NUR İSMİ

NUR İSMİ
Allahın bin bir isminden biri de Nur ismidir.
Nur madde ve maddi olanın zıddıdır.
Nur,nuraniyet,şeffafiyet ve parlaklığı ifade eder.
Nur her yere ve her şeye nüfuz eder.
Allahın ismi nur,Kur’an-ın bir adı nur, Kuran nur diye isimlendirildiği gibi,Tevrat,İncil-de nur diye isimlendirilmiştir.
Kur’an-ın bir suresi nur suresi,bir âyeti de nur âyetidir.
Nur ismini Tevhid delilleri içerisinde zikreden Bediüzzaman,Nur ismi benim bir çok müşkilimi halletmiştir,demiştir.
Hele hele böyle madde-perest bir asır ve zamanda nura ve nur ismine sarılmayan ve dayanmayan bir insan maddede boğulur.
Bu asır nur asrıdır.Maddi ve manevi nuru elinde bulunduran kazanır.
İletişim dünyası nur ismine dayanır.
Sanal dünyada yer darlığı ve sıkışıklığı olmaz.Sanal dünya kopyala yapıştır,dünyasıdır.
Aynı asıldan bir çok fasıl üretilebilir,türetilebilir.
*Nur isminin inkişafı maddeyi aradan kaldırır.Ulaşılamaz ve kavuşulamaz olanları birbiriyle buluşturur.
Bu durum maneviyat kesbeden evliyanın hallerinde olduğu gibi,maddi olarak nur ismine dayanmakla da mümkündür.
* Kuran-ı Kerim-de ortalama nur ile ilgili 36 âyet geçmektedir.
Bunlar;
*Allahu nurus-semâvati vel ard-,-Allah yerlerin ve göklerin nuru, münevviri, nurlandıranıdır.
*Allah,müminleri karanlıktan nura çıkarır.
*Kâfirler,Allahın nurunu söndürmek ister.-li yutfiu nurallahi bi efvâhihim.
*Nurla zulmet bir olmaz.
*Kıyamet günü müminlerin nuru önlerini aydınlatır.
*Allah nurunu tamamlar.-ve yütimmu nurehu velev kerihel kâfirun-

*Hadiste;”Evvelu mâ halakallâhu nuri”,-Allahın yarattığı şeyin ilki,benim nurumdur.”
Allah kâinatı Peygamber Efendimizin nurundan yarattı.
Her şeyin aslı nurdur.
-Nur isminin küçük bir tecellisi olan güneş,eğer nurunu çekse dünya yok olacaktır.

*Allahın değer verdiği nurlar;imanın nuru,marifetin nuru,muhabbetin nuru, ibadetin nuru,hidayetin nuru,basiretin nuru,şehadetin nuru,nübüvvetin nuru,kitabın nuru, dinin nuru,inancın nuru,ameli salihin nuru,insaniyetin nuru,cennetin nuru,ihlasın nuru,uhuvvetin nuru,gözün nuru gibi hakikatlardır.

-O nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter
Bunaldı milletin âfakı,bir sabah ister.

*Teknoloji ve asrımız nur isminin inkişafıdır.
Bu inkişaf hem ateizmi ve hem de materyalizmi bitirecektir.
Teknoloji, peygamber mucizelerinin nurundan süzülen,nurun maddeye galibiyeti ve hakimiyetidir.
Nurun bir yansıması olan televizyonda bir kişi,seyredenler sayısınca nuraniyet kesbetmektedir.
Konuşanın görüntüsü gibi,bir olan sesi kulaklar sayısınca çoğalmaktadır.
Tüm iletişim araçları bu manada nur isminin bir tezahürüdür.Maddi şekle girmiş bir halidir.
Süleyman peygamberin Belkıs-ın -aynen,mislen ve cismen- tahtını getirdiği gibi,yapılacak olan ışınlama ile de,nurun letafeti ve inceliği nisbetinde bir çok şey aynen peygamber mucizesi gibi görülecektir.
Evliyanın kerameti bu nevidendir.
Maddenin kendi içerisinde nasıl ki incelik ve kalınlığı varsa,nurda kendi içerisinde farklılık arz etmektedir.Sesin inceliği,görüntünün,kokunun,fikrin, hayalin, bakışın,ruhun,Cebrailin,Azrailin,genel olarak nurdan yaratılan meleklerin,vs farklı farklıdır.
O Nuraniyet sırrıyla Cebrail bir anda Rabbimizin huzurunda olduğu gibi, Peygamberimizin huzurunda da olmaktadır.
O nuraniyet sırrıyla Azrailin bir kişinin ruhuyla milyarlarca kişinin ruhunu alması arasında bir fark yoktur.

*Cennet nur üstüne nurdur.Orada nur yenilecek,nur koklanacak,nur konuşulacak,nur içilecek,nur okunacak,her şeyi nur olacak

*Kâinatın başlangıcı nur ile başlamış,nur ile sonlanacaktır.
Kıyametin kopması o nurun çıkması ile ve insanlardan mü’min olanların ruhunun kabzedilmesi ve o nurdan nasibi olmayan kâfirlerin başına kıyametin kopmasıyla gerçekleşecektir.

*Mü’mini Allah ile bir arada tutan ve rabteden işte o iman nurudur.O’nunla varlığını devam ettirecek olan da o nurun varlığı ve devamıdır.

1-Ey nurların nuru,
2-Ey nurları nurlandıran,
3-Ey nurlara suret ve şekil veren,
4-Ey nurları yaratan,
5-Ey nurları takdir eden,
6-Ey nurları idare eden,
7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,
8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,
10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,
Kurtar bizi ateşten (zulmetten-nursuzluktan) ey Rabb’im!
08-10-2011
MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015