KÖPEK BESLEME VE SATIMI ÜZERİNE

KÖPEK BESLEME VE SATIMI ÜZERİNE

          Âyette:”Dileseydik elbette onu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o,yere saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer;eğer üstüne varsan,dilini çıkarıp solur,bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu budur. Bu kıssayı anlat,umulur ki düşünür,ibret alırlar.”[1]

            Ve:”Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. Eğer onları görse idin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.”[2]

            Böylece Kur’an-ı Kerim-de 4 ayette zikredilmektedir.

            Hadislerde ise:”İçinde köpek ve zil bulunan yolculara (rahmet) meleği arkadaşlık etmez.”[3]

            “Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden her gün iki kıratlık eksilme olur.”[4]

            “Eğer köpekler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı,hepsinin öldürülmesini emrederdim.”[5]

            “Fâhişe bir kadın,bir kuyu başında susuzluktan dilini çıkarmış soluyan ve ölümle pençeleşen bir köpeğe rastladı. Hemen ayakkabısını çıkararak baş örtüsüne bağlayıp hayvana su çıkardı. Bu sebeble kadının günahları affolundu.”[6]

            İbni Abbas (RA) anlatıyor:” Rasulullah (SAM) köpeğin semeninden (para,alım satımından) nehiy buyurdular. Eğer (sahibi,öldürülen) köpeğin semenini istemeye gelinirse,avucunu toprakla doldurun.”[7]       

            Ve Ebu Mesud anlatıyor:”Rasulullah (SAM) köpeğin semenini,fahişenin mehrini ve kahinin ücretini yasakladı.”[8]

            “Şarkıcı kadınların satılmasına karşı alınan bedel zehir ve katrandır. Onların şarkılarını dinlemek haram,kendilerine bakmak ise haramdır. Şarkıcılıktan elde edilen para,köpekten temin edilen kazanç gibidir. Köpeğin satılmasına bedel olarak alınan para ise haramdır. Haramla beslenen bir kimse için en uygun yerde cehennemdir.”[9]

            “Arkadaş! Esbab ve vesaiti,insan,kucağına alıp yapışırsa,zillet ve hakarete sebeb olur. mesela,kelb,bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı hasene ile muttasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darbı mesel olmuştur. Bu güzel ahlakına binaen,insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken,maalesef,insanlar arasında mübarekiyet değil,necisül ayn addedilmiştir.

            Tavuk,inek,kedi gibi sair hayvanlarda,insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde,insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. Bunun sebebi ise,kelpte (Köpekte) hırs marazı fazla olduğundan esbabı zahiriyeye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki,mün’imi hakikiden bütün bütün gafletine sebeb olur. Binaenaleyh,vasıtayı müessir bilerek müessiri hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki,tahir olsun. Çünkü hükümler,hadler günahları affeder. Ve beynen-nas tahkir darbesini,gaflete keffâret olarak yemiştir.”[10]

            “Kedi,köpek gibi hayvanlar hisleri fazla olduklarından zelzele gibi hadiseleri önceden hisseder ve oradan ayrılırlar.”[11]

            Köpeklere;insanlara götürülen hizmetten daha fazla ihtimam gösterilmekte,onlar için enstitülerden tutun da,özel reyonlarda alış veriş yerlerinin tanzimine kadar…

            Acaba bu insanların düşüşünden midir? Yoksa onların yükselişinden midir?

 

                                                                       MEHMET   ÖZÇELİK

[1] A’raf.176,bak. Maide.4.

[2] Kehf.18,22.

[3] Kütüb-ü Sitte. Prof. İ. Canan. 7 / 480, 8 / 33-34, Müslim. 3 / 1672,

[4] Age. 10 / 280, 14 / 160,Mecmuatün minet-Tefasir.(Arapça) 2/235

[5] Age. 10 / 283,14 / 159.

[6] Age. 14 / 161.

[7] Age. 14 / 527.

[8] Age. 14 / 518.

[9] Feyzul Kadir. 3 / 339.

[10] Mesnevi-i Nuriye. B. Said Nursi.sh.62.

[11] Şualar. B. Said Nursi. sh. 325.

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015