KÜTÜK VE ODUN ABD

KÜTÜK VE ODUN ABD
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmaktadır:

“Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir, hemen gel de öldür onu!” diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”
Haberde: ABD hariç herkes İsrail’e ‘durdur’ dedi
Ve daha bunun gibi bir çok kere dünya karşı dururken ABD İsrailin yaptıklarına hep susmayı seçmiştir.
Hadiste zikredilen ağaç olan Ğarkad-ın iki manası vardır;
Biri gerçekten bir ağaçtır.Bunun hakkında;
“Ğarkad Ağacı:

Ğarkad adı, Araplarda, yalnızca Avsej (Tekedikeni veya Şeytan İpliği) ağacının büyüğü için kullanılır. Küçük Avsej ağaçları için Ğarkad adı kullanılamaz. Avsej (Ğarkad) ağacı, Patlıcangiller (Solanaceae) familyasına mensup dikenli bir ağaçtır. Menekşe renkli çiçekleri ve portakal veya kırmızı renkli küçük küresel meyvesi bulunmaktadır. Hz. Muhammed (S), Ğarkad Hadisinde, (Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopamaz. Oyle ki, taş ve ağaç der: Ey Müslim, Ey Abdullah, arkamda Yahudi var, gel onu da oldür. Ğarkad ağacı hariç. O Yahudi ağacıdır) diyerek, Ğarkad ağacını, bir Yahudi ağacı olarak ilan etmiştir. Arap-İsrail çekişmesi sırasında ve 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasından sonra, bu Kehanet Hadis sıkça tedavül edilmeye başlanmıştır. Ne gariptir ki, İsrailliler, bu cins dikenli ağacın dikilmesine artan bir ilgi gostermektedir”
Bu durumda İsrailliler bunu o zamandan beri çokça ekmektedirler.
Diğeri ise manevi bir yorum olup,İsrailin zulmüne tüm dünya karşı çıkarken ABD ağabeylik yapıp ses çıkarmamakla o KÜTÜK ve ODUN olmayı uygulamasıyla göstermektedir.Bunu da sürekli göstermektedir.
İsrail bir yandan kendi akibetini hazırlayıp,oraya doğru giderken,ABD-de aynı akibete düçar olmaktadır.
Yahudiler ile ilgili daha öncede epey yazmıştık. Onlar insanlığın en şerirleridirler.
Kur’an-da bazı özellikleri şöyle dile getirilir:
1- Tevrat-ı değiştirdiler. (Bekara 79)
2- Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran 183)
3- Hazret-i İsa-yı öldüremediler. (Nisa 157)
4- Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide 64)
5- Hazret-i Meryem’e iftira ettiler. (Nisa 156)
6- İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide 82)
7- Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe 30)
8- Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’ana inanmadılar. (Bekara 146)
9- Çoğu iman etmeyecektir. (Bekara 100; Nisa 155)
10- Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bekara 88-89)
Hristiyanlarla olan özelliklerinden bazıları ise ise;
-Yahudi bilginleri ve Hıristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe 34)
-Yahudi ve Hıristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide 51)
-Resulullah, dinlerine girmedikçe, Yahudi ve Hıristiyanlar ondan razı olmazlar. (Bekara 120)
-Ehl-i kitap,’Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek’ dediler. (Bekara 111)
-Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, Cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine 6)
MEHMET ÖZÇELİK
28-12-2008

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015