GÜNAH AVRETİN AÇILMASIDIR

GÜNAH AVRETİN AÇILMASIDIR
“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”
Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.”
“Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim” diye de onlara yemin etti.
Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rab’leri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?” diye seslendi.”
-Günah ayıptır,avretin açılmasıdır.
Ayıbı ilk işleyen ve işleten şeytan olmuştur.
Şeytan fuhşun başıdır.İlk fahişe şeytandır.
Perdeyi ilk olarak yırtmış ve o mahrem kapıyı da açık bırakmıştır.
Şeytan hayasızlık yaparak,hayasızlık yolunu göstermiştir.
Böylece Cenâb-ı Hakka karşı gelmek en büyük hayasızlıktır.
“Utanmazsan dilediğini yap”hakikatınca,utanma ve ar duygusunun yırtılması veya kaybolmasıyla yapılmayacak ve işlenmeyecek günah yoktur.
Hayasız insan her şeyi yapabilir ve yapar.
Hakiki manadaki Tesettürden önce gerekli olan,haramlardan,günahlardan uzaklaşmaktır.
Başkasının açılmasından önce,bizim güzümüzün açılmaması ve kapanmasıdır.
Hz.Âdem-in Havva ile ortaklaşa işledikleri günah,Allah’a aid mahrem alana girmelerinden,Allah’ın emrine muhalif iş yapmalarından,gizli iş yapmalarından,fıtrata aykırı davranışlarda bulunmalarından,günahlara gidecek kapıyı aralamalarından dolayıdır.
Örfümüzde kadın avrat,insanın ayıp yerleri avrettir.
Namazın şartı avret mahallerinin örtülmesidir.
Avret her insanın kendi mahrem alanıdır.Özel sahasıdır.Mayınlı tarlasıdır.Hudut ve sınırıdır.
Haya nefsin frenidir.İmanın bir şubesidir.
Hayvanlarda avret yoktur.
İnsanı hayvandan ayıran ayırıcı avrettir.Avretin gitmesi bir manada insanlığın gitmesi demektir.
Şeytan Hz.Âdem ve Havvanın bam teline dokunmuş,püf noktalarını yakalamış, pes ettirici yerini elde etmeye çalışmıştır.İşi baştan halletme yoluna gitmiştir.
Kendi mahremine başkalarının bakmasını hazmedemeyen bir insanın, başkalarının mahremine bakmasına ne akıl,ne vicdan müsaade etmez.
Domuzu diğer hayvanlardan ayıran en belirgin fark,kendi cinsini kıskanmamasıdır.
İnsan yaratılışı gereği kıskanç yaratılmıştır.Buradaki kıskançlık,haset ve çekememezlik manasına değildir.Kişinin kendi değerlerini sakınması ve korumasıdır.
‘Bir günah işleyen,bin gün âh çeker’misali,günah mahcubiyetin,bir ömür hatta sonsuz hapsin bedelidir.
Haram bir sancıdır.Dünya,kabir ve sonrasında devasız bir hastalıktır.
Lut kavmi ve asrımız asırların bu noktada yüz karasıdır.Mahremiyetini yırtmış,insanlık elbisesini soymuştur.Bu hem maddi ve hem de manevi olarak sürdürülmektedir.
Haya damarı çatlayan bir insanın yapamayacağı bir şey yoktur.
*Allah Rasûlü: “Günah senin gönlünde daraltı meydana getiren şeydir”
Günah insanın maddi ve manevi aleminde bir kısırlıktır..darlıktır..karanlıktır.
Maddi ve manevi yönden açılma,sefahet ve rezalet,günah nisbetindedir.Günahın çokluğu açılmayı daha da arttırmaktadır,açılma da günahı arttırmaktadır.
Cennetteki avret yerinin açılması günah ile olduğu gibi,dünyada Kabilin Habilin kanını ilk akıtması da avrat ile olmuştur.
Günah-avret-avrat;insanlık tarihince insanlığın en büyük üç imtihan sorusu ve sorunudur.
Efendimiz de,avretini koruma garantisi verene,cennet garantisini vermektedir.
08-11-2011
MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015