ŞİRKİN HEDEFİ;ALLAH’I ACİZ BIRAKMAK

ŞİRKİN HEDEFİ;ALLAH’I ACİZ BIRAKMAK
Müşrikler Allahı sürekli taciz etmişlerdir.Ta’ciz,aciz bırakmak demektir.
Allahın acziyyetini ifade edip kabul etmek için Allah’a çocuk isnad etmişlerdir.Öyle ki bunu yaparken de kendilerini güçlü,Allah’ı ise güçsüz göstermek amacıyla,Allaha kızlar ve kendilerine ise oğlanlar isnad etmişlerdir.”
Allaha inanıp,putlara ise kendilerini Allaha ulaştıran bir vasıta olarak gördüklerini söylemişlerdir.
Bunu yapmalarındaki önemli sebeplerden biri de;Allahı bilip sıfatlarında hataya düşmelerindendir.Allahın sıfatlarını anlayamadıklarından dolayı,kolay gördükleri inkâr yoluna girmişlerdir.
“Allah’ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah’ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar.”
Oysa tüm” Mevcudat, Cenab-ı Hakkın vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettiği gibi, celâlî, cemalî, kemalî olan cemî sıfâtına da delâlet etmekle, Hâlıkın zatında naks ve kusur olmadığını ve şuûnatında, sıfâtında ve esmâsında ve ef’âlinde de naks ve kusur bulunmadığını ilân ediyor.”
Kendilerinin bir evi idare etmekten aciz kalmalarına rağmen,Allah nasıl oluyor da bütün bu kâinatı birden,hiç yorulmadan,kolaylıkla idare edebiliyor?
Bundan olsa gerek ki;Yahudiler Allahın kâinatı altı günde yarattığını,yedinci günde ise yorulup dinlendiğine inanmışlardır.
Cumartesi gününü kendilerine tatil ve dinlenme günü yapmaları bu düşünceden kaynaklanmaktadır.
Müşrikler Allaha çocuk isnad etmişlerdir.Bir yandan cinleri Allaha ortak kabul etmişler,diğer yandan da kız ve erkek evlat isnadında bulunmuşlardır.Yani hoşa gidenlerini kendilerine,hoşa gitmeyenleri de Allaha vermişlerdir.
Rabbimiz bu konuda:’Em lehul benât ve lekümül benûn.’,”Yoksa kızlar Allahın,erkekler sizin mi?”
*Yahudilerde melekler Allahın kızlarıdır,diyerek O’na evlat ve çocuklar isnad etmişlerdir.
*Hristiyanlar da Hz.İsa’nın Allah’ın oğlu ve hatta daha da ileri giderek,Allah’ın Hz.Âdemin işlemiş olduğu suçtan dolayı,bunu affettirmek amacıyla İsa’nın bedenine hulul edip girmiştir,diyerek Allah’a bir de cesed isnad etmişlerdir.
İsa ibnullah yani Allah’ın oğludur,demişlerdir.
Ehli Sünnet Allahı tüm beşeri sıfatlardan tenzih ederek,tevhide safiyeti esas almış,tüm yaratılmışlardan tecrid ve tenzih etmiştir.
Hatta öyle ki,sebepleri bile devre dışı bırakarak, Mehmet Feyzi Efendi-nin ifadesiyle;”Allah Taala ef’alini bil-esbab değil,indel esbab halk buyurur.”
Yani sebeplerle,sebepler vesilesi ile değil,onların yanında,oluşumu esnasında onlarında yanında bulunmasıyla yaratır.
Yani sebeplere cüz-i bir ücret verilmiştir.
“Hem siz, ne yerde ne de gökte Allah’ı âciz bırakacak kimseler değilsiniz. Ve sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
-Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler yok mu; işte onlar, benim rahmetimden ümîdi kesmişlerdir; işte onlar için (pek) elemli bir azab vardır.”

31-10-2011
MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015