MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI BEYE

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI BEYE
Sayın Bakanım,ben 31 yıllık meslek hayatımda gördüğüm aksaklıkları ve tekliflerimi bir öğretmen olarak zat-ı âlilerinize arz edeceğim;
1-Neredeyse bir asırdır eğitimin temeline inilmedi.Hep eğitimin kaportasıyla, fiziki yapısıyla,vitrini ve geçici tedavi yöntemleriyle uygulama yapıldı.
Adeta eğitimin motoru indiril de reflekte edilmedi,bir asır sonraki insanları taşıyamaz oldu.
Bununda en büyük sebebi ;Rejim uğruna eğitimin dokunulmaz kılınmasıydı.
2-Tevhid-i Tedrisat eğitimi kısırlaştırdı.
Farklı kabiliyetler tek bir tornadan çıkmış gibi adeta nesiller harcandı ve budandı.
Farklı kabiliyetlerin ortaya çıkması engellendi.
3-Eğitimin motoru durumunda olan öğretmenin yetiştirilmesine ağırlık verilmedi.
Öğretmen değil,eğitim desteklendi.
Bu hükümet döneminde eğitime en büyük bütçeden pay ayrılırken,eğitimden öğretmene en az –maddi ve manevi- bütçe ! ayrıldı.
-Öğretmenlerin görüşüne ciddi manada baş vurulmadı.
Bütün iş öğretmenin üzerine yüklenirken,onun görüşüne önem verilmedi.
4-Fatih projesi kapsamında,verilen tabletlerle beraber;
-Bakanlıkta,Milli Eğitim müdürlüklerinde ve okullarda danışman mesabesinde tecrübeli öğretmenler seçerek,diğer öğretmenlere gerekli olan tüm alt yapıyı oluşturmaları sağlanmalı.
Bunlar;yazılı sorularını hazırlamadan görüntülü dvd-ler hazırlamaya,akademik çalışmalar yapıp bilgi ve tecrübelerin öğretmenlere aktarılmasına,adeta öğretmene lazım olacak olan her türlü materyalleri temin etmede görevlendirilmelidir.
-Müfettişler gördükleri eksikleri ve tecrübelerini öğretmenlere bir kitapçık halinde ulaştırmalıdır.
-Gerekirse müfettişlik sistemi akademik araştırma merkezlerine dönüştürülerek, branşlar halinde sürekli öğretmenleri materyallerle,araştırmalarla destekleme merkezleri haline dönüştürülmelidir.
-Öğretmenlere kendi branş ve eğitim alanında akademik çalışma yapma imkanı sağlanmalıdır.
İl Merkez Milli eğitim müdürlüklerinde ve bakanlıkta branşlara göre birimler oluşturmalı,bunlar il merkezlerinde üç ayda bir,bakanlık görevlileriyle birlikte altı ayda bir araya gelmeli,gelişmelerden haberdar edilip yeni tekniklerle, metotlarla, materyallerle desteklenmelidir.
Öğretmen güncellenmelidir.
-Yayın evleriyle anlaşılıp Eba-dan öğretmen ve öğrencilerin sürekli okuması sağlanmalıdır.
Hatta her ay bakanlıkça öğretmenlere –gerekirse istek ve tercihlerine de bırakılarak – kitap gönderilmelidir.
Milli Eğitimin kendi yayınları da öğretmenlerin istifadesine ve indirmesine sunulmalıdır.
-Proğram yapıcılarıyla bakanlık anlaşma yaparak derslerin görüntülü ve flaş olarak işlenmesi sağlanmalı,indirilmesine müsaade edilmelidir.
Bunların yapımında öğretmenler ve öğrenciler de teşvik edilmelidir.
Verilen tabletler mutlaka içleri doldurularak öğrencilerin faydalı şeylerle meşgul olmaları sağlanmalıdır.
MEHMET ÖZÇELİK
27-03-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015