DÜNYA ERGENEKONU ÇATLADI

DÜNYA ERGENEKONU ÇATLADI
Diğer bir ifadeyle,bizdeki ergenekonun bir asırlık ağa babası ilk defa yara aldı.Kuyruğu kapana kısıldı.Gövdesini ve başını kurtarmak için tavizler vermeye başladı.
Bu durum bizdeki ilk el bombalarının bulunmasıyla birlikte çorap söküğü gibi başlayan çözülmeye benzer olarak,Mossad ilk deşifresiyle çözülme sürecine girmiş oldu.
Mossad bizdeki ergenekonunu başka yerlere kaydırdı.Mesela Mısır.
Pkk ile olan bağlantısı ortaya çıktı.Delikleri tıkanan fare gibi yeni açtığı delikler hareket alanını ve dünya gözünde zaten düşük olan düşüşünü hızlandırdı.
Yarım asırdır çevresini kontrolü altına alan İsrail,yavaş yavaş savunucularını, kendisine karışmayıp destek olanları kaybedince,kendisini garantiye alma yoluna gitmektedir.Bu amaçla da dağıtmış olduğu gücünü merkeze çekmektedir.
İsrail-in Türkiye’den mavi Marmara olayı münasebetiyle özür dileyip,3 şartı kabul etmesi,One minute- la başlayan boyun eğdirme girişiminin,diz çöktürme aşamasıdır.
Artık İsrail secdeye doğru yol alıyor.İsrail secde aşamasında.
Bizdeki ergenekonun çöküşü,dünya ergenekonunu sarstı.Mossad-ı çatırdattı.
Ergenekonun Ortadoğuyu bağlayan en önemli ayağı olan Türkiye ayağı çökünce,Ortadoğu normale dönmeye başladı.
İsrail ortadoğunun hatta dünyanın fitne kazanı.Elbette bu son ve bitiş değildir. Boşluk ve güçsüzlük hissettiği anda yeniden oyunlarını devreye koyacaktır.
Bu durum kolay elde edilmedi.
*Zülkarneynin kurduğı seddin yecüc-mecüc tarafından yalanması olayı,neticede aşınması ve aşındırılması mecaz da olabilir.
Tıpkı ehli imanın önlerindeki zulüm engelini yalayarak aşındırması, kurtulması da,zorlukları aşmadaki zorlu durumları haber vermektedir.
Bir asırlık mücadele,küfrün kalelerini aşındırdı.
*Mustafa Sabri Efendi derdi ki: “Yahudiler insanlık âlemine beş tane kimyasal veya hidrojen bombası atsalar, beş tane küfür ve dalâlet önderi Yahudi âlimin icra ettiği tesiri yapamazlar. Bunlar Komünist Marx, Evrimci Darwin, Avusturya’lı Freud, Fransalı pozitivist Auguste Comte ve Sosyolog Durkheim’dir. Bunlar insanlık âleminin akıl, düşünce, anlayış ve ahlâkını perişan eden insanlardır. Yahudiler bu insanları büyüttüler, insanların gözünde yücelttiler ve neticede bunları küfre öncülük edecek kişiler olarak karşımıza çıkardılar. Bu gün bize düşen onlarla savaşmak ve mücadele etmektir. Zira dinimiz bize küfre öncülük edenlerle savaşmayı emrediyor. Ben yakinen biliyorum ki bir gün gelip bunların maskeleri düşecek ve ilim adına işledikleri cinayetler ortaya çıkacak. Çünkü Hakk’ın dışında dalâletten başka bir şey yoktur.”
Allah meleklere yer yüzünde halifeler yaratacağını söylediğinde buna taraftar olmayan melekler cevablarında;” Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”
İşte burada belirtilenler Yahudilerdir denilse,yanlış olmaz.
*İslâm dünyasında da problemli olan devlet,İran devletidir.
İran hristiyanlıktaki ruhani,papaz ve papanın yer yüzünde Allahın bir vekili,O’nun yerine geçen olduğu gibi,şiadaki Ayetullah makamıda,Allahın yer yüzündeki en büyük ayeti olarak büyük yetki verildi.İstikameti kaybetti.
Burhan Bozgeyik Bir tesbitinde:” İslâm tarihinde Harim-i dergahtan, keşane-i saltanata, post-u irşattan taht-ı şevkete çıkmak isteyenlerin hemen hemen hepsi İran’da zuhur etmiştir. Mesela: Safevi saltanatının teşekkülü bu tip iğfal mağfillerinden başlatılmış, Batınilik İran’da yayılmış, Bahailik İran’da kuvvet bulmuştu. Hatta Hindu’ların Hulul-u ittihat itikadı İran’da rağbet görmüştü. İran’a ifsat tohumları eken Abdullah ibn-i Meymun’un mel’un fikirleri orada uzun müddet intişar etmiş, dahili hadiseleri, kargaşalıkları netice vermiştir. Şarkı senelerce inim inim titreten Batıniler, Asya’nın bu korkunç anarşistleri, Hasan Sabbah’ın fedaileri, İran’da kuvvet bulmuştur. Elhasıl: İran derviş kisvesine bürünüp esas maksatlarını gizleyerek halkı kendine raptedip, sonradan onları ifsat ederek saltanat eşiğine doğru yürüyen pek çok insanlarla doludur.”
Şu an ortadoğuda Kürt ve Şia devleti kurulmaya çalışılmaktadır.Şah İsmailin yapamadığı,yapılmaya çalışılmaktadır.
Bu gün bu düşünce pkk,kck örgütü altında sürdürülmeye çalışılmaktadır. Suriye,İran,Irak ve batı devletlerinin desteğiyle…
*”İslâm tarihinde Harim-i dergahtan, kâşane-i saltanata, post-u irşattan taht-ı şevkete çıkmak isteyenlerin hemen hemen hepsi İran’da zuhur etmiştir. Mesela: Safevi saltanatının teşekkülü bu tip iğfal mağfillerinden başlatılmış, Batınilik İran’da yayılmış, Bahailik İran’da kuvvet bulmuştu. Hatta Hindu’ların Hulul-u ittihat itikadı İran’da rağbet görmüştü. İran’a ifsat tohumları eken Abdullah ibn-i Meymun’un mel’un fikirleri orada uzun müddet intişar etmiş, dahili hadiseleri, kargaşalıkları netice vermiştir. Şarkı senelerce inim inim titreten Batıniler, Asya’nın bu korkunç anarşistleri, Hasan Sabbah’ın fedaileri, İran’da kuvvet bulmuştur. Elhasıl: İran derviş kisvesine bürünüp esas maksatlarını gizleyerek halkı kendine raptedip, sonradan onları ifsat ederek saltanat eşiğine doğru yürüyen pek çok insanlarla doludur.”

Mehmet özçelik
24-03-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015