NECİS VE RİCS

NECİS VE RİCS

             Kur’an-ı Kerim-de Müşrikler necis olarak addedilmiştir.

Rics yani pislik ifadesi ise değişik şekillerde gelmiştir.Bunlar;Pislik,çirkin iş,murdar,necis,günah,işkence,ceza,gadab,hışım,haram,lanet,küfür ve vesvese.

Allah pis şeyleri,kötü amelleri,kötü kimseleri,akılsız ve iman etmeyenleri, putları,günahları,kalbi hastalıkları rics yani birer pislik olarak nitelemiştir.

Necis ifadesi Kur’an-da bir kere,Rics ifadesi ise on kere geçmektedir.

Günahlar kişinin kalbini karartır ve akabinde küfrünü arttırır.

Günahlar kalbin pasıdır.Küfür ise,silinmez bir pastır.O ancak iman ile ortadan kalkar.Nurun gelmesiyle zulmetin gitmesi gibi,zulmetten eser kalmamış olur.

 ”Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir.”[1]

”Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”[2]

”Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.”[3]

”De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.”[4]

” (Hûd) dedi ki: «Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah’ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!»[5]

” Onların yanına döndüğünüz zaman size, kendilerinden (onları cezalandırmaktan) vazgeçmeniz için Allah adına and içecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına (kötü işlerine) karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir.”[6]

” Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkârcı) kılar.”[7]

” Durum böyle. Her kim, Allah’ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden sakının.”[8]

“ Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”[9]

” Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.”[10]

22.11.2011

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Tevbe.28.

[2] Maide.90.

[3] En’am.125.

[4] En’am.145.

[5] A’raf.71.

[6] Tevbe.95.

[7] Yunus.100.

[8] Hac.30.

[9] Ahzab.33.

[10] Tevbe.125.

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015