaçları korumaları tavsiye etti.Milyonlarca ağacın ekildiğini görmeksizin…
Şeytan bütün sol tuzaklarını kullanıp artık yalama olduğundan ve bilindiğinden dolayı artık sağdan gelerek iyilik tuzaklarını kullanma yolunu tercih etmektedir.
Rüşvet bahaneleri de bu kabilden şeytani bir oyundur.
Zararı sadece sana değil,senden sonraki nesillere de sirayet eder.
-Daha geniş açıdan;Işid olayları da bu manadadır.
*-Allah Hz.Âdemi önceden uyarmış,şeytanın kendisini cennetten çıkarabileceğini hatırlatmıştı.
Cennette acıkmayıp çıplak kalmayacağı,susuz kalmayıp,güneşten de etkilenmeyeceğini hatırlatmıştı.
Yaptığı takdirde bunlardan mahrum olacağını hatırlatmıştı.
Nitekim ağaca yaklaşınca;ilk iş olarak avret yerleri açıldı.
Ve cennette sayılan nimetlerden mahrum kaldıklarını dile getirdiler.Kendi kendilerini bu günah sebebiyle mahrumiyete atmış oldular.
-“O ikisi şöyle dediler: Ey Rabbimiz! Biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak hüsrana düşenlerden oluruz!”
Tıpkı Yunus peygamberde öyle demişti.
MEHMET ÖZÇELİK
14-07-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015