NASIL BİR MEŞVERET Kİ ?

NASIL BİR MEŞVERET Kİ ?
Nasıl bir meşveret ki;
Sürekli alınan kararlar topluma muhalif oluyor.
Oysa Hadiste:”Ümmetim dalalet ve yanlışlık üzere birleşmez.”
Bu meşverettekiler hangi ümmetten,nasıl bir ümmettendirler?
-Nasıl bir meşveret ki;
Meşveret; manası yönüyle de bal yapmayı ifade eder.
Meşveret ne yapıyor? Hani ballar? Neden müşteri bulunmuyor,eriyor?
Yoksa eşek arısı gibi vız vız edip,bal üretilmiyor mu?
-Nasıl bir meşveret ki;
Hep mağlup oluyor,mahcup oluyor!!!
İsabetli bir karar çıkmaz mı bu meşveretten?
-Meşveret yoksa isabetsiz kararlarda ısrar etmek demek midir?
-Hayret ve hayret ki;
Bu meşvereti alanlar hayatı içtimaiyeyi çok bildiklerini iddia ettikleri halde,hayatın dışında mı yaşamaktadırlar?
Hala 50 yıl öncesinde yaşayıp,akıllarını mazide ve mazidekilerin cebinde mi bırakmaktadırlar?
Allah aşkına nasıl bir meşveret ve meşveret sahibidirler ki;
Hiç mi düşünmezler,bu gidiş nereye?
Az olsun,biz olalım,mazide kalıp müstakbele geçmeyelim!!!
Bir inad ve yaftalama üzerine hareket edilebilir mi?
Türkiye-nin ve dünyanın gidişatından hiç mi haberdar değiller?
Muhalif olup muhalefette kalmayı kendilerine yol edinmiş,her aldıkları kararda etrafındakileri dağıtan bir meşveret,dengeli bir meşveret midir?
Hayır yapmayıp,şerde hayrı gören bir meşveret uyumlu ve uyulacak bir meşveret midir?
Tüm iyi niyet taşlarını yola düzüyorum bir sonuç çıkmıyor.
Bu durum bende şüphe uyandırıyor?
Birin ve birilerinin boyunduruğu altında mı yaşanıyor?
Hala kör siyasetin gözlüğüyle mi bakılıp değerlendiriliyor?
Koca kâinat çapındaki bir hizmete Demirel gibileri biri ölçü olabilecek ne kapasitede ve nede seviyededir.
Neden o da hizmete feda edilemiyor,hizmet ona ve onun gibiler için harcanıyor?
Vicdani mi? İnsani mi? İmani mi? İçtimai mi? Siyasi mi?
Hangi şeye sığar? Hangi mantık tartar?
Artık yeter!!!
Hizmetin terbiye etmediği kimseleri,zaman faturası ağır bir şekilde terbiye eder.
Geçmişe bir bakıp,ferdi ve cemaatla muhasebe zamanıdır.
İttihad-uhuvvet-muhabbet zamanıdır…
Üç mesele var;İman-Hayat-Şeriat.
El’an şeriat yani siyasi ve idare dönemi başlamıştır.
Millet dizginini onun elinden almış,ilk defa cumhurbaşkanını seçmekle,hakimiyetine kavuşmuştur.
Bir devre kapanmış,yeni bir devre açılmıştır.
Dağılan su damlaları ve tanecikleri gibi olmayın ki,kuvvetiniz dağılmasın.
Hayırlı olsun…

MEHMET ÖZÇELİK
10-08-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015