NEFSİN TATMİNİ

NEFSİN TATMİNİ
İnsan bir dakikalık tatmin uğruna,adam öldürmekte,25 yıl dünya hapsinde yatmayı kabul etmekte,yılları bir dakikaya feda etmektedir.
Âhirette göreceği de cabası…
Şeytanda öyle idi.Bir anlık kibir ve nefsini tatmin uğruna alemlerin yaratıcısına kafa tuttu.
Sınırsız bırakılan duygularını kontrollü kullanması gerekirken,kontrol dışı kullandı,kontrolden çıktı.
İnsanlar bir dokun,bin âh işit,kabilinden tam bir dolmuşluk içerisinde bulunmaktadırlar.
Kavga etmemek için değil,adeta kavga etmek için bahane aramaktadırlar.
Maneviyattan mahrum bırakılan ve de maddiyata dalarak menfi duygularla doldurulan insanlar,patlamaya hazır hale getirilmektedirler.
Dünya her zamankinden daha büyük bir buhran geçirmektedir.
Hem maddi hem de manevi bir sıkışıklık içerisine itilmektedir.
Bu bir ümitsizliğe itmek değil,fecri sadıkın evvelindeki fecri kâzib halidir.
Dünya maddi ve manevi bir buhranla beraber,bir değişim içerisindedir.
Değişimin fıtrata uygun yapılması gerekmektedir.
Türkiye hapishanelerinde 130 bine yakın insan yatmaktadır.
Bütün bunlar bir anlık nefse mahkumiyetin sonucunda bu hale düşmüşlerdir.
Kendilerini kontrol edememişler,yoldan çıkarak bir anlık gaflet sonucu kaza yapmışlardır.
Maddi ve manevi kazalar arttı.Kayıplarda büyük oldu.
Helal dairesi geniş,harama girmeye gerek yokken,insanlar bir anlık tatmin uğruna dünyalarını da âhiretlerini de heder ettiler.
Sonsuz âhiret hayatına nisbeten dünyanın bin senelik hayatı bir ân iken,insanlar o bir ân-a aldandılar.
Ruhlarını unutup,nefse mağlub oldular.
İnsanların bükemedikleri elini kırdılar.
Bükemediğin eli öpeceksin.
Cinleri temsilen iblis önce yaratılmış olmasına rağmen,Hz.Âdem-e hürmetle emredildi.
İblis mağlub olduğu Âdemin elini öpmedi,diretti ve düşmanlığını sürdürdü…
Bir anlık hata neye mal oldu,ne maliyetler çıkardı.
Hz.Âdem bir anlık tatmin uğruna cennetten çıktı,evlatlarının çıkmasına sebeb oldu.
İnsanlık tarihi harpleriyle darpleriyle hep bir anlık tatminiyetin bedelini ağır ödemekte ve de ödetmektedir.
Bu durumda ya kalbe bir yasakçı konulacak veya cezalar arttırılacaktır.
Ya kişi kendisini kontrol edecek veya devlet o insanları kontrol edecektir.
Ben buluşmak şey yani bulaşmak istemiyorum,diyerek,insanlar;-ben orucum,bana sataşma demelidir.
Hz.Meryem orucuna niyet etmeliler.
*Hadisde:”Canım kudretinde olana andolsun ki,eğer siz suç işlemeseydiniz, elbette Allah sizi yok ederdi de günah işleyip Allaha istiğfar eden ve O’nun da kendilerini bağışlayacağı bir toplum getirirdi.”
Çünkü cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değildir.
MEHMET ÖZÇELİK
24-11-2012

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015