LEKELİ ASIR

LEKELİ ASIR

Asırların özeti olan asrımız,günahları içerisinde barındırması ve bulundurmasıyla kirli ve de lekeli bir asır olmuştur.

Asrımızda cehalet asrının,asırların asırlık lekeleri birikmiş durumdadır.

Asrın lekeleri olan günahlar,artık bayraklaşmış bir şekilde esmekte,estirilmekte ve sallanmaktadır.

Asrın leke ve kirlerini sayacak olursak;zihinler kirlenir. Bunlar asrın insanının birer yüz karasıdır. Kara yüzüdür.

Asrımızda asrilik paketine sarılan lekelerle,insanlar bir yandan teşvik edilmekte,bir yandan önündeki –Dini-ahlaki-akli-insani-vicdani-ölçüler kaldırılarak;severek seve seve yandırıcı günah ateşine atılmaktadır.

Asrımızda açılan günah yolları;çıkmaz yollardır. Çıkmazların yoludur. Sefâhet ve günah bataklığına batanların batık yollarıdır. Yol,gayrı meşru bir yol. Hayat ve yaşayış,gayrı meşru bir yaşayıştır.

Hakiki hayat meşru hayattadır. Günahsız bir yaşayışla olur ve elde edilir. Bunun portresini ve projesini çizdiğinizde,ondan hususi bir cennet çıkacaktır.

Geniş ve keyfe kafi gelen helal dairedeki cennet hayatı,neticede de cenneti netice verdiği gibi;Cehennem gibi bir azabı çektiren haram dairedeki yaşayış da,neticede cehennem ile noktalanır.

Güzel ve güzellikler o kadar çoktur ki;harama ve günaha girmeye hiç mi hiç gerek yoktur.

Güzellikler dünyasının insanı güzel olur. Kötülükler dünyasının insanı da,kötülükler üzerinde büyür ve gelişir.

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015