O NERDE ?

O NERDE ?
O sende bende
Gökte yerde
İçte ser’de
Hem her yerde

Maddede değil,manada
Zulmette değil,nurda
Halkta değil,Hakta
Serada değil,Süreyyada

Göze inmişse perde
O nerde?
Kapanmışsa kalb de
Bulunmaz elbet kalbde

O’nu ara Ben-de
Düşün! O ser’de
Şeytan şerde
Çeker perde

Görünmez! O zâhir.
Görünür! gayet bâhir
Her yeri kuşatmış Kâhir
Nefis ve şeytan sâhir

O ikisiz Bir-dir
Hem de Tek-tir
Bir,tek ve Yek-tir.
O’na getir Tekbir

Damlasın! Derya nerde?
Maddesin! Mana nerde?
Işıksın! Güneş nerde
Arama bir yerde
O her yerde…
MEHMET ÖZÇELİK
13-07-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015