KURBAN YAKINLAŞMAKTIR

KURBAN YAKINLAŞMAKTIR

*Kurban yakınlaşmaktır.Kimin için kesildiği,kime yaklaşıldığı ve yakınlığına göre hüküm alır.
Allah’a yakınlaşma yolları muhteliftir.Ancak Allah kendisine yakınlaşmanın en keskin,kolay ve doğru yollarını da belirtmiştir.
Kurban da bir teslimiyet,tam bir inanç,tam bir sadakat,tam bir yakınlılık vardır.
İnsanın gerektiğinde en sevdiği şeyi,ondan daha çok sevdiğine vermesi,feda etmesidir.Bu canı ve cânanı da olsa…
Kurbanda bir yükseliş vardır.Kan ve etler Allah’a gitmez iken,ibadet,emre isyandan kaçış,emre itaate koşuş vardır.
Şeytana değil Rahmana bir gidiştir.
Hayvanlıktan insanlık derecesine madden ve manen bir yükseliştir.
Gönülde O’ndan başkasına yer vermemek,sadece O’na yer vermektir.

*Dediler ki;gözden ırak olan gönülden de ırak olur…
Dedim ki;Gönül’e giren gözden ırak olsa ne olur.

*Kurban faniden ve fenadan geçerek,bâkiye yönelmek,ebediliği müşteri olmaktır.
“Hem o Rahmân’ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücâhede işinde telef olan bir nefere şehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismânî bir vücud-u bâkî vererek Sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor…”

*Kurban Allah’ı bulmak ve O’nu bilmektir.O’nu bulamayan ve bilemeyenler,çok değersizleri değerli bilmişler,yanlışı bulmuşlardır.
Sanem ve putlar ilah edinmiş,onlara kurbanlar hatta evlatlar adanmıştır.

*Kurban rahmettir.Rahmete vesiledir.Rahmetin nüzulüne vasıtadır.
Haşa Allahın rahmetine aykırı bir durum değildir.
*Allahın rahmeti mi yoksa adaleti mi?Öne çıkan hangisidir?
-Her adil merhametlidir ancak her merhametli adil değildir.
Allah adaletiyle dengeyi sağlamaktadır.
Kurban adaletiyle rahmeti sürdüren bir hakikattır.

*Rahman,dünyada ayrım yapmadan herkese rızkını veren,rahim ise,ahrette müminlere rahmet eden bir isimdir.
Kurban,Rahman isminin dünyadaki en kapsamlı tecellisine vesiledir.Rahmanın bir gereğidir.

*Her şeyden önce bunu emreden,bizden isteyen Allahtır.Kimin malını kimden esirgeyebiliriz ki?
Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl
Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim.

Hac ibadetin başlangıcı,kurban ise neticesi ve kabulün –inşaallah- göstergesidir.
Çeşitli yönlerden kâbeye yönelenlerin orada tarafı kaldırarak tavafta buluşmalarıdır.
İbrahim Hakkı Bursevi-nin ifadesiyle;
-Kâbede taraf yok,tavaf var.Kabede her taraf var.
Bir arınmak olan kurban ile kişi bayrama arınmış olarak çıkmaktadır.

Bayram ise onun ücretidir.Gerçek bayram kulun Rabbisiyle buluşma anıdır. Kurbanda da bu buluşma vardır.

Can bula Cânânını,
Bayram O Bayram ola.
Kul bula Sultanını,
Bayram O Bayram ola.
Hüzn-ü keder def ola,
Dilde hicap ref ola
Cümle günah af ola,
Bayram O Bayram Ola …

08-11-2011
MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015