KISKAÇ

KISKAÇ
*Her partide mutlaka yüzde on oranında kusurlu,menfaatine,sefahet ve inançtan ve de toplumun değerlerinden uzak insana rastlarsınız.
Belki bu durum Chp de -Bediüzzamanın tabiriyle- yüzde beş oranındadır.Ancak geriye kalan yüzde doksan beş o yüzde beşin kıskacı altındadır.
Bunu kendisini İslamcı bir parti olarak gösteren geçmişten günümüze Milli Nizam,Msp,Refah ve Saadet partisinde de görmekteyiz.
Bu partide maalesef yüzde beşin de değil,milyonda ikinin kıskacı altında kalmış,o minval üzere proğramlarını belirlemiştir.
Bu partide çok değerli ve samimi insanlar bulunmaktadır.
Bu meseleler siyaset yoluyla şimdiye kadar hiç çözülememiş ve çözülmesi de mümkün olmayıp ancak âhirete kalmıştır.
Onlarla yapılan münakaşalar çözüm getirmemiş,tam tersine menfi insanların ekmeğine yağ sürmüştür.
Hatta o münakaşalar darbecilerin darbelerini maalesef tetiklemiştir de…
Ancak ve ancak özellikle iki insan var ki;bunlardan birisi partiyi siyaset yönüyle şekillendirirken,diğeri fikir yönüyle şekillendirme yoluna gitmiştir.Partinin motoru olmuşlardır.
İkincisi olan ve uzun zaman-dır Zaman gazetesinde tevbe etmiş bir kişi sıfatıyla veya zaman camiası tarafından yumuşatılarak yazı yazan veya eski milli görüş gömleğini çıkararak yeni kırmızı bir gömlek giymiş olan Ali Bulaç –tır.
Özellikle Ali Bulaç-ın yazdığı meal doğrultusunda fetvalar verilir,içtihatlar yapılır ve İran yanlılığı ön plana çıkarılırdı.
Şu durumda önceki özel tavır ve yazılarından ayrı olarak,sosyolojik genel şekillendirme yazılarıyla ön plana çıkmaktadır.
Önceki bu tavrıyla sert bir tutumun oluşmasına,Müslümanların arasındaki ihtilafın körüklenmesi yönünde büyük zararlar vermiştir.Hâla da kalıntıları devam etmektedir.
*Asıl önemli olan ise;Oğuzhan Asiltürk-tür.
Bu İslamı temsil ettiğini söyleyen partide,her ne kadar Şevket Kazan-da önemli rol oynasa da,partinin şekillenmesinde,biçimlenmesinde beynini oluşturan,şimdiki siyasi kimlik ve görüntüyü veren,gençler üzerinde etkili olup onların hislerini galeyana getiren Oğuzhan Asiltürk-dür.
*Has Parti ile bir çıkış yaparak,bu iki ve şimdilerde tek kişinin şekillendirdiği partiden çıkmaya çalışan Numan Kurtulmuş ise,baştaki çıkışıyla Türkiye geneline bir ümit vermiş,gelecek vaat etmişti ancak belli ki oda kolay olmadı ve eski elbise ile siyasetini sürdürmeyi yeğledi.
Ak Partiyi farklı kılan ise,bu İslamcı! partiye gömlek giydiren Oğuzhan Asiltürk-ün giydirdiği elbiseden soyunmuş ve de soyutlanmış olmasındandır.
Kesin olarak söylerim ki;eğer Tayyib Erdeğon-da eski gömleği çıkartmasaydı,yüz senede geçse iktidar olması söz konusu olmazdı.
Bu partinin en büyük hasenatıdır Tayyib Erdoğan.
*Oğuzhan Asiltürk ordudan atılan darbecilere sahip çıkmakla yine gündeme geldi.
Oğuz-Han-Asil-Türk! –ü Ergenekonsever beyefendi olarak tanımlayan Nuh Gönültaş; Necip Fazıl Kısakürek-in onun hakkındaki şüpheciliğini de dile getirmiştir.
Şimdilerde her taşın altından çıkan ergenekonun bu partiye girişi bu gibi kimseler tarafından olduğu kuvvet kazanmaktadır.
Bir vatandaş borcu olmak üzere şimdiye kadar yazmak için çok düşündüm ancak hep kırmak ve gücendirmek korkusuyla erteledim.
Bugünlerde yine gündeme gelen Oğuzhan Asiltürk için geçmişte çok yazmak isteyip de yazamadığım yazıyı şimdilik kısada olsa tarihe bir ışık tutması,intibaha vesile olması sebebiyle bir sorumluluk gereği yazdım.
*Bununla beraber sağdan saf değiştiren Ali Bulaç ile,soldan saf değiştirmiş görünen Hasan Cemal yazmış olduğu;’Kimse kızmasın Kendimi yazdım’kitabıyla günah çıkarırken,dilerim ki Ali Bulaç-da bu mânada kendisine keffaret olacak bir kitabı yazar.
MEHMET ÖZÇELİK
01-02-2012

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015