ŞÖHRET

ŞÖHRET

Zirvelerde olma sevdası.Fırtınadan,boyrazdan,kar ve tipiden habersiz olarak…
Ancak zirveyle kişi arasında bir tenasübün olmaması,düşüşleri de hızlandırmaktadır.
Bu günlerde şöhretli,3 günde meşhur olmuş sanatçıların emniyetin uyuşturucu operasyonuyla, uyuşturucu kullanan insanların bir arada yakalanması,nazarları meşhurlara !!! çevirdi.
Şöhretle yapılan sanat birbirleriyle bağdaştırılmadı.
Oysa yıllardır görülmektedir ki;insanlar ya meşhur olmak için kaybetmektedirler veya şöhret olduktan sonra kaybetmektedirler.
Kişiye bir alkış uğruna elli takla attırmaktadır şöhret.
Desinler ve alkışlasınlar diye yapılan işler,köksüz ve ağırlığı,kıymeti devam etmeyen ve de kıymet kazandırmayan işlerdir.
Şöhret çok şeyi vermeden ve de bazı şeyleri kaybettirmeden elde edilecek bir meret değildir.

*Şöhret gdo-lu ürün gibidir.Olduğundan veya olması gerekeninden daha fazla şişirmek veya göstermektir.Altı ayda olacak bir ürünü hormon yoluyla altı haftaya belki de altı güne indirerek gerçeği gizlemektir.
Bu bir hızlandırılmış eğitim gibi olmayıp,gizlenmiş bir büyümedir.Gelişmemiş bir insanın aksine fazla gelişmişliği demektir ki;bu da obezite gibi hastalıklara davetiyedir.
Anne karnında dokuz ay on gün de olacak bir çocuğu altı aya indirmek için hariçten yapılan bir müdahaledir.Bu da yumurtanın içten gelişip oluşarak kırılması değil, dışarıdan müdahale ve kırmayla ölümüne sebep olmadır.
Gelişimi kısa olanın,hayatı da kısa olur.Çabuk büyüyen,çabuk ölür.İnsanın da gdo-lusu hastalıklara davetiye çıkarır.
Kısa sürede merdivenleri çıkarak şöhret olanın inişi de kısa sürede olur.

*Şöhret aynı riyadır,riya ve gösterişin ta kendisidir.
Şöhret,makam,mevki,mal;kişinin kendisi olmasına mani ve kendisini kaybetmesine önemli sebeblerdendir.
Kişiyi başkası ve başkaları olmaya sevkeder.
Bir türlü kendisi olamaz.
Hayat boyu başkası olmaya ve başkaları gibi yaşamaya,başkalarının beğenisini kazanmaya çaba sarfeder.
Esas olan ise,kişinin kendisi olması ve kendisi olarak kalmasıdır.
-Şöhret kişiye aid olmayanı kişiye mal eder.Bunu hazmedemeyip taşıyamayan bu kişi,bu yükün altında ezilir.

*Gerçek alim ve sanatçılar –hafâ turabı- altında kendilerini gizlemişler,olmuş ve olgunlaşmışlardır.
Şöhret olgunlaşmaya engeldir.
Riskli ve kaygan bir zemindir.
Şöhret şeytani bir sıfattır.
Gerçek şöhret,gözlere değil,gönüllere taht kurmaktır.

*Aldanma insanların samimiyetine ,
Menfaatleri için gelirler vecde ,
Vaad etmeseydi Allah cenneti ,
O ‘ na bile etmezlerdi secde ..
MEHMET ÖZÇELİK
31-01-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015