SAYIN MİLLİ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU’YA ARZOLUR

SAYIN MİLLİ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU’YA ARZOLUR
Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu-ya açık mektub:
1-Öğretmen kalitesini yükseltici,öğretmen üzerine yatırım yapılmalı.
Her ay ona eğitim broşür-kitap ve araştırmalarla desteklenmesi sağlanmalı,bakanlıkça ücretsiz olarak okuması sağlanmalıdır.
2-Öğretmenlerin akademik çalışma yapmalarının önü açılmalı.
Uzmanlık gibi baştan savma bir uygulama ile değil,bizzat araştırma görevlisi olup,direkmen her müracaat edene akademik çalışma yapması sağlanmalı, konular bakanlıkça,kişi ve üniversitenin ortak seçimi sonucu belirlenmelidir.
3-Eğitim tam gün olmalı.Öğretmen tam gün okulda istihdam edilmelidir.
Öğretmenlerin maaşlarına yüzde elli artış yapılarak,başka işlerde çalışmaları engellenerek,okulda,milli eğitimin gözetiminde araştırma ve çalışma yapması sağlanmalıdır.
4-Okullarda branş odaları oluşturulmalı.
Öğretmenlerin bire bir öğrencilerle iletişim kurması,çalışmalarını odalarında sürdürüp,branş öğretmenlerinin birikimlerini ortak plan çerçevesinde sürdürebilmeleri için her bir branş için bir oda tahsis edilmeli,öğretmene bir kimlik kazandırılmalıdır.
Beden eğitimi için ayrılan yerlere yeni bir okul bile yapılabilir.Beden eğitimi için yer tahsis edilse de,bir okulda bulunan 50-100 kişilik öğretmenlerin gelişiminin önünün açılması daha öncelikli olmalıdır.
5-Müfettişler araştırmalarıyla sürekli öğretmenleri desteklemelidirler.
Müfettişlik ceza müessesesi olmaktan çıkarılmalı,araştırma müessesesi haline dönüştürülmelidir.Her ay hazırladıkları hazırlık ve dökümanları,hangi branş veya sınıf üzerine ise o konudaki öğretmenlere gönderilmeli,öğretmenler sürekli hazırlanacak cd-lerle desteklenmelidirler.
6-Uzun süre kalan müdürlerin performansını arttırıcı kalite kontrole gidilmelidir.Sürekli yeniliklere ve yenileşmelere açık hale getirici çalışmalar yaptırılmalıdır.
7-Her yıl okulların idare ve öğretmenlerinden,eğitimin kalitesini arttırıcı öneriler bakanlığa sunulmalı ve uygulanmalıdır.
8-Öğretmen çocuklarının baba mesleğini sevmesi için çocukları teşvik edilmelidir.
Yüzdeliğe vurulacağı zaman,öğretmenlerin acaba kaçta kaçının çocuğu baba mesleği olan öğretmenliği tercih etmektedirler?
Hiç denilecek kadar olacağını göreceksiniz.
Mesela bu çocuklara,hiç olmazsa çocuklarından birine imtihansız bursu verilsin,öss imtihanında ek puan verilsin.
9-Öğrencilerin ahlaksızlık,başı boşluklarına çözüm için ya disiplin kurulu aktif ve yaptırımcı olarak çalıştırılsın veya öğrenci ve aileleriyle şartname yapılarak gerçek okuyacak çocukların okumalarına engel olan,sınıfı sabote eden bu çocuklar açık öğretim ve dışarıdan imtihanlara girerek mesleklere yönlendirilmeli sağlanmalıdır.
10-Tüm öğretmenlere bir yıl boyunca belli bir ders ücreti ödensin.
Ders ücreti alamayan öğretmenlerin bundan yararlanması için belli bir ücret tahsis edilmelidir.
Yaz döneminde sınırlı da olsa bütün öğretmenlere belli bir ders ücreti ödenmelidir.
11-Eğitimin 5 yıldan sonraki mecburiyeti kaldırılıp,açık öğrtim ve meslek okullarına yönlendirilme yapılmalıdır.
Düz liseler aspirin gibi bir yandan her derda deva olarak kullanılırken,bir yandan da hiç bir derde şifa olmamaktadır.
12-Sağlık Bakanlığında görülen gelişim ve açılımlar gibi,Milli Eğitim Bakanlığında da Özelleştirilmelerin gerçekleşmesi,rekabetin arttırılarak eğitim kalitesinin arttırılmasına gitmesi teşvik edilmelidir.
Tüm milletin eğitime katılımı sağlanmalıdır.Bu da özel okulların açılması ile mümkündür.
Devlet öğrenci için ayırdığı parayı,öğrencinin tercihi sonucu özel okullara aktarılmalıdır.
Bir yandan da emekli olan öğretmenler için bir istihdam alanı oluşturulmuş olmaktadır.

MEHMET ÖZÇELİK
TEKEL 75.YIL YİBO/ADIYAMAN
0505 572 09 15
mozcelik02@hotmail.com
www.tesbitler.com
www.mehmetözçelik.com

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015