RİSALE-İ NURUN HAKİKATI

RİSALE-İ NURUN HAKİKATI
Risale-i Nurun hakikatı,asırların hakikatıdır.
Böyle bir hakikatın anlaşılması,elbette basite irca edilmemelidir.
Tercümeler ile,sadeleştirme bahaneleri ile tahrif edilmemelidir.
Elbisesi yırtılıp değiştirilerek,başka ve başkasının kendisine aid elbisesi giydirilmemelidir.
*Risale-i Nurlar muhatabın seviyesine inmekten ziyade,muhatabını kendi seviyesine çıkarmaktadır.
Risaleleri anlamıyorum,seviyeme insin diyenler;
-Risaleleri günlük gazete olarak görmek istemektedirler.
-İlmi çalışma içerisine girmemektedirler.
-Kur’anın dilini öğrenmemektedirler.
-Risalelerin sadece dini değil,dili de muhafazaya çalıştığını bilmemektedirler.
-Risalelerin her bir kelimesi üzerinde çokça düşünülecek hatta eserler yazılacak kapsamda hakikatları barındırmaktadır.
-Risaleler seviyeme insin demek;oda benim gibi rütbesiz olsun,rütbelerini söksün,benim gibi er olup,mareşallık rütbesinden vaz geçsin demektir.
Oysa risaleler er mesabesindeki avama,rütbe takarak,cehdi,gayreti ve samimiyeti nisbetinde ona rütbe takmaktadır.
-Risale-i Nurdaki her bir mesele 200 ayetin hülasa ve izahıdır.
-Hadis ve özlü sözlerden süzülmüş hakikatlardır.
-Risale-i Nurlar kesbi değil tamamen vehbidirler.
-Risale-i nurun en büyük hususiyeti,kendisini okuyana istikamet ve teslimiyeti vermesidir.
-İslâmiyet ise istikamet ve teslimiyettir.
-Risale-i Nurlar kendisini okuyanlara;islâmiyetin bütününü oluşturan,sadakat, sebat,uhuvvet,muhabbet,tesanüd gibi bir çok ulvi kavramları kazandırmaktadır.
-Risale-i nurlar asrın idrakine söylenmiş hakikatlardır.
-Asırları özetleyen hakikatlar mecmuasıdır.
-Her insan kendi dünyasını açacak anahtarı onda bulmaktadır.
-Dünyasına giremeyeceği ve fethedemeyeceği insan yoktur.
-Risale-i nurlar anlatılmaktan önce,anlaşılmak için yazılmıştır.
-Risale-i nurlar küfrün tüm kalelerini herc-ü merc etmiştir.
-Umumül belva yani adeta çözülemeyen meselelere çözüm getirmiştir.
-Risale-i nurlar asırları aşan bir eserdir.
MEHMET ÖZÇELİK
06-02-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015