DÜNYADA KAOS

DÜNYADA KAOS
İnsanın yaratılışı gündemdeydi.İnsana meşvereti öğreten Rabbimiz;bizim yaratılışımızı meleklere de sormuştu.
Ancak önceki cinlerden ağzı yanan melekler,onlardan üç kat güçlendirilmiş insana taraftar olmaları mümkün değildi.
Onlarda yer yüzünü kana bulamışlardı.
“Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”
Hayat kanla başlamıştı ve hala kan ile devam etmekte,kendisini devam ettirmektedir.
Kanın akması hayatın bitmesi demek iken,insanlar hayat için kan akıtmaktadır. Hayatını başkasının hayatının yokluğunda aramaktadır.
Bütün bunlar hakimiyet davasından çıkmaktadır.
*Ortadoğunun bir kısmına suud,bir kısmına iran,çoğuna da Avrupa hamilik etmektedir.Avrupa buna da hazımsızlık gösterip diğerleri için savaşa devam etmektedir.
*2.dünya savaşı hristiyanların kendi aralarındaki bir savaş olup,63 milyon insan ölmüştür.
*Haklarında çok yazılar yazılıp,istatistikler yapılan dünya savaşlarından bir kaçının özetle durmu gayet hazindir;
-I. Dünya Savaşı, 1914 yılında Avrupa’da başlamış, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle “dünya savaşı” olarak adlandırılmıştır. 1914’te başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekildi.
Asıl sebebi Sırp bir neferin Avusturya Veliahtına attığı bir tek gülle, eski Harb-i Umumîyi patlattırdı, otuz milyon nüfusun mahvına sebep oldu.
Diğer nedenleri arasında;
Birinci Dünya Savaşı, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur. Bu bakımdan sebeplerini bu dönemde aramak gerekir. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmi beş devletin giriştiği, o tarihe kadar görülmemiş ilk dünya savaşıdır. I. Dünya Savaşı Avrupa’da ittifak veya merkezi devletler diye adlandırılan Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri diye adlandırılan İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD önderliğindeki itilaf devletleri arasında gerçekleşmiştir. I. Dünya savaşının genel ve özel olmak üzere iki nedeni vardır.

Genel Nedenler olarak;
* Avusturya-Macaristan imparatorluğunun velahdı Ferdinand’ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi
* Milliyetçilik düşüncesi
* Sömürgecilik (ham madde ve pazar arayıcılığı)
*Avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet(özellikle de Almanya ve İngiltere arasında)
* Aşırı silahlanma hareketi
*53 milyon insan kayıp verilmiştir.
*Dünyada 5 bin 600 yılda toplam 15 bin 500’ün üzerinde bölgesel ya da ulusal savaş yaşandı, 3.7 milyar insan öldü.

1. Dünya Savaşı’nda ölen her 100 kişiden 14’ü, 2. Dünya Savaşı’nda ölen her 100 kişiden 70’i, 1990’lardaki savaşlarda ölen 100 kişiden 90’ı sivildi.

1945-1992 yılları arasında gerçekleşen 149 savaşta 23 milyondan fazla insan öldü. Bunun yalnızca 3 milyonunu askerler oluşturdu.
Bilinen o ki, savaşlarda genellikle 1 askerin ölümüne karşılık 1 sivil doğrudan, 14-15 sivilse açlık, susuzluk, bulaşıcı hastalıklar gibi nedenlerden ölmektedir.

Ve 2.dünya savaşlarında toplam 125 milyon kadar insanın ölüm daha fazla insanın sakat kaldığı ve heder olduğu daha ne gibi büyük bir savaş yaşanabilir?
Birinci Dünya Savaşı ,90 milyon kişinin de sakat kalmasına yol açtı.

Balkan savaşında Bosna’da 20 bin kadına tecavüz edildi.

Körfez Savaşı’nda ABD müttefiki devletler, Irak-Kuveyt sınırına ve Basra kenti etrafına 1 milyon, Balkan Savaşları’nda da 64 ülkede 110 milyon patlamamış kara mayınının üzerine basacak insanları beklediği biliniyor.

Dünyada bugün 500 bini bilim adamı olmak üzere 15 milyon kişi silah ve silah geliştirme endüstrisinde çalışıyor.

Bush, 2003 bütçesinde silahlanmaya 396.1 milyar dolar ayırmaya çalışıyordu.

Son 10 yıldaki savaşlarda 2 milyon çocuk öldü.6 milyon çocuk sakat kaldı.12 milyon çocuk evsiz,1 milyondan fazla çocuk anasız-babasız kaldı.10 milyon çocuk psikolojik sarsıntı geçirdi ve on binlerce çocuk tecavüz ve işkenceye uğradı.
*Bu manada Avrupa vahşetin merkezi halinde geldi.Dğu ise peygamberlerin çok geldiği ve mazlum ülkeler durumuna düştü.Nitekim batılılar;
“Kardinal külahı görmektense,Osmanlı sarığı görmek evladır.”dediler.
*Dünyayı ve Türkiye-yi daha kötü günler bekliyor,denilirse derim ki;
Rusyadaki kominizmden daha dehşetli nasıl bir izm gelebilir?
Nasıl bir izm gelecek ki yüz milyondan fazla insanı öldürecek?
*Türkiye-de de bir asırdır kaldırılan değerlerden başka hangi değerler kaldı ki, kaldırılacak olsun?
Değiştirilmeyen ve de değiştirilecek olan daha ne var ki değiştirilsin?
Vahapzade-nin ifadesiyle;Bizim dinimiz inkâr edildi.Sizinki tahrif edildi.
*Avrupa vahşetin ve çirkefin her çeşidini denedi.Denemediği İslamiyet kaldı.Şimdilerde ise onun sancısını çekmektedir.
*Özellikle Avrupa ülkelerinde genç sanatçıların intiharı hızla artmaktadır.Bazen uyuşturucunun arttırılmasıyla tatmin olunamama,diğer yandan manevi boşluk bunu hızlandırmaktadır.
*Batı geçte olsa doğudaki maneviyatı tanıdı.
*Batılılar;Bizim manevi imdadımıza gelen olmazken,sizin manevi imdadınıza koşan M.Akif gibiler oldu.
* “Türkleri Hıristiyanlaştırmayalım, dinlerinden soğutalım”” American Board of Commissioners Foreign Missions teşkilatı, daha 1930’lu yıllarda Osmanlı’nın Müslüman tebasını Hıristiyanlaştırılması faaliyetlerini boşa görür. Bu nedenle 1929 Sicilya Ada Toplantısı’nda, ‘Türklerin boynuna haç takma düşüncesinden vazgeçilmesini, açılacak okullarda Türk çocuklarının Batı kültür ve dünya görüşüyle yetiştirilmelerinin, kendi kültürlerinden soğutularak, Batı kültürüne hayranlık aşılanmasının daha doğru ve etkili olacağı’ kararını almışlardır.”
*Kaderin tecellisi;1960-larda işsizlikten dolayı Türkiye’den ayrılan özellikle işsiz kesimin Türkiye-yi gerektiği gibi temsil etmemesi,İslamiyet hakkında doğru temsil rolünü gösterememesi büyük zarar verdi ancak o insanlar orada patronluğa kadar yükseldi.
Şimdilerde ise başörtüsünden dolayı burada okuyamayıp avrupaya giden kız öğrencilerinin orada iyi temsil rolü Avrupalıların İslam hakkındaki saplantılarını da değiştirdi.
Avrupalıların önyargılarını kırdı
*Dünyanın tek rahatı ancak sulhtadır.Hadiste de:”Barış hayırdır.”
Silahlara giden para,gıdaya giden paranın kat katıdır.Eğer o paralar dünyanın fakirlerine gidecek olsa,dünyada fakir kalmadığı gibi,zenginlik artar.
*****************
*İsrail-Ab-Amerikanın ortak hedeflerinden biri de;ortadoğuda,sınırları belirsizleşen mahallerde –Irakta olduğu gibi- kürt ve alevi devletini kurmak.Nitekim Libyaya hemen saldıran Ab,Suriyede bin beşyüzden fazla insan acımasızca üzerlerine ateş açılarak öldürüldükleri halde,müdahalede bulunmaması,yüzde sekiz olan Baas ve Nuseyrilere karşı,yüzde 92 sünnilere olan yönetiminin korunulmasına çalışılmaktadır.
Batı İslam dünyasıyla bire bir uğraşmak istemiyor.Onları birbirleriyle uğraştırmak istiyor.
*Lozanda toprağa gömülen Osmanlının üzerine toprak atıp, yeni bir fide diken Türkiye;beklemediği ve beklenmeyen,öldü denilen hasta adamın kımıldanışı bazılarını tedirgin etmektedir.
Aslında bu durum geçmişe tarziye,onu tanımadır.Ona dönme değildir.
Geçmişteki en güzel model oluşunu göz önünde bulundurmadır..Ortada geçmişe dönüş değil,geçmişi görüş vardır.
Ortadoğudaki boşluğu gören Avrupa oradan kendisine taraftar bulmaya çalışırken,Abd Bop çerçevesinde şekillendirmeye çalışmakta,İsrail ise kendisinin hedef ve odak noktasını engellemek için iki projeyi ele almakta,sürekli zahmetsiz sonuçtan önemli bir pay alma hedeflerini kurmaktadır.Tıpkı yırtıcıların payından ve artığından geri kalanları toplamaya çalışan çakal ve akbabalar gibi.
1-Ortadoğu da sürekli kaos oluşturup,azınlıkları destekleyerek,çoğunluğa karşı kışkırtmak.
2-Büyük İsrail projesi çerçevesinde arzı mev’ud yani vaat edilen topraklarının alanını ne pahasına olursa olsun genişletmektir.
*Avrupalının adamı ve sözcüsü olarak iş yapanlar da cabası.Tıpkı şimdiki bazı yazarların başkaları adına kalemlerini oynatmaları gibi.
*Osmanlının aldığı 24 milyon m2 alan;şimdiki avrupanın 5,5 katı ediyor.
*Osmanlı 36 eyaletti.
*Osmanlıda hak ve hürriyet mücadelesi yoktur..
*Osmanlıyı kötülememizdeki bir sebeb de,Ermenilere ve batıya iyi görünmek içindir.
*****************
*Yüz yıl önce şekillendirilen Ortadoğu,bugünde arap baharıyla şekillendirilmeye çalışılmaktadır.
Mesela geçmişten günümüze Necd bölgesi problemli bir yerdir.Müseylime-i Kezzap,Hariciler ve Vehhabilik oradan çıkmıştır.
*Bugün yemen ve Ürdün krallarının Suud hükümetine sığınmaları,Sudan İngilizlerin teklif ettiği krallığın uzantısıdır.
*Vehhabilik zulümle yayıldı.
*Muhammed bin Abdulvehhab,müseylime üzerine hücum eden sahabilerin mezarlarını kaldırdı,sildi.
*Osmanlının ilk parçalanması vehhabilikle İngilizler tarafından sağlanmıştır.
*Osmanlıyı arkadan vuran Araplar değil,vehhabilerdir.
*İslam hukukunda soy kırım yoktur.
*Osmanlı bir millet sistemini tüm milletleri içinde barındırarak uygulamıştır. Tüm kamu hizmetlerinde görev almışlardır.Mesela sağlık bakanı,dış işleri bakanı olmuş.
Kendi okullarını,kilise ve havralarını,okullarını kurmaya müsaade etmiştir.
Dini konularda görev verilmemiş,Müslüman vakıflarda görevlendirilmemiş ve vezirlik,padişah,halife,vali gibi önemli ve hassas görevler verilmemiştir..
“İran öteden beri islâm alemi içinde bir rahatsızlık unsuru olduğunu, Müslümanların birliğine hizmet edeceği yerde,parçalanmasına hizmet ettiğine tarih şahittir.”
Bir çıbanbaşı olmuş,istikametli hareket etmemiştir.Düşmanla dost olmuş,bize vurmuştur.Veya bir tehdit unsuru olarak bunu kullanmıştır.
16-10-2011
MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015