İNSAN VE İSYAN

İNSAN VE İSYAN

İnsan isyana meyyaldır. Bu fıtratında mevcuttur. Yusuf Aleyhisselam:”Muhakkak ki nefis kötülükleri emreder. Ancak Rabbimin merhamet edip koruduğu müstesna..”der.[1]

Her insan nefis taşımaktadır. Nefis itibarıyla her insan şeytanın ve nefsin aldatmacasına maruzdur.

Kur’an-ı Kerim-de Alllah’a isyan 6,peygambere isyan 11 ve şeytanın isyanı emretmesiyle 9,alakalı olarak toplam 26 ayet-i kerime zikredilmektedir.

İnsan ve isyan ilk insan Hz. Adem ile beraber başlamış olmaktadır.

İsyansız insan,insansız dünya gibidir. Hadis-i Kudsi-de:”Eğer siz günah işlemeseydiniz,sizi götürür günah işleyen bir kavim getirirdim.”buyurulmaktadır.

Yan,;sorusuz ve imtihansız bir talebe düşünülemediği gibi,insanın yapısında da günah işleme özelliği konulmuş olmaktadır. Aksi takdirde günah işleme ve isyan etme özelliği olmayan melek gibi olurdu. Daha doğrusu makamsız ve mevkisiz olurdu.

İniş durumu olmayanın,çıkış alternatifi de olmaz.

Karanlık zatı itibarıyla çirkindir,eksikliktir. Ancak karanlık nurun,nurunu arttırır ve kıymetlendirir. Karanlık olmadan aydınlık anlaşılamaz ve bilinmez.

“Her şey zıddıyla bilinir.” Gece olmadan gündüz,,kötü olmadan iyinin,cehennem olmadan cennetin,isyan olmadan da hakiki insanın kıymeti bilinmez ve anlaşılmaz.

İsyan;hak ile batılın birbirinden tefrik edilip ayrıştırılmasına vesile olup,hakkın üstünlüğünü açığa çıkarıp,tebarüz ettirmektedir.

İsyan;tüm şeytani işlerin ve şeytani duyguların açığa çıkması ve çıkarılmasıyla beraber,Cenâb-ı Hakkın Celal ve Cemal,Kahhar ve Latif gibi isimlerinin tezahür ve tebarüz etmesine vesile olmaktadır.

Cehennem bile isyan kirleriyle kirlenmekte..tıpkı isyanla kirlenen kirli insanlar gibi…

“Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değil…”

7-5-1995

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Yusuf.53.

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015